Skoler

Skoler og institutioner har i mange år været et område med særligt fokus i Beierholm. Det har gjort os til en af landets største aktører på området. Vi brænder for at bringe vores kompetencer i spil over for jeres skole – med revision, der skaber overblik og tryghed, og med økonomisk sparring, der skaber værdi og afdækker nye muligheder.

Beierholm hjælper og rådgiver dagligt en bred vifte af institutioner, blandt andet erhvervsskoler, AMU-centre, frie grundskoler, efterskoler, almene og private gymnasier, frie fagskoler, højskoler og kombinerede skoler.

 

Tryghedsskabende revision

Som skolerevisor reviderer vi skolens regnskab ud fra Undervisningsministeriets revisionsinstruks. Reglerne kræver, at vi som skolens revisor:

 • reviderer skolens regnskab, herunder særlig revision af lærerlønninger
 • attesterer skolens elevtal
 • reviderer tilskud modtaget fra henholdsvis Fordelingssekretariatet og Efterskoleforeningen
 • kontrollerer, at de tilskud, skolen har modtaget, er anvendt efter reglerne
 • vurderer skolens økonomistyring
 • vurderer skolens ”sparsommelighed”, ”effektivitet” og ”produktivitet”.


Beierholm - en kompetent sparringspartner

Som sparringspartner hjælper vi med alt fra etablering af nye skoler, budgetlægning og lønsystemer til kortlægning af processer. Vi er ligeledes på banen, når skolerne skal specificere og udvælge nyt økonomisystem, gentænke organisationen og udvikle ny digital strategi, og vi er ikke bange for at udfordre jeres eksisterende forretningsgange mv.

Vi nøjes ikke med at have fingeren på pulsen af ny lovgivning og tendenser. Vi er også skolernes forlængede arm ind i ministeriet og i toneangivende institutioner:

 • Vi har tæt kontakt til Undervisningsministeriet og deltager i ministeriets revisornetværk
 • Vi er medlem af FSR's udvalg for offentlig revision og afgiver høringssvar på området for frie skoler
 • Vi er med til at undervise andre revisorer inden for området.

Workshops og seminarer

Vi afholder budgetworkshops og lønseminarer med udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Rådgivning der gør en forskel

Beierholms rolle som sparringspartner er bred og kan formes efter skolens ønsker og behov. Vi kan for eksempel:

 • medvirke til, at skolen overholder reglerne
 • medvirke til, at skolen får de tilskud, som den er berettiget til
 • sparre med skolen om økonomistyring og yde assistance med budget
 • sparre om finansiering ved større investeringer
 • sikre, at de ansatte får den korrekte lønassistere med at etablere og udvikle interne forretningsgange samt regnskabs- og lønsystemer.

Vi hjælper jer også med at holde overblikket. Vi har udviklet regneark og metoder til brug for den daglige økonomistyring på skolen. Som kunde i Beierholm har I adgang til materialerne, blandt andet:

 • Regneark til budgettering
 • Korttidsbudget
 • Langtidsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Regneark til løn
 • Lønafstemning
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Regneark til statstilskud
 • Beregning af modtagne elevbetalinger.

I Beierholm udfører vi tillige opgaver for andre skoler end vores revisionskunder. Opgaverne er hovedsageligt budget- og lønassistance. 

Endelig afholder vi budgetworkshops og lønseminarer med udgangspunkt i jeres konkrete situation - læs mere her.


Beierholms nyhedsmail holder dig opdateret

Beierholms nyhedsmail udkommer 2 gange om måneden. Vi holder dig opdateret om nye love, regler og muligheder, og vi inviterer til faglige arrangementer, blandt andet med relevans for skoleområdet.

Tilmeld dig - du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Kontakt os og book et møde

Det er vores erfaring, at vi kan spare jer for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde jer.

