Vi klarer bogholderi, regnskab, lønadministration og økonomistyring

Hos Beierholm hjælper vi med outsourcing af bogholderi og regnskab. Vi varetager også outsourcing af lønadministration og rapportering. Vores medarbejdere er opdaterede med den sidste nye viden, og vi råder over alle de nødvendige digitale kompetencer
Se også vores side om fordele og ulemper ved outsourcing.

Hvad indebærer outsourcing af bogholderiet?

Outsourcing af bogholderiet betyder, at virksomhedens bogføring eller regnskab overdrages til et andet firma, typisk et revisionsfirma eller en ekstern bogholder. Fordelen ved at outsource bogholderiet er, at du kan overlade månedsafslutninger, momsafregninger med videre til en fagkyndig. Du slipper også for at holde dig ajour med nyeste bogføringsregler og sparer en intern ressource på lønningslisten.

Outsourcing af regnskab: Lad os ta’ bøvlet

Mange ejerledere kender oplevelsen af at bruge mere tid på administrative opgaver og regnskab end på vækst og værdiskabende arbejde. Bilagsbunker, momsindberetning, kreditorfakturaer, glemte deadlines og andet administrativt bøvl bliver til tidsrøvere, der i værste fald kan true den vækstrejse, som ejerlederen har sat i gang.

Derfor er der al mulig grund til at tage udfordringen alvorligt. Og det gør du bedst ved at udnytte digitaliseringens muligheder til at forenkle den administrative hverdag i din virksomhed. Digitaliseringen har blandt andet gjort det meget nemmere at outsource hele eller dele af virksomhedens økonomifunktion.

Beierholm - bilag

Vi tilbyder

Hos Beierholm tilbyder vi at overtage hele eller dele af din virksomheds økonomiske administration. Det omfatter:

 • Bogholderi
 • Lønadministration
 • Budgettering og likviditet
 • Ledelsesrapportering
 • Moms
 • Øvrige indberetninger til skattestyrelsen
 • Årsregnskab
 • Ad-hoc opgaver.
Find en rådgiver nær dig
Beierholm-outsourcing

Sådan gør vi

Vi tilbyder følgende fremgangsmåde ved overtagelsen af hele eller dele af din virksomheds økonomiske administration:

 • Du og din virksomhed får tilknyttet en fast kontaktperson og et fast team hos Beierholm.
 • Vi sætter teamet og dermed kompetencerne efter dit behov. Det kan for eksempel være ½ bogholder, ¼ controller og ¼ økonomichef.
 • Et opdateret økonomisystem ligger som en del af aftalen.
 • Økonomisystemet er web-baseret, så du har adgang fra PC, tablet og mobil – uanset hvor du er.
 • Vi tager ansvaret for dit bogholderi og de øvrige dele, som du ønsker, at vi skal hjælpe med.
 • Alle bilag er digitale eller scannes med mobiltelefon og bogføres direkte.
Beierholm rådgivning og revision 12

Det giver en række fordele at outsource virksomhedens økonomiske administration:

 • Du får adgang til alle økonomifunktionens nødvendige kompetencer. I mindre og mellemstore virksomheder kan det være vanskeligt at have alle kompetencerne samlet i én medarbejder – eller måske bare en freelance, der kommer to gange om ugen.
 • Du er sikker på, at økonomifunktionen ikke påvirkes af hverken sygdom, ferie, barsel eller pension. Opgaverne bliver altid løst.
 • Du har mulighed for at skrue op og ned for kapaciteten, hvis mængden af opgaver varierer i løbet af året.
 • Du behøver ikke at være utryg ved, om din freelance-bogholder har opdateret sin viden om ny lovgivning.
 • Du behøver ikke at være usikker på, om din virksomhed får udnyttet digitaliseringens mange muligheder.
 • Du og dine medarbejdere kan bruge tiden på det, som I er bedst til, og glemme alt om forstyrrende bilagsbunker og økonomiske deadlines. Dem klarer vi.

 

Fordelene ved, at vi overtager hele eller dele af din virksomheds økonomiske administration, er ikke svære at få øje på:

 • Du får bedre tid til din kerneforretning, værdiskabende aktiviteter og innovation.
 • Du får bedre overblik over økonomien og indsigt i din virksomheds hovedtal.
 • Du får sikkerhed for, at alle regler bliver fulgt.
 • Du får et bedre beslutningsgrundlag for kommercielle tiltag.
 • Du får faglig sparring fra en kompetent medarbejder, der har fuld indsigt i værdiskabelsen i din virksomhed.
 • Du får formentlig en nettobesparelse på det udførte arbejde.
 • Du har mulighed for at skalere løsningen i takt med, at din virksomhed udvikler sig.
 • Desuden får du som en del af løsningen adgang til en lang række faciliteter, der blandt andet omfatter nem adgang til dialog med din rådgiver, sikker arkivering og deling af fortrolige dokumenter samt overblik over frister, deadlines, lovgivning og beløbsgrænser. Du får desuden adgang til artikler, nyhedsbreve, publikationer og lignende med inspiration til udvikling af din virksomhed.

Outsourcing af bogholderi og rapportering giver mange fordele og er en god måde at nedbringe de faste omkostninger på, siger Timberman Denmark A/S, der har overdraget det meste af økonomifunktionen til Beierholm.

Det er mere end fem år siden, at den succesfulde gulvvirksomhed, Timberman, overlod det meste af sin økonomifunktion til Beierholm, og erfaringerne er gode. Udgifterne til regnskab og bogholderi er reduceret, og kvaliteten har fået et løft.

