Velkommen til Beierholms whistleblowerordning

Via Beierholms whistleblowerordning kan du foretage en anonym eller ikke-anonym indberetning om konstaterede eller potentielle kritisable forhold og lovovertrædelser m.v.

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle medarbejdere og partnere i Beierholm uanset anciennitet og/eller stilling samt af alle eksterne parter uden for virksomheden uanset tilknytning.

Hvad kan der indberettes om?

Der kan indberettes om forhold, hvor Beierholms medarbejdere, partnere eller ledelse er involveret.

Forhold, der kan indberettes, er f.eks. oplysninger om økonomisk kriminalitet såsom underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk, mistanke om korruption, fysisk vold og seksuelle krænkelser m.v.

Hvis der er i tvivl om, hvorvidt en observation skal indberettes eller ej, så opfordrer Beierholm til at indberette. Alle henvendelser behandles og besvares, og al information behandles med fortrolighed. Anonymitet er en valgmulighed, og reglerne for behandling af følsomme personoplysninger efterleves naturligvis.

Hvordan indberettes der?

Indberetning kan ske via vores indberetningssystem, som du finder her:

Hvordan behandles en indberetning?

Indberetningerne behandles som udgangspunkt af lederen af Beierholms Risk Management-afdeling i samarbejde med direktionen. Lederen af Risk Management-afdelingen eller medlemmer af direktionen vil dog aldrig kunne involveres, såfremt de er part i indberetningen.

Den medarbejder eller partner i Beierholm eller eksterne part uden for virksomheden, der har indberettet forholdet, vil løbende blive underrettet om sagens fremdrift, og senest når sagen af Beierholm vurderes som afsluttet. Indberetteren vil dog mindst modtage følgende tilbagemeldinger:

  • Bekræftelse på modtagelse af indberetningen
  • Feedback hurtigst muligt – dog senest 3 måneder efter, at indberetningen er modtaget.

Efter omstændighederne og i relevant omfang vil indberetteren herudover løbende blive underrettet om sagens fremdrift.

Er anonym indberetning valgt i indberetningssystemet, kan der kun kommunikeres via et link, som vises på kvitteringssiden for indberetningen. Det er derfor meget vigtigt at dette link gemmes, såfremt du ønsker at foretage en anonym indberetning.

Når en sag er færdigbehandlet, slettes som udgangspunkt al dokumentation om sagen.

Eventuelle spørgsmål angående whistleblowerordningen kan rettes til Beierholms Risk Management-afdeling, risk@beierholm.dk.

Risk Management, Beierholm

Beierholm-Profilfotos-2021-2254-72dpi