Personskat

Beskatningen af personer er generelt blev forenklet meget, herunder særligt selvangivelsesproceduren m.v. De fleste oplysninger er for hovedparten af skatteydere kendte for Skattestyrelsen, hvorfor der kan udsendes en årsopgørelse straks i foråret. 

Regler for selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. er uændrede, og der henvises til emnet Erhvervsskat herom.

Øvrige skattepligtige personer vil være lønmodtagere m.fl. Selvom Skattestyrelsen modtager de fleste skatteoplysninger om lønmodtagere, kan der naturligvis fortsat opstå skattemæssige problemstillinger samt skatteoptimering. 

Beierholm rådgivning og revision 35

De forhold, som kunne give skattemæssige udfordringer, er eksempelvis:

  • Pensionsopsparing, herunder udenlandske ordninger
  • Valg vedr. fritvalgskonto
  • Efterløn, seniorfradrag m.v.
  • Køb og salg af familiens bolig(er)
  • Eventuel fritidsbolig i udlandet
  • Beskatning af investeringer, optimering
  • Investeringer i udlandet
  • Arbejde i udlandet
  • Fraflytning til udlandet

Få foretaget et servicetjek på privatøkonomien

Uanset at der synes at være stort økonomisk råderum på et givet tidspunkt, kan udviklingen i samfundet påvirke de fremtidige forbrugsmuligheder væsentligt, hvis investeringer m.v. ikke er vurderet i forhold til risiko og omsættelighed. Der kan være betydelige fordele ved at foretage et jævnligt servicetjek på privatøkonomien.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Vi hjælper gerne

Vi tilbyder privatøkonomisk rådgivning med henblik på at skabe overblik over de samlede privatøkonomiske forhold på kort og lang sigt, herunder timing af pensionsindbetalinger- og -udbetalinger, gaver og arvemæssige dispositioner, salg af bolig, fraflytning m.v. indgår naturligvis også som en del af vurderingen.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Beierholm sparring tablet.jpg
Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice