Persondataforordningen

Skab tryghed om persondatahåndteringen i din virksomhed - vi hjælper dig gerne på vej

Med EU’s persondataforordning er datasikkerheden kommet i højsædet hos danske virksomheder og institutioner – men mange er usikre på, hvad de nye regler helt konkret betyder for deres virkelighed. Det er en opgave, som Beierholm kan hjælpe med – i form af skræddersyede netværksforløb, 1:1 rådgivning og specialister med særlig indsigt i persondataforordningen.

Data i stride strømme

Danske virksomheder og institutioner ligger inde med et væld af informationer om kunder, brugere og borgere. Fra håndværksmesteren, der måske bare har navn, adresse og telefonnummer på kunderne – over fysioterapeuten, der også har noteret, hvor det værker og hvorfor – til opholdsstedet, der ligger inde med dybt private og fortrolige oplysninger om beboernes livshistorie.

EU’s persondataforordning

Med EU’s persondataforordning er der kommet skærpet fokus på, hvordan alle disse oplysninger bliver håndteret. Det sker ud fra et ønske om at have fælles regler på tværs af landegrænser – og for at sikre, at oplysninger om borgerne – dig og mig – ikke bliver misbrugt, opbevaret uden grund eller falder i forkerte hænder. Samtidig skal der være så stor gennemsigtighed om håndteringen af oplysningerne, at virksomheden eller institutionen til stadighed har overblik over, hvilke data der opbevares, hvordan de opbevares – og hvor de flyder både inden for og uden for murene. Endelig skal man kunne redegøre for dette over for tilsynsmyndighederne, ja, selv over for den enkelte borger, der har krav på at få unødvendige informationer om sig selv slettet.

Kan det betale sig at ofre ressourcer på det?

Det giver sig selv, at nogle branchers databeholdning er mere udsat end andres. Og nogle virksomheder spørger måske sig selv, om det kan betale sig at gøre et stort nummer ud af det? Det korte svar er ja. I hvert fald er det et faktum, at brud på datasikkerheden kan koste dyrt. EU opererer med bøder i millionklassen, og både virksomheders og institutioners omdømme kan blive ramt – med flere økonomiske tab til følge. Derfor bør persondataforordningen tages alvorligt, også af mindre virksomhede

Vi giver dig overblik, indsigt og tryghed

I Beierholm hjælper vi dagligt virksomheder og institutioner med at skabe overblik over:

  • Hvilke typer data I råder over – og hvor mange
  • Hvordan I skaber tryghed for, at I opbevarer data korrekt
  • Hvilke databehandler aftaler I har brug for
  • Hvilke former for samtykke I skal have fra borgerne
  • Hvordan I sikrer, at data slettes effektivt, når der er behov for det
  • Hvordan I skaber gennemsigtighed i jeres datahåndtering.
Beierholm bæredygtighed pc grønt

Kontakt os og book et møde

Du er velkommen til at kontakte os og blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller institution. Vi yder både konkret rådgivning og tilbyder netværksforløb, der giver jer værdifuld viden og en skræddersyet persondatahåndbog tilpasset jeres forhold.