Beierholms organisation

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er en rådgivnings- og revisionsvirksomhed, som ultimativt er ejet af selskabets partnere. Selskabet er blandt Danmarks førende rådgivnings- og revisionsvirksomheder med en landsdækkende organisation, som omfatter geografiske kontorer fordelt i hele landet.

Beierholms ledelse

Selskabets øverste ledelsesorgan er partnerforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse og direktion. Beierholms lokale kontorer bliver ledet af statsautoriserede revisorer, som er partnere i Beierholm.

Internationalt samarbejde

Beierholm sikrer, at vi kan følge vores kunder uden for Danmarks grænser og hjælpe dem i deres internationale udvikling. Det sker via et formaliseret samarbejde med HLB, et netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere rundtom i verden. Beierholm har udpeget særlige landeansvarlige partnere til at sikre, at opgaverne bliver løst effektivt og for at optimere processerne i de lande, hvor aktiviteten er størst.

Vi tror på nærhed

Vi tror på, at nærhed er det bedste udgangspunkt for rådgivning og relevante løsninger, der skaber værdi. Derfor bestræber vi os dagligt på at være tæt på både kunder, medarbejdere, interessenter og beslutningstagere. Den direkte kundekontakt sker i Beierholms geografiske sektioner rundt i landet. Se oversigt med adgang til alle kontaktpartnere her.

  Nedenfor finder du oversigt over bestyrelse, direktion samt chefer for faglige videnscentre og fællesfunktioner i Beierholm:

  Ejerfortegnelse

  Følgende ejer aktier i Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68, og Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab, CVR-nr. 32 88 52 92: 

    

    

   Beierholm rådgivning og revision 5
    

   Bestyrelsen

    

   Direktionen

    

   Faglige videnscentre

    

   Bæredygtighed

    

   Effektivisering

    
    

   HR

    

   IT

    

   Kommunikation & Marketing

    

   Rekruttering

    

   Risk Management

    

   Outsourcing

    

   Økonomi