Frigør ressourcer med outsourcing

Går du og overvejer, om det kan betale sig at overlade din virksomheds bogføring mv. til en ekstern leverandør? Så læs med her.

Økonomifunktionen er i forandring pga. nye digitale løsninger og integrerede systemer. Det kræver tid, ressourcer og kompetencer at sætte sig ind i de nye muligheder, og derfor vælger mange virksomheder hel eller delvis outsourcing.

Hos Beierholm tilbyder vi at overtage hele eller dele af din virksomheds økonomiske administration. Det omfatter: bogholderi, lønadministration, budgettering og likviditet, ledelsesrapportering, moms, øvrige indberetninger til skattestyrelsen, årsregnskab samt ad-hoc opgaver. Se vores sider om outsourcing af bogholderi og regnskab og outsourcing af lønadministration.

Hvad er outsourcing?

Outsourcing betyder, at en virksomhed på kontraktbasis lader en ekstern leverandør stå for aktiviteter, der før har været udført af virksomheden selv.

Det kan f.eks. være, at en virksomhed ønsker at outsource hele eller dele af bogholderiet, lønadministrationen, moms, øvrige indberetninger til Skattestyrelsen, hjælp til årsregnskabet eller ad-hoc opgaver.

Virksomheden kan med fordel kigge ind i, hvilke dele af den økonomiske administration, der med fordel kan overdrages eksternt.

 

Fordele og ulemper ved outsourcing

 • Virksomheden får adgang til kompetencer, som ikke findes internt i virksomheden
 • Det område eller den funktion, som virksomheden outsourcer, bliver ikke påvirket af sygdom, ferie, barsel eller pension
 • Der kan skrues op og ned for kapaciteten i løbet af året, hvis mængden af opgaver varierer i løbet af året
 • Virksomheden kan overlade viden om ny lovgivning til den eksterne leverandør
 • Det kan skabe større tryghed hos ejer(e) i virksomheden
 • Der er mulighed for kompetent sparring med den eksterne leverandør
 • De ansatte i virksomheden kan spare tid og fokusere på de områder, de er bedst til
 • Der bliver bedre til kerneforretningen og innovation
 • Det kan reducere stress i virksomheden ved at give mere tid til værdiskabelse
 • Outsourcing skulle gerne resultere i en nettobesparelse på det udførte arbejdet.
 • Ikke egnet i en virksomhed med et meget lavt aktivitetsniveau
 • Man kan måske føle, at man mister noget af kontrollen over virksomheden
 • Hvis den eksterne leverandør ikke lever op til ens krav om kvalitet
 • Hvis aftalen med leverandøren ikke er klar og overskuelig, og man derved bliver ramt af uventede omkostninger.

Fem gode grunde til at outsource bogholderi, regnskab og økonomistyring til Beierholm

 1. Bedre kvalitet og ensartethed i bogføringen
 2. Bedre udnyttelse af nye regler og muligheder
 3. Relevant og effektiv rapportering
 4. Let adgang til sparring om virksomhedens økonomi og udvikling
 5. Mere tid til kunder og kerneforretning.

Eksempler på betydningsfulde outsourcingopgaver

Fra kælderlejlighed til markedsleder med proaktiv og professionel sparring

En betroet sparringspartner kan være guld værd på en vækstrejse, hvor både omgivelser og virksomhed er under konstant forandring. Sådan fortæller Kasper Smith, stifter og direktør i virksomheden Amero, der siden 2017 har haft Beierholm ombord på sin vækstrejse.

Ønske om proaktiv rådgivning

Amero havde et ønske om at blive udfordret på sin forretning gennem en mere proaktiv rådgivning. Den tidligere rådgivning fokuserede primært på drift og mindre på udvikling. 

Har fået tryghed og frihed til at bruge kræfterne rigtigt

Amero har oplevet en kontrolleret vækst og står i dag med en værdioptimeret forretning og en mere strømlinet virksomhedsstruktur. Dertil er opnået et større indblik i nuancerne omkring forretningens tal, hvilket har givet tryghed og frihed til at holde fokus og bruge kræfterne rigtigt.

Vi laver løn og bogføring og sikrer løbende effektivisering

I foreningen Hellebroe, som arbejder for unge hjemløse, bidrager Beierholm til, at stedets leder kan bruge mest mulig tid på at hjælpe de unge mennesker videre i livet.

Foreningen har nemlig outsourcet økonomifunktion til Beierholm, som sørger for at processer bliver overvåget og løbende optimeret. Nu scanner man bilag og modtager elektroniske fakturaer. 

Sidst har Hellebro fået et digitalt timeregistreringssystem, som er integreret med lønsystemet, og er mere effektivt end manuel indtastning.

Der er ikke rod nogen steder i foreningens økonomifunktion. Foreningen ved, at de efterlever det skarpe offentlige tilsyn.

Hele Hellebros bogholderi kører digitalt, og det betyder bl.a., at direktør Eva Riedel kan koncentrere sig om foreningens kerneopgaver.

Beierholm-Banner-lonadm-outsourcing

Overlad din lønadministration til specialister

Løn er vigtigt! Dine medarbejdere skal have deres løn korrekt og til tiden. Hver gang.

Samtidig er lønadministrationen virkelig kompleks. Det kræver fuld koncentration og indsigt i love, regler og overenskomster. Derfor giver outsourcing af lønadministrationen god mening for de fleste mindre og mellemstore virksomheder.

Læs mere om løn og outsourcing