Wealth Care

Vi har i Beierholm stor erfaring med at virke som sparringspartner for formuende kunder og ekspertise i at udføre konkrete ydelser inden for Wealth Care med blandt andet administration og opfølgning.

Vores assistance tager udgangspunkt i vores kunders behov og ønsker om at have overblik over formue og formueforvaltningen, minimal egen arbejdsbyrde ved formueforvaltningen og kontrol heraf, overholdelse af regnskabs- og skattelovgivningen ved rapporteringer, overholdelse af benchmarks og strategiske allokeringer, og ønsker om uafhængig sparring om øvrige økonomiske og skattemæssige forhold.

Beierholm frugtordning

Beierholms ydelser er bl.a.:

  • Periodiske rapporteringer om de konsoliderede afkast fra forskellige forvaltere/selskaber
  • Sammensat team på forskellige kompetence niveauer efter behov (bogholdere, revisorer, skattespecialister og statsautoriserede revisorer)
  • Overholdelse af bogføringsloven, regnskabs- og skattelovgivningen
  • Gennemgang og rådgivning om forvaltningsaftaler
  • Kontrol af gebyrer, benchmarks, strategiske allokeringer mv.
  • Hjemsøgning af udbytteskatter, udfyldelse af W8-Ben formularer etc.

Aktiviteter

  • Deltager i møder med kunder efter behov – vi kommer til kunden uanset geografi
  • Vi deltager i Business-angels netværk for at imødekomme evt. specifikke investeringsemner
  • Vi samarbejder med Match-Online.dk for at imødekomme evt. specifikke investeringsemner.

Ydelser med særlig relevans for Wealth Care

VORES SERVICESBESKRIVELSEFORDELE for dig
RapporteringPeriodisk rapportering af konsolideret porteføljeafkast – én rapport indeholdende samtlige forvalteres afkast og samtlige selskaber og andre enheder. Årlig årsrapport, skattemæssig årsregnskab, selvangivelse mv.Et samlet overblik over formue og formueforvaltning løbende over året. Overholdelse af bogføringsloven. Overholdelse af regnskabs- og skattelovgivningen.
RådgivningLøbende rådgivning om skatteforhold.Sikkerhed for, at de særlige skatteforhold, der gælder for investeringsporteføljer, håndteres optimalt.

 

Branchespecifikke modeller/værktøjer

MODELBESKRIVELSEFORDELE for dig
Kontrol af forvaltereKontrol af kontraktindhold, kontrol af løbende gebyrer i forhold til kontrakter, kontrol af overholdelse af benchmark, kontrol af overholdelse af strategiske allokeringer.Sikkerhed for overholdelse af de aftaler, der er indgået, at der kun betales det aftalte gebyr, og at porteføljen er forvaltet som aftalt.

 

Kontakt vores rådgiver med ekspertise inden for Wealth Care

Det er min erfaring, at vi kan spare dig for meget. Så kontakt mig og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Jeg glæder mig til at møde dig.

Specialist