Specialister

 • Bruger fallback billede
  Revisor

  Charlotte Friis

  55 36 50 14

  cfv@beierholm.dk

  Beierholm Vordingborg

 • beierholm_dorte_groendal_hansen
  Statsaut. revisor

  Dorte Grøndal Hansen

  56 36 34 91

  dgh@beierholm.dk

  Beierholm Ringsted

 • beierholm_jan_stender
  Statsaut. revisor

  Jan Stender

  33 38 99 16

  jst@beierholm.dk

  Beierholm København

 • Beierholm Louise Corneliussen.jpg
  Statsaut. revisor

  Louise Corneliussen

  33 38 98 24

  lco@beierholm.dk

  Beierholm København

 • Beierholm Marianne Christoffersen.jpg
  Statsaut. revisor

  Marianne Christoffersen

  76 34 26 19

  mac@beierholm.dk

  Beierholm Kolding

 • Beierholm Morten Egholm Alsted.jpg
  Statsaut. revisor

  Morten Egholm Alsted

  39 16 76 64

  mna@beierholm.dk

  Beierholm København

 • Beierholm Niels Christian Boll.jpg
  Statsaut. revisor

  Niels Christian Boll

  87 39 37 03

  ncb@beierholm.dk

  Beierholm Aarhus

 • Beierholm Niels Jørgen Kristensen.jpg
  Statsaut. revisor

  Niels Jørgen Kristensen

  96 34 78 31

  njk@beierholm.dk

  Beierholm Aalborg

 • Beierholm Ole Hosbond Poulsen.jpg
  Statsaut. revisor

  Ole Hosbond Poulsen

  96 66 84 66

  ohp@beierholm.dk

  Beierholm Farsø

 • Beierholm Ole Nørrelund Hansen.jpg
  Statsaut. revisor

  Ole Nørrelund Hansen

  55 36 50 08

  onh@beierholm.dk

  Beierholm Vordingborg

 • Beierholm Per Lund Nielsen.jpg
  Statsaut. revisor

  Per Lund Nielsen

  96 10 67 79

  pln@beierholm.dk

  Beierholm Holstebro

 • Beierholm Simon Bach Nielsen.jpg
  Statsaut. revisor

  Simon Bach Nielsen

  58 55 48 31

  sin@beierholm.dk

  Beierholm Slagelse

 • Beierholm Susanne_Sørensen.jpg
  Statsaut. revisor

  Susanne Sørensen

  96 34 78 66

  sus@beierholm.dk

  Beierholm Aalborg

 • Bruger fallback billede
  Registreret revisor

  Ulla Koed

  87 39 37 09

  uko@beierholm.dk

  Beierholm Aarhus

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Deltag i nationale og lokale events.

Tilmeld dig nyhedsservice
 

Budgetworkshops og lønseminarer

Beierholm afholder flere budgetworkshops og lønseminarer i løbet af året.

Budgetworkshops

Optimal økonomistyring på jeres skole kræver detaljeret budgetlægning

Beierholm tilbyder hvert efterår 2-dages budgetworkshops, hvor skolerne vil blive guidet igennem Beierholms budgetmodel. Budgetmodellen tager udgangspunkt i skolernes seneste årsregnskab og løbende bogholderi - og indeholder både korttids- og langtidsbudget med likviditet og følsomhedsberegninger.

Budgetmodellen omfatter delbudgetter for data i form af elevtal, statstilskud, skolepenge, lønninger, investeringer og finansiering, og der dannes de lovpligtige budgetter for tidlig SFO (vippeordning) og for børnehave (grundskoler). Delbudgetterne samles i et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år og fremskrives automatisk 4 år frem.

Når workshoppen er slut, tager I hjem med jeres eget driftsbudget og likviditetsbudget for det kommende år samt et fremskrevet langtidsbudget for de efterfølgende 4 år. I vil efterfølgende selv kunne ændre forudsætninger og udarbejde alternative budgetter på baggrund heraf.

Vi har igennem en årrække afholdt budgetworkshops sammen med Danmarks Private Skoler, ligesom vi udvikler en del individuelle budgetworkshops, hvor vi er ude på enkelte skoler og lave 1-dags budgetworkshop sammen med skolen.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om mulighederne.


Lønseminarer

Lønnen er typisk den største og mest komplicerede udgift at håndtere på de frie skoler.

Beierholm tilbyder hvert forår lønseminarer, hvor vi har fokus på netop de områder omkring lønnen, hvor risikoen for fejl er størst, herunder:

 • Pensionsberegninger
 • Tillæg og andre godtgørelser
 • Indplacering og anciennitet
 • Feriepengeberegninger
 • Intervalløn og tillæg til ledelsen.

Lønseminaret omfatter en grundig gennemgang af reglerne, og der er mulighed for at medbringe egne data på medarbejdere for kontrolberegning.

På seminaret udleveres elektroniske hjælpeværktøjer, herunder regneark, løntabeller, ansættelsesaftaler, intervallønsaftaler mv.

Når seminaret er slut, tager I hjem med viden og elektroniske hjælpeværktøjer, og I vil herefter kunne foretage kontrol af egne medarbejderes indplaceringer mv.

Læs mere om aktuelle events i Beierholm.