Kravene til digitale standardbogføringssystemer er nu fastlagt - Hvordan påvirkes din virksomhed?

Beierholm-klar-til-2024.jpg

Opdateret tidsplan for digitale standardbogføringssystemer

Foreløbige datoer

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde d. 31. januar 2023 tre bekendtgørelser vedrørende kravene til digitale standardbogføringssystemer. Bekendtgørelserne trådte i kraft d. 1. februar 2023, men er kun relevante for udbydere af digitale standardbogføringssystemer. Udbyderne har nu frem til d. 31. oktober 2023 til at tilrette deres systemer til de nye krav og anmelde systemet til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen godkender og registrerer de anmeldte bogføringssystemer og vil senest d. 1. januar 2024 (forventeligt) offentliggøre en fortegnelse over godkendte digitale standardbogføringssystemer, som virksomhederne herefter kan vælge bogføringssystem på baggrund af.

Kravet om digital bogføring samt digital opbevaring af bogføring og bilag gælder således fortsat tidligst fra d. 1. juli 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D. For virksomheder i regnskabsklasse A, som er omfattet af kravet, gælder kravet tidligst fra 2026 (forventeligt).

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at ovenstående datoer er foreløbige, og at de præcise datoer for virksomhedernes pligt til at benytte digitalt bogføringssystem således ikke kendes endnu.

Krav til specialudviklede bogføringssystemer udestår

Bekendtgørelserne er under udarbejdelse

Virksomheder, der ønsker at gøre brug af et specialudviklet bogføringssystem, skal selv sikre, at systemet opfylder kravene til digitale bogføringssystemer. Kravene til specialudviklede bogføringssystemer forventes dog først udarbejdet i løbet af 1. halvår 2023, hvorefter de omfattede virksomheder kan påbegynde arbejdet med at tilpasse deres bogføringssystemer til de nye krav.

 
 

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Beierholm vil løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion. Hvis du ønsker at blive opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en af vores specialister.

Beierholm-outsourcing