CFO - behov for assistance?

Nogle gange kan virksomheder stå i en situation, hvor de har behov for kompetencer eller ressourcer som ikke findes internt. Måske skal de gennemføre et forretningskritisk projekt, hvor der er behov for specialistkompetencer man ikke selv har i organisationen. Det kan også være, at man får en uventet opsigelse fra en CFO eller anden nøglemedarbejder i økonomifunktionen. Eller at man skal have optimeret nogle processer omkring rapportering, digitalisering eller interne kontroller.

Beierholm står til rådighed med CFO Service

Når disse behov opstår, er Beierholm CFO Services klar til at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed for virksomheden. På baggrund af det konkrete behov afgøres det, om løsningen er en interim-ansættelse, eller om det er kompetencer til et afgrænset projekt, som skal gennemføres i en struktureret og veldokumenteret proces. 

Hvad er CFO Services?

Med CFO Services køber man ressourcer eller kompetencer, som man står og mangler i virksomheden. Disse købes som konsulentydelse i en kortere eller længere periode og relaterer sig til opgaver under virksomhedens økonomiafdeling/CFO. Deraf navnet CFO Services.

Vores ydelser

Hos Beierholm tilbyder vi CFO Services inden for fem områder:

Projekter

Der findes mange projekter i en økonomiafdeling. Og ofte er der behov for assistance udefra til at få projektet i mål. Om det drejer sig om nyt ERP-system, digital transformation eller andet, står vores kompetente konsulenter klar til at hjælpe din virksomhed i mål.

Rapportering

Mange virksomheder har ikke et reelt nutidsbillede over virksomhedens økonomi. I CFO Services hjælper vi med at opstille og udarbejde rapporteringsmateriale, som du som virksomhedsejer kan træffe vigtige forretningsbeslutninger på baggrund af.  

Interim

Skulle din virksomhed pludselig stå i den situation, at I mister jeres CFO eller en nøglemedarbejder i økonomiafdelingen, står Beierholm klar til - med kort varsel - at dække behovet indtil en permanent løsning igen er på plads.

Procesoptimering

Alle afdelinger består af faste arbejdsgange. Nogle er nedskrevne som arbejdsprocesser – andre ses mere som arbejdsrutiner. Vi hjælper med at få overblik over disse arbejdsgange, få dem nedskrevet som arbejdsprocesser og få dem optimeret, så I ikke spilder værdifuld tid med uhensigtsmæssige administrative processer.

Interne kontroller

Hos Beierholm har vi mangeårig erfaring med at hjælpe virksomheder med at identificere og kortlægge de risici, som kan være potentiel skadelige for virksomheden. Når disse risici er identificeret, kan vi også hjælpe med at udarbejde processer og implementere interne kontroller for løbende overvågning. 

Hvordan vi rådgiver

Alle vores ydelser leveres efter en struktureret og veldokumenteret proces, hvor vi fokuserer på menneskene bag og i virksomheden. Som det revisionsselskab der reviderer flest selskaber i Danmark, har vi dyb indsigt i SMV’ers udfordringer og muligheder. Derfor bruger vi kendte og faste procedurer, når vi leverer vores rådgivning. 

1 - Indledende kundemøde 
Vi har fokus på at afklare din situation og de udfordringer, du oplever 

2 - Analyse 
Vi analyserer virksomhedens processer og data og identificerer problemer og muligheder. 

3 - Udarbejdelse af en løsning 
Vi udarbejder løsningsforslag, der giver gevinster på kort og lang sigt. 

4 - Ibrugtagning 
Vi hjælper dig med at implementere løsningerne og understøtter dine medarbejdere. 

5 - Support 
Vi supporterer dig ved behov for opkvalificering og yderligere behov for hjælp. 

191636_Beierholm_Profilfotos_02068_Højformat
 

Kontakt os for CFO Services - vi hjælper gerne 

Med Beierholms CFO Services er vi klar til at hjælpe virksomheder med kompetencer og ressourcer i situationer, hvor disse ikke findes internt i virksomheden. Uanset hvilken udfordring din virksomhed står overfor, er vi klar med kompetente medarbejdere til at dække dit behov. 

Kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og det er helt uforpligtende. 

Vi glæder os til at møde dig. 

Hvad kan vi hjælpe med?