Forsyningsvirksomheder

Vores specialister har mange års erfaring med revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder. En erfaring vi som en af branchens betroede rådgivere anvender i gode løsninger til gavn for vores kunder og deres forbrugere.

I Beierholm vil vi møde vores kunder med stort engagement og viden om forsyningssektoren for på den måde at koble vores revision og kendskab til vores kunder tæt sammen med den rådgivning, vi er eksperter i, herunder specielt forsyningsselskabernes økonomiske regulering. 

Vores styrke er desuden lange og fortrolige kundeforhold, hvor det er stabile teams, som går igen år efter år hos kunderne, og som har et bredt kendskab til branchen og en dyb viden om dens udfordringer.”

 

Beierholm-vandforbrug-energiafgifter.jpg

Vores ydelser og erfaring inden for revision og rådgivning omfatter bl.a. (primært med udgangspunkt fra kontoret i Skive)

 

Elforsyning

 • Revision og regnskabsmæssig assistance udført af et team med brancheindsigt.
 • Rådgivning om indtægtsrammeforhold – herunder fremskrivning af indtægtsrammer, ansøgninger om forhøjelser, langtidsbudgetter og rådgivning omkring benchmarking for elnetvirksomheder.
 • Rådgivning ved fusion og sammenlægning af virksomheder.
 • Risikostyring af elhandelsvirksomheder.
 • Moms- og afgiftsrådgivning.

Varmeforsyning

 • Revision og regnskabsmæssig assistance udført af et team med brancheindsigt.
 • Rådgivning om regulatoriske forhold, herunder løbende opfølgning på sektorens rammevilkår og overgang til ny regulering.
 • Langtidsbudgettering med fokus på overholdelse af regulatoriske forhold og finansiering.
 • Rådgivning om finansiering.
 • Rådgivning ved fusion og sammenlægning af virksomheder.
 • Moms- og afgiftsrådgivning.

Vandsektoren (vand og spildevand)

 • Revision og regnskabsmæssig assistance udført af et team med brancheindsigt.
 • Rådgivning om økonomiske rammer, herunder ansøgninger om forhøjelser af de økonomiske rammer og rådgivning omkring benchmarking.
 • Langtidsprognoser med fokus på overholdelse af økonomiske rammer og finansiering.
 • Rådgivning om finansiering
 • Moms- og afgiftsrådgivning
 • Skatterådgivning, herunder opfølgning og afslutning af sektorens skattesag omkring skattemæssige åbningsbalancer.

Affald og renovation

 • Revision og regnskabsmæssig assistance udført af et team med brancheindsigt.
 • Regulatoriske forhold, herunder fordeling mellem affald og varme på forbrændingsanlæg.
 • Bredt kendskab til udskillelse af kommunale enheder til selskaber.
 • Moms- og afgiftsrådgivning.

Generelt

 • Sparring med bestyrelser omkring det at være et kommunalt, forbrugerejet forsyningsselskab.
 • Intern afregning i forsyningskoncerner med fokus på branchelovgivningen.
 • Assistance med Transfer pricing documentation.
 • Implementering af økonomisystemer.
Beierholm rådgiverteam - HERO

Administration af private vandværker (primær med udgangspunkt fra kontorerne i Nykøbing Falster, Slagelse, Holstebro og Odense)

I Beierholm er vi specialister i administration af private vandforsyninger. Vi kan tilbyde totalløsninger, som indebærer alle de behov, I som vandværk har i administrationen. Vi kan sammensætte netop den løsning, som jeres vandværk har behov for.


Blandt vores ydelser kan vi tilbyde følgende, målrettet private vandværker:

 • Bogføring og momsregnskab
 • Aflæsning, opkrævning af rater og årsafregning
 • Udsendelse af rykkere
 • Flytteopgørelser
 • Regnskabsudarbejdelse.

 

Kontakt vores revisorer med ekspertise inden for forsyningsvirksomheder