Beierholm årsrapport 2021/22

Balance i en turbulent verden

Først pandemi, så krig

COVID-19 har gennem 2021/22 vist sig mere vedholdende, end vi forventede. Restriktioner, støtteordninger, frister og rammer har ændret sig fra dag til dag. Det har stillet store krav til både kunder og medarbejdere. Vores tilgang har været løsningsorienteret, og vi har bidraget til, at virksomhederne har fået overblik over regler og muligheder og har hjulpet dem med at håndtere ansøgninger til de forskellige støtteordninger. Det har været en ikke ubetydelig opgave oven i de normale kundeopgaver.

Da pandemien endelig ebbede ud herhjemme, kom der krig i Ukraine. I skrivende stund er det primært den ændrede verdensøkonomi, der har påvirket vores kunder. Nogle er tillige påvirket af de sanktioner, der er mod handel med Rusland og Belarus, og nogle er ramt, fordi de handler eller opererer i Ukraine.

Beierholm har i begyndelsen af marts 2022, i lighed med store dele af dansk erhvervsliv, afbrudt alt samarbejde med russisk- eller belarussisk-ejede virksomheder og datterselskaber. Det gælder også opgaver via vores internationale netværk, HLB.

 

Beierholm-Aarhus

 

Ny strategi på rette spor

Gennem vores nye strategi, “Bedst til SMV”, er det vores ambition at fastholde og udvikle vores position som de mindre og mellemstore virksomheders foretrukne sparringspartner. Med strategiske indsatser for at styrke vores rådgivningsben og udbygge vores ydelser inden for digitalisering og outsourcing føler vi os på rette spor. De nye initiativer styrker bredden i kunderelationen og giver os endnu bedre forudsætninger for at leve op til rollen som betroet sparringspartner.

Gennemsigtighedsrapport

Revisorloven kræver en specifik beskrivelse af revisionsselskabets juridiske struktur og ejerskab, kvalitetssikringssystemer og andre forhold, der har offentlighedens interesse.

Hent Beierholms gennemsigtighedsrapport.

Vi hjælper med at sætte retningen

Succes med nye ydelser

Vi mærker stor interesse for vores nye rådgivningsydelser. Især inden for bæredygtighed, IT-revision og -sikkerhed er der øget efterspørgsel fra både egne kunder og det øvrige marked. Også vores outsourcingaktiviteter er vokset det seneste år, og organisationen er udbygget med en central faglig fællesfunktion for de 20 decentrale outsourcingafdelinger. Med en ny bogføringslov på vej, der medfører lovkrav om digitalt bogholderi og økonomistyring, forventer vi fortsat øget aktivitet på dette område.

De større SMV’er efterspørger både eksisterende og nye rådgivningsydelser og udtrykker i stigende grad ønske om ledelsessparring i forbindelse med udvikling af deres forretning. Det har resulteret i, at mange af vores specialister og lokalt forankrede revisorer er blevet bragt i spil på tværs af landet, og har været med til at skabe værdi ude i lokalområderne.

En attraktiv arbejdsplads i sund vækst

Vækst er en grundlæggende del af vores strategi. Ud over organiske vækstambitioner vil vi fortsat arbejde på sammenlægninger med veldrevne revisions-, rådgivnings- og outsourcingvirksomheder. Erfaringen viser, at vi har et velfungerende koncept for disse sammenlægninger, der tilgodeser både nye partnere, medarbejdere og kunder.

En af årsagerne til Beierholms vedvarende vækst skal findes i virksomhedens fokus på at være en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel. Hos Beierholm er vi ambitiøse på vores medarbejderes vegne. Uanset hvor de er i deres karriere, ser vi det som vores ansvar at give dem de bedste rammer for at udvikle sig. Det er vores mål at sikre et arbejdsliv i balance med plads til både store ambitioner, nære relationer og et velfungerende familieliv.