Wealth Care

Vi har i Beierholm stor erfaring med at virke som sparringspartner for formuende kunder og ekspertise i at udføre konkrete ydelser inden for Wealth Care med blandt andet administration og opfølgning.

Vores assistance tager udgangspunkt i vores kunders behov og ønsker om at have overblik over formue og formueforvaltningen, minimal egen arbejdsbyrde ved formueforvaltningen og kontrol heraf, overholdelse af regnskabs- og skattelovgivningen ved rapporteringer, overholdelse af benchmarks og strategiske allokeringer, og ønsker om uafhængig sparring om øvrige økonomiske og skattemæssige forhold.

Beierholms ydelser er bl.a.:

  • Periodiske rapporteringer om de konsoliderede afkast fra forskellige forvaltere/selskaber
  • Sammensat team på forskellige kompetence niveauer efter behov (bogholdere, revisorer, skattespecialister og statsautoriserede revisorer)
  • Overholdelse af bogføringsloven, regnskabs- og skattelovgivningen
  • Gennemgang og rådgivning om forvaltningsaftaler
  • Kontrol af gebyrer, benchmarks, strategiske allokeringer mv.
  • Hjemsøgning af udbytteskatter, udfyldelse af W8-Ben formularer etc.
  • Deltager i møder med kunder efter behov – vi kommer til kunden uanset geografi
  • Vi deltager i Business-angels netværk for at imødekomme evt. specifikke investeringsemner
  • Vi samarbejder med Match-Online.dk for at imødekomme evt. specifikke investeringsemner.

Ydelser med særlig relevans for Wealth Care

Branchespecifikke modeller/værktøjer

Kontakt vores rådgiver med ekspertise inden for Wealth Care

Det er min erfaring, at vi kan spare dig for meget. Så kontakt mig og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Jeg glæder mig til at møde dig.

Specialist