Skoler

Skoler og institutioner har i mange år været et område med særligt fokus i Beierholm. Det har gjort os til en af landets største aktører på området. Vi brænder for at bringe vores kompetencer i spil over for jeres skole – med revision, der skaber overblik og tryghed, og med økonomisk sparring, der skaber værdi og afdækker nye muligheder.

Vi afholder budgetworkshops og lønseminarer med udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Beierholm hjælper og rådgiver dagligt en bred vifte af institutioner, blandt andet erhvervsskoler, AMU-centre, frie grundskoler, efterskoler, almene og private gymnasier, frie fagskoler, højskoler og kombinerede skoler.

 

Beierholm Skoler

Tryghedsskabende revision

Som skolerevisor reviderer vi skolens regnskab ud fra Undervisningsministeriets revisionsinstruks. Reglerne kræver, at vi som skolens revisor:

 • reviderer skolens regnskab, herunder særlig revision af lærerlønninger
 • attesterer skolens elevtal
 • reviderer tilskud modtaget fra henholdsvis Fordelingssekretariatet og Efterskoleforeningen
 • kontrollerer, at de tilskud, skolen har modtaget, er anvendt efter reglerne
 • vurderer skolens økonomistyring
 • vurderer skolens ”sparsommelighed”, ”effektivitet” og ”produktivitet”.
Beierholm tilfredse medarbejder - HERO


Beierholm - en kompetent sparringspartner

Som sparringspartner hjælper vi med alt fra etablering af nye skoler, budgetlægning og lønsystemer til kortlægning af processer. Vi er ligeledes på banen, når skolerne skal specificere og udvælge nyt økonomisystem, gentænke organisationen og udvikle ny digital strategi, og vi er ikke bange for at udfordre jeres eksisterende forretningsgange mv.

Vi nøjes ikke med at have fingeren på pulsen af ny lovgivning og tendenser. Vi er også skolernes forlængede arm ind i ministeriet og i toneangivende institutioner:

 • Vi har tæt kontakt til Undervisningsministeriet og deltager i ministeriets revisornetværk
 • Vi er medlem af FSR's udvalg for offentlig revision og afgiver høringssvar på området for frie skoler
 • Vi er med til at undervise andre revisorer inden for området.

Workshops og seminarer

Vi afholder budgetworkshops og lønseminarer med udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Rådgivning der gør en forskel

Beierholms rolle som sparringspartner er bred og kan formes efter skolens ønsker og behov. Vi kan for eksempel:

 • medvirke til, at skolen overholder reglerne
 • medvirke til, at skolen får de tilskud, som den er berettiget til
 • sparre med skolen om økonomistyring og yde assistance med budget
 • sparre om finansiering ved større investeringer
 • sikre, at de ansatte får den korrekte lønassistere med at etablere og udvikle interne forretningsgange samt regnskabs- og lønsystemer.

Vi hjælper jer også med at holde overblikket. Vi har udviklet regneark og metoder til brug for den daglige økonomistyring på skolen. Som kunde i Beierholm har I adgang til materialerne, blandt andet:

 • Regneark til budgettering
 • Korttidsbudget
 • Langtidsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Regneark til løn
 • Lønafstemning
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Regneark til statstilskud
 • Beregning af modtagne elevbetalinger.

I Beierholm udfører vi tillige opgaver for andre skoler end vores revisionskunder. Opgaverne er hovedsageligt budget- og lønassistance. 

Endelig afholder vi budgetworkshops og lønseminarer med udgangspunkt i jeres konkrete situation - læs mere her.

Beierholm mennesker i møde - HERO


Beierholms nyhedsmail holder dig opdateret

Beierholms nyhedsmail udkommer 2 gange om måneden. Vi holder dig opdateret om nye love, regler og muligheder, og vi inviterer til faglige arrangementer, blandt andet med relevans for skoleområdet.

Tilmeld dig - du kan til enhver tid afmelde dig igen.

 

Få overblik over ansattes løn med Beierholms kontorrobot

 

- og minimér risikoen for lønfejl

 

At dobbelttjekke de ansattes løn er ikke det mest værdiskabende, man kan lave. Men det er en nødvendighed. For er der fejl i lærernes løn, kan det give problemer med fagforeningen, og i yderste tilfælde kan skolen miste sit statstilskud, hvilket kan betyde starten på enden for skolen. 

Derfor er sikkerhed for korrekt løn et eksistensgrundlag for skolerne, og mange skoler sidder derfor manuelt hver måned og dobbelttjekker lønnen via tidskrævende, risikofyldte og manuelle arbejdsprocesser.

Ved manuelle arbejdsprocesser stiger risikoen for fejl. Derfor kommer Beierholm skolerne til undsætning med en kontorrobot, som kan løfte størstedelen af den risikofyldte og tidskrævende opgave, som skolerne gerne vil af med. Med vores skolerobot reducerer vi den manuelle arbejdsgang til et minimum, øger sikkerheden og tilbyder et overblik som hurtigt kan gennemgås for lønfejl.

Kontakt os og book et møde

Det er vores erfaring, at vi kan spare jer for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde jer.

Specialister

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice
 

Budgetworkshops og lønseminarer

Beierholm afholder flere budgetworkshops og lønseminarer i løbet af året.

Budgetworkshops

Optimal økonomistyring på jeres skole kræver detaljeret budgetlægning

Beierholm tilbyder hvert efterår 2-dages budgetworkshops, hvor skolerne vil blive guidet igennem Beierholms budgetmodel. Budgetmodellen tager udgangspunkt i skolernes seneste årsregnskab og løbende bogholderi - og indeholder både korttids- og langtidsbudget med likviditet og følsomhedsberegninger.

Budgetmodellen omfatter delbudgetter for data i form af elevtal, statstilskud, skolepenge, lønninger, investeringer og finansiering, og der dannes de lovpligtige budgetter for tidlig SFO (vippeordning) og for børnehave (grundskoler). Delbudgetterne samles i et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år og fremskrives automatisk 4 år frem.

Når workshoppen er slut, tager I hjem med jeres eget driftsbudget og likviditetsbudget for det kommende år samt et fremskrevet langtidsbudget for de efterfølgende 4 år. I vil efterfølgende selv kunne ændre forudsætninger og udarbejde alternative budgetter på baggrund heraf.

Vi har igennem en årrække afholdt budgetworkshops sammen med Danmarks Private Skoler, ligesom vi udvikler en del individuelle budgetworkshops, hvor vi er ude på enkelte skoler og lave 1-dags budgetworkshop sammen med skolen.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om mulighederne.

Beierholm rådgivning og revision 6


Lønseminarer

Lønnen er typisk den største og mest komplicerede udgift at håndtere på de frie skoler.

Beierholm tilbyder hvert forår lønseminarer, hvor vi har fokus på netop de områder omkring lønnen, hvor risikoen for fejl er størst, herunder:

 • Pensionsberegninger
 • Tillæg og andre godtgørelser
 • Indplacering og anciennitet
 • Feriepengeberegninger
 • Intervalløn og tillæg til ledelsen.

Lønseminaret omfatter en grundig gennemgang af reglerne, og der er mulighed for at medbringe egne data på medarbejdere for kontrolberegning.

På seminaret udleveres elektroniske hjælpeværktøjer, herunder regneark, løntabeller, ansættelsesaftaler, intervallønsaftaler mv.

Når seminaret er slut, tager I hjem med viden og elektroniske hjælpeværktøjer, og I vil herefter kunne foretage kontrol af egne medarbejderes indplaceringer mv.

Læs mere om aktuelle events i Beierholm.