Timberman og Beierholm fordeler opgaverne, så virksomheden selv fakturerer dens kunder og står for lagerstyringen. Derefter tager Beierholm over og sørger for bogføring, afstemning, betalingsforslag til netbanken, lønberegning, indberetning af moms, skatter og afgifter samt rapportering til virksomhedens ledelse og ejere.

Derudover er løbende sparring en naturlig og vigtig del af samarbejdet.

Mange virksomheder kan ligesom Timberman outsource deres økonomifunktion og opnå store fordele. Typisk er der penge at spare, og Beierholms medarbejdere er opdaterede med den sidste nye viden, som en intern bogholder kan have svært ved at holde sig ajour med. Læs hele casen her

Beierholm-Banner-lonadm-outsourcing

Overlad din lønadministration til specialister

Løn er vigtigt! Dine medarbejdere skal have deres løn korrekt og til tiden. Hver gang.

Samtidig er lønadministrationen virkelig kompleks. Det kræver fuld koncentration og indsigt i love, regler og overenskomster. Derfor giver outsourcing af lønadministrationen god mening for de fleste mindre og mellemstore virksomheder.

Læs mere om løn og outsourcing

Beierholm BeJour

 er grundlaget for outsourcing af din virksomheds økonomifunktion

Grundlaget for outsourcing af økonomifunktionen er Beierholm BeJour, som er et digitalt univers, hvor vi har standardiseret og forenklet processerne omkring bilagsscanning, bogføring, betalingsflow, løngodkendelse med mere.

I universet er det et indbygget et økonomisystem, som er skræddersyet til mindre og mellemstore virksomheder. Det er webbaseret, så du kan tilgå det fra PC, mobil eller tablet.

Med Beierholm BeJour behøver virksomhedens digitaliseringsproces ikke at blive dyr, for vi har gjort forarbejdet med at udtænke og bygge systemet. Vi køber ind til rigtig mange kunder, og det betyder, at vores enhedspris er langt lavere, end hvis en enkelt virksomhed selv skal ud at købe et tilsvarende system.

Læs mere om Beierholm BeJour
Beierholm Bejour Opstilling devices 951 x 535.png

43%

… har oplevet stress som en konsekvens af at have store bunker af bilag liggende og ikke haft overskud til at gå i gang med dem.

29%

… drømmer af og til om at lave noget helt andet for at slippe for administration.

36%

… har oplevet stress som en konsekvens af at have haft følelsen af at bruge mere tid på administrativt arbejde end ”værdiskabende” arbejde.
 

Kilde: Beierholms undersøgelse blandt 300 personer, der enten er beslutningstagere eller som har væsentlig indflydelse i de virksomheder, hvor de arbejder.
 

5 gode grunde til at vælge outsourcing fra Beierholm

Beierholm er ikke kun digitalisering og effektivisering. Det er også nærhed. Vi kender vores kunder, og vores kunder kender os. Det er en del af Beierholms DNA, og det vedbliver det med at være. Vi skal ikke holde op med at tale sammen, blot fordi vi er blevet digitale.

Hos Beierholm oplever vi en stigende efterspørgsel fra vores kunder efter, at vi overtager hele eller dele af deres økonomiske administration. Vi er derfor i fuld gang med at styrke området. Over hele landet ansætter vi dygtige bogholder-profiler, så vi kan tilbyde stærke og nærværende ydelser inden for outsourcing fra alle vores 32 kontorer. Vi vil fortsat være tæt på vores kunder.

Fremtiden for bogholderi er digital, men udviklingen af nye systemer og integration af dem løber så hurtigt, at det kræver både tid og fokus for at kunne holde sig ajour. Mange SMV-virksomheder har ikke de ressourcer, som det kræver, og de risikerer derfor at blive koblet af udviklingen. Hos Beierholm råder vi over specialister, som er klar til at hjælpe de virksomheder, der risikerer at komme i den situation.

Med et digitalt økonomisystem sker der løbende registreringer, der gør det muligt for os at trække data, som er relevante for virksomhedens fremadrettede strategi og drift. Det er en helt ny måde at bruge økonomifunktionen på. Her har man traditionelt kigget tilbage, for eksempel på resultatet af året, der gik. Nu kan vi flytte blikket fra bakspejlet til frontruden, og hos Beierholm bistår vi virksomheder med at få glæde af de værdifulde data, som deres digitale økonomisystemer gemmer på.

Hos Beierholm oplever vi, at stadig flere virksomheder vælger at outsource hele eller dele af deres økonomiske administration.
I nogle virksomheder er det en erkendelse af, at man som virksomhed er en del af et større økosystem, hvor det giver rigtig god mening at trække på de absolut stærkeste kompetencer, når virksomheden skal have løst forskellige opgaver.

Andre virksomheder har ikke længere brug for et bogholderi i den størrelse, som de tidligere havde. Mange arbejdsgange er blevet digitaliseret, og i stedet for at opretholde en hel eller halv stilling i bogholderiet giver det for mange virksomheder god mening at outsource deres økonomifunktion.

Endelig er der virksomheder, der erkender, at de mangler teknisk og økonomisk indsigt, hvis de skal have den fulde gevinst af digitaliseringen. For mindre og mellemstore virksomheder kan det derfor være en fordel at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til en samarbejdspartner, der råder over de nødvendige kompetencer.

Digitalisering og outsourcing betaler sig

Hvis du overvejer at digitalisere og outsource hele eller dele af din virksomheds økonomiske administration, så tag allerede i dag kontakt til din personlige revisor hos Beierholm og aftal et uforpligtende opstartsmøde.

Er du ikke allerede kunde hos Beierholm, så klik her for at finde et af vores kontorer i nærheden af dig.

Vi glæder os til at møde dig!

Find en rådgiver nær dig
Beierholm kontakt