Botilbud og opholdssteder

Hos Beierholm har vi stort kendskab til socialpædagogiske opholdssteder og botilbud og ved, at det er en branche, der i høj grad er præget af særlovgivning samt tilsynsmyndighedernes stigende krav til kvaliteten af revisorarbejdet. Tilsynsmyndighederne stiller bl.a. høje krav til kvaliteten i den udførte forvaltningsrevision samt til indsendelse af budgetter og reviderede årsregnskaber.

Vi afholder et årligt arrangement for vores kunder med fokus på nyheder og særlige fokusområder af økonomisk karakter m.m. 

Hos Beierholm kan vi gennem vores brancheerfaring og kompetencer inden for forvaltningsrevision hjælpe dig med:

 • Regnskabsmæssig assistance
 • Opstilling af årsrapporter, der lever op til kravene i særlovgivningen
 • Budgetudarbejdelse
 • Budgetopfølgning
 • Rådgivning af den daglige ledelse og bestyrelse vedrørende:
  • Forretningsgange
  • Økonomistyring
  • Finansiering
  • Generel økonomisk rådgivning
 • Skattemæssig assistance vedrørende opgørelse af skattepligtig indkomst m.v.
Beierholm-høst-frugterne-af-digitalisering.jpg
 

Publikation om skatteregler

Publikationen om Skatteregler, Bo- og Opholdssteder 2024 giver dig en gennemgang af diverse skatteregler, der har relevans for bo- og opholdssteder.

Vi gennemgår både skattepligt for medarbejderne og eventuel indberetnings- og indeholdelsespligt for bo- og opholdsstederne.

Services med særlig relevans for botilbud og opholdssteder

 
SERVICESBESKRIVELSEFORDELE for dig og din virksomhed
ForvaltningsrevisionUdfører forvaltningsrevision og rapportering i form af revisionsprotokollat i overensstemmelse med gældende retningslinjer.Via vores forvaltningsrevision har vi fokus på at din økonomistyring og øvrige forvaltning er i overensstemmelse med principperne om god offentlig forvaltning og via informativ rapportering til Tilsynet i revisionsprotokollatet opnår din virksomhed en bedre score i Tilsynets kvalitetsmodel.
ÅrsrapportOpstilling af årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og oplysningskrav.Vores regnskabsmodel er i overensstemmelse med gældende regler og oplysningskrav, hvilket udover at give ledelsen et godt overblik over tilbuddets økonomiske udvikling og finansielle stilling opnår din virksomhed en bedre score i Tilsynets kvalitetsmodel.
BudgetRådgivning angående budgettering samt assistance i forbindelse med opstilling af budgetter med henblik på at kunne opfylde specifikationskravene ifm. indsendelse af budget via Tilbudsportalen.Vores budgetmodel lever op til Tilsynets oplysningskrav. Ved at gøre brug af Beierholms kompetencer kan du få et bedre overblik over prisfastsættelse og forventet økonomisk udvikling.
BudgetopfølgningRådgivning angående budgettering samt assistance i forbindelse med opstilling af budgetter med henblik på at kunne opfylde specifikationskravene ifm. indsendelse af budget via Tilbudsportalen.Ved at gøre brug af Beierholms kompetencer kan du få et bedre overblik over tilbuddets økonomiske udvikling og likviditet samt sikrer at din økonomistyring i årets løb lever op til kravene til god offentlig forvaltning.

 

Branchespecifikke modeller/værktøjer

MODELBESKRIVELSEFORDELE for dig og din virksomhed
RegnskabsmodelVi har en model for regnskaber for bo- og opholdssteder, der lever op til gældende krav i lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.Din rapportering til socialtilsynet lever op til lovgivningens krav og er herudover tilpasset, så der er et højt informationsniveau til ledelsen.
BudgetmodelVi har en model for budgettering, der sikrer overblik over sammenhængen mellem omkostningerne og den beregnede pladspris med en detaljeringsgrad, der lever op til gældende krav.Din indberetning af budgetter til socialtilsynet via Tilbudsportalen lever op til detaljeringskravene og giver derudover ledelsen i tilbuddet et godt overblik over den forventede økonomiske udvikling.
BudgetopfølgningsmodelVi har en model for budgetopfølgning i gængse it-systemer som e-conomic og C5.Det vil hjælpe dig til et bedre overblik i årets løb om indtjening, budgetoverskridelser og likviditet samt forventninger til indtjening for hele året.

 

Aktiviteter

Vi afholder et årligt arrangement for vores kunder inden for denne branche med fokus på nyheder og særlige fokusområder af økonomisk karakter m.m. for opholdssteder og botilbud.

Kontakt vores revisorteam med ekspertise inden for botilbud og opholdssteder


En specialist fra branchegruppen nedenfor vil være den hovedansvarlige for dit regnskab, og der vil blive koblet erfarne og kompetente medarbejdere med en stærk faglig uddannelse på sagen.

Det er vores erfaring, at vi kan spare dig for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde dig.

Specialister