Internationalt


Succes kræver forarbejde

For den enkelte virksomhed er der tale om et stort skridt, når man bevæger sig fra at være udelukkende dansk til at være international. Store skridt skal planlægges og gennemtænkes nøje.

Etablering i udlandet

Mange af vores kunder har forretningsmuligheder internationalt - og vi er med dem hele vejen. Beierholm er et uafhængigt medlem af HLB - det globale rådgivnings- og revisionsnetværk. I 2022 blev HLB kåret til årets netværk.

Medlemmerne af HLB-netværket er ligesom Beierholm større selvstændige virksomheder i de respektive lande. Det betyder, at Beierholms kunder altid kan få adgang til kompetent rådgivning og service i samme kvalitet og med samme lokale forankring i stort set alle forretningscentre i verden, som svarer til Beierholms ydelser til sine kunder i Danmark.

Hvert enkelt medlemsfirma af HLB er en særskilt og uafhængig juridisk enhed, som er ejet og ledet lokalt. Nok så betydende for vores kunder er det at vide, at vores HLB-kolleger kender de særlige forhold, som er gældende i netop deres hjørne af verden. Kollegafirmaerne er, ligesom Beierholm, større, selvstændige virksomheder i deres lande og giver derved vores kunder en kompetent lokal partner, også selv om det er fjernt fra Danmark. 

HLB-network-of-the-year-2022-badge-dark-977x550.png

Succes kræver forarbejde

Internationalisering af en virksomhed er en proces, der, afhængig af virksomhedens art, finder sted ved at internationalisere salget, indkøbet, produktionen, servicen og finansieringen m.v. Beslutningen om at internationalisere virksomheden er af strategisk art og kræver grundige overvejelser. Der er ingen grund til at tro, at man kan klare sig godt på de internationale markeder, blot fordi man har haft succes på hjemmemarkedet.

Afsætning er grundlaget for virksomhedens eksistens

De væsentligste beslutninger i virksomhedens internationalisering ligger ved virksomhedens afsætning, idet afsætningen er hele grundlaget for virksomhedens eksistens.

De afgørende forudsætninger for internationalisering

De afgørende forudsætninger for at gennemføre internationalisering med succes er, at

 • organisationen
 • kapitalgrundlaget
 • produktionskapaciteten
 • det eksisterende produktprogram 
 • produktudviklingen

er tilpasset den lagte strategi.

Virksomhedens strategiske udvikling skal opfattes som en løbende proces, der til stadighed bliver tilpasset de ændrede forhold i og omkring virksomheden, og som bestemmer de forudsætninger, på hvilke virksomhedens mål og strategier skal baseres.

  HLB - adgang til til hele verden

  Start med helt banale spørgsmål

  Virksomhedens strategiske udvikling hen i mod en internationalisering kan starte med helt banale spørgsmål som:

  • Hvorfor vil vi til udlandet?
  • Hvad har vi at tilbyde udenlandske markeder, som de ikke allerede har i forvejen?
  • Hvilke udlande vil vi beskæftige os med?
  • Hvilke varer vil vi sælge - og især - hvilke varer vil udlændinge købe af os?
  • Hvad vil man i udlandet betale for vores varer?
  • Har vi de personalemæssige ressourcer og forudsætninger, herunder sprogkundskaber, til at søge at afsætte vores produkter i udlandet, uden at vi ødelægger vores danske forretning?
  • Har vi de økonomiske ressourcer til at satse på salg til udlandet, og hvor meget er vi parate til og har råd til at satse?
  • Kunne vi ikke få mere ud af at satse de samme penge og ressourcer på hjemmemarkedet?

