Fondsselskaber og kapitalforvaltere

Beierholm har omfattende erfaring og specialkompetencer i betjening af fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere. Branchen er kendetegnet ved stigende administrative byrder og typisk ved, at organisationen er for lille til at etablere en (kvalificeret) regnskabs-/økonomifunktion. Vi oplever også, at der kan være en sårbarhed overfor sygdom og f.eks. ferie i selskaberne. Samtidig bliver der stillet meget høje krav til virksomhedens organisation som underlagt den finansielle lovgivning og tilsyn fra Finanstilsynet.

De reguleringsmæssige krav ændres ofte, og der kommer løbende flere og mere komplekse regler. Fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere oplever ofte, at det kan være svært at være up-to-date med kravene. Dette gælder både i forhold til den finansielle lovgivning, Finanstilsynets krav og den særlige regnskabslovgivning.

Beierholm hjælper fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere med administrative opgaver som

  • Outsourcing-leverandør (bogholderi, løn- og personaleadministration)
  • Vi støtter gennem intern management-/risikorapportering herunder budgetopfølgninger, budgetudarbejdelse m.v.
  • Opstartsrådgivning for finansielle iværksættere (startups)
  • Ansøgningsmateriale til licensansøgninger
  • Rapportering til Finanstilsynet (løbende indberetninger, meddelelse om kvalificerede andele)
  • Skat (selvangivelse, indberetning af lønninger, indberetninger af lønsumsafgift og moms).

Branchebonus

  • Vi deltager i møder med kunder efter behov – vi kommer til kunden uanset geografi
  • Vi deltager som aktiv og engageret netværkspartner i Fondsmæglerforeningen
  • Udsendelse af nyhedsbreve tilpasset specifikt fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere.

Services med særlig relevans for fondsselskaber og kapitalforvaltere 

Branchespecifikke modeller/værktøjer

Kontakt vores specialist inden for fondsselskaber og kapitalforvaltere

Det er vores erfaring, at vi kan spare dig for meget – også i forhold til, hvad vores services koster. Så kontakt mig og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Jeg glæder mig til at møde dig.

Specialist