Lønadministration er komplekst

Løn er en vigtig del af den kontrakt, der er mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Samtidig er lønnen det håndgribelige bevis på, at du sætter pris på dine medarbejdere. Er lønnen forsinket eller forkert, slår det skår i dine medarbejderes tillid til dig og din virksomhed. Så det er virkelig vigtigt, at lønadministrationen altid er pålidelig.

Samtidig er lønadministrationen måske den mest komplekse opgave, dit bogholderi eller din økonomifunktion har. Sygdom, barsel, refusion af rejseomkostninger og udlæg, pension og forsikringer. Læg dertil nyansættelser og opsigelser – og hvis din virksomhed tilmed beskæftiger både uge- og månedslønnede, er målet fuldt.

Lønnen er ofte afhængig af én medarbejder

I små og mellemstore virksomheder ligger ansvaret for lønnen ofte på en økonomimedarbejder, der også har mange andre opgaver. Eller måske en deltidsbogholder. Og faktisk er alle de øvrige medarbejdere reelt afhængige af, at én kollega ikke lægger sig syg i dagene op til lønningsdag, har ferie eller får et andet job. Uanset hvad der sker med den lønansvarlige, skal dine medarbejdere stadig have korrekt løn til tiden. Hver gang.

Hvad indebærer outsourcing af lønadministrationen?

Outsourcing af lønadministration betyder, at de administrative lønopgaver i din virksomhed varetages af et andet firma, typisk et revisionsfirma eller en ekstern bogholder. Din virksomhed bevarer den fulde kontrol med, hvem der skal have løn og hvor meget. Den administrative del overlades til tredje part, som klargør lønkørslen og sender den til godkendelse hos løngodkender i din virksomhed. Samarbejdspartneren sikrer, at indberetninger og indbetalinger sker korrekt og til tiden, og holder dig ajour med nye regler og lovgivning på området.

 

Beierholm-Aarhus

Få hjælp til løn af Beierholm: Outsourcing sikrer korrekt, rettidig løn

Derfor giver outsourcing af lønadministrationen god mening for de fleste mindre og mellemstore virksomheder. Ved at få hjælp af Beierholm til løn overlader du lønadministrationen til vores specialister, der holder sig opdaterede på nye regler, overenskomster og hvad der ellers sker på området. Det betyder også, at du ikke længere er afhængig af én medarbejder.

Din lønadministration bliver håndteret af en hel, specialiseret afdeling hos os, som sikrer, at lønbogholderiet håndteres korrekt, og at du får frigjort tid til at koncentrere dig om virksomhedens kerneforretning. 

Du bevarer selv kontrollen

Hvis du outsourcer din lønadministration til Beierholm, har du stadig fuld kontrol over, hvem der får hvor meget i løn og hvornår. Og du har altid selv den sidste godkendelse, inden der udbetales løn. Vi hæver ikke penge på din konto, men gør lønudregningen og det hele klar, så du blot skal godkende – eller gøre opmærksom på forhold du f.eks. havde glemt at oplyse.

Læs også: Outsourcing af bogholderi og regnskab
Læs også: Outsourcing - fordele og ulemper

Løngodkendelse i Beierholm BeJour

Hvis du har løn til godkendelse, vil det fremgå af startsiden i vores lønningssystem BeJour – både fra PC’en og i app’en. Her vil Løn-firkanten vise, at der ligger løn til godkendelse:

Beierholm-lønadministration-løn-i-BeJour

Den/de virksomheder, du skal godkende en lønkørsel for, bliver vist på en liste. Nedenunder fremgår de medarbejdere, der er med i lønkørslen.
 

Beierholm-lønadministration-liste-BeJour

Når du har gennemset lønkørslen, kan du godkende eller afvise den.

Beierholm-kunden-godkender-løn.PNG

Tag en snak om lønadministration med os

Tal med Beierholm om, hvordan du kan outsource din lønadministration og eventuelt mere af din økonomifunktion til Beierholm. Dine fordele ved outsourcing af lønadministration til Beierholm er flere:

  • KOMPETENCE: Lønnen forberedes af et fast team af specialister i lønadministration. Altid korrekt, til tiden og i overensstemmelse med alle regler og nyeste ændringer.
  • SIKKERHED: Dine medarbejdere får den korrekte løn til tiden. Hver gang. 
  • KONTROL: Du har stadig kontrollen. Du godkender lønnen, når den er klar. Intet udbetales, før du godkender det. Og du har en fast kontaktperson hos Beierholm, hvis du vil spørge eller ændre noget.
Find din rådgiver
Beierholm-slip-for-papir-med-outsourcing

Løn er en del af Beierholm BeJour

Lønadministrationen findes som en del af Beierholm Bejour. Funktionen kan integreres med flere systemer.

Beierholm BeJour
Beierholm BeJour devises white