  Nedbryd forretningsgrundlaget i delområder

  Med andre ord starter de strategiske overvejelser med en vurdering af hele forretningsgrundlaget, der kan nedbrydes i følgende delområder:

  • Produkttyper
  • Kundegrupper
  • Geografiske markeder
  • Pris- og kvalitetsstruktur
  • De fysiske og teknologiske ressourcer
  • Virksomhedens placering i branche
  • Personalemæssige ressourcer
  • Finansielle ressourcer.
  Beierholm forretningsmand rejse højformat

   

  Motivet

  En internationalisering vil altid være båret af et eller andet motiv. Måske er det danske marked blevet for lille til at skabe en lønsom afsætning af virksomhedens produkter, eller måske har man en tro på, at en succes i Danmark kan gentages i udlandet. Måske kræver store udviklingsomkostninger, at lancering af et nyt produkt skal ske på et marked større end det danske, eller måske presser konkurrenterne på det danske marked så hårdt, at det i sig selv kan være motiv til en "flugt".

  Andre motiver kunne være ledelsens lyst til at prøve kræfter med den store verden for derved at skabe en mere spændende virksomhed for ledelse og medarbejdere, en tro på, at satsning på flere forskellige markeder giver en bedre risikospredning og dermed en større sikkerhed for positiv indtjening, og endelig kan muligheden for anvendelse af billigere arbejdskraft til lavteknologiske jobs være et motiv.

   

  Forbered dig på, at det eneste sikre er forandring

  Det er vigtigt, at man ved store skridt som eksempelvis internationalisering gør sig klart, at vi lever i en dynamisk verden, hvor det eneste sikre er forandring. Omverdenen udvikler sig, og man kan forsøge at vurdere denne udvikling ved at stille sig følgende spørgsmål:

  Hvilke ændringer og tendenser kan forventes med hensyn til:

  • Nuværende og potentielle markeders efterspørgselsudvikling
  • Forholdet mellem udbud, efterspørgsel og prisniveau
  • Ændringer i kundebehov og kundevaner, og hvorledes disse ændringer påvirker efterspørgslen
  • Den teknologiske udvikling
  • Ændringer i konkurrencemønstret
  • Ændringer i distributionsmønstret
  • Lovmæssige indgreb?

  Man skal tænke sig grundigt om og planlægge aktiviteterne for at undgå ærgrelser og unødige omkostninger. Succes kræver forarbejde.

  Forretningsmodel.jpg

  Læs også

  Her kan du udforske flere områder, som også kunne være relevante for din virksomhed.

  Flere og flere virksomheder bliver internationale. Hermed være ikke sagt, at rent lokale eller rent danske virksomheder fremover vil være ude af stand til at klare sig. Det vigtigste for enhver virksomhed er, at den er åben over for forandringer, og er parat til at gå udenlands den dag, behovet for det er til stede.

  Internationalisering er en udfordring, der kræver grundige forberedelser for at lykkes. Uanset hvor godt man forbereder sig, skal man være indstillet på, at alt ikke går, som man regnede med.

   

  Vores medvirken


  Gennem udførelse af vores revision og andre af vores grundydelser for vores kunder har Beierholm erhvervet indgående kendskab til vores kundevirksomheders forhold. Dette kendskab medfører, at vi som revisorer mener, at vi kan hjælpe vores kunder - også i forbindelse med en internationaliseringsproces.

  Mange af vores firmas revisorer har stor international erfaring. Herudover kender vi gennem vores medlemskab i det globale rådgivnings- og revisionsnetværk HLB revisorer i de fleste af de lande, hvor danske virksomheder umiddelbart har lyst til at etablere sig.

  Når vores kunder etablerer sig i udlandet, sker vores rådgivning i reglen i et samarbejde mellem Beierholm og kolleger i det pågældende land. Både ved indtræden i HLB og efterfølgende sker der en kvalitetskontrol af det enkelte medlemsfirmas arbejde.

  Vi har således erfaring for, at den rådgivning, du får af vores udenlandske kolleger, efter det pågældende lands niveau, svarer til det kvalitetsniveau, vi servicerer vores kunder på.

  Kontakt vores internationale team

  Vi er tæt på dig

  Med Beierholm får du en sparringspartner, der kan hjælpe dig internationalt. Kontakt en fra vores team af landeansvarlige partnere. En uforpligtende snak kan måske hjælpe dig til at træde udover grænserne.