Beierholm årsrapport 2020/21

SMV’ernes stærke sparringspartner

Ny ambitiøs strategi

Ved årsskiftet 2020/21 lancerede vi “Bedst til SVM”, en ny strategi frem mod 2026. Strategien er på mange fronter en videreførelse af ambitionerne fra den foregående strategi. Vi skal gennem fokus på rådgivning og outsourcing understøtte vores målrettede arbejde på at fastholde og udbygge vores position som den oplagte sparringspartner for mindre og mellemstore virksomheder.

Vi fortsætter i sporet, fordi vi får positiv feedback fra både kunder og medarbejdere. Samtidig oplever vi en øget interesse fra selvstændige revisions- og rådgivningsvirksomheder, som ønsker at blive en del af Beierholm. Simpelthen fordi vi har succes med at integrere disse virksomheder på en måde, så de får adgang til specialistkompetencer og værktøjer, samtidig med at de bibeholder en stor grad af selvstændighed.

Mennesker – medarbejdere og kunder

Branchens højeste kundetilfredshed

Beierholms stærke kundefokus er også medvirkende til, at vi igen i år scorer særdeles højt på kundetilfredshed i Revisionsbarometret 2020 fra Aalund. Kundetilfredsheden hos Beierholm er højest både i absolutte tal og i forhold til de øvrige store revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Branchens højeste tilfredshedsscore fra både de mindre og de mellemstore virksomheder ser vi som en indikation på, at vi er på rette vej med de nye initiativer, vi sætter i gang over for kunderne.

Vi er især glade for at score bedst i branchen på spørgsmålene “Fokuserer på menneskelige værdier” og “En innovativ virksomhed” – det matcher vores vision og værdier.

Øget fokus på rådgivning og outsourcing

Herudover øger vi udbuddet af rådgivningsydelser og tilbyder kunderne at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Beierholm. Begge dele bliver efterspurgt af både vores kunder og det øvrige marked. Beierholms specialister vil også få en mere fremtrædende rolle over for kunderne. Blandt de nye rådgivningsydelser, vi tilbyder, er blandt andet bæredygtighedit-sikkerhed og kontorrobotter.

Det er en ambitiøs strategi med et væsentligt vækstmål for de næste seks år. Væksten skal opnås gennem øget salg af rådgivnings- og outsourcingydelser samt sammenlægning med veldrevne revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Beierholm-team

 

Gennemsigtighedsrapport

Revisorloven kræver en specifik beskrivelse af revisionsselskabets juridiske struktur og ejerskab, kvalitetssikringssystemer og andre forhold, der har offentlighedens interesse. Hent Beierholms gennemsigtighedsrapport.