Skatterådgivning

Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden. Hos Beierholm følger vi systematisk udviklingen i dansk og international skatteret og har derigennem en tæt føling med udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning. Dette gør os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt og på højeste faglige niveau. Vi sender desuden nyhedsbreve ud til vores kunder og samarbejdspartnere, så du også altid kan være opdateret på skat og skatteloven. 

Få vores hjælp til skatte- og afgiftsrådgivning

Vores skatteafdeling er i daglig kontakt med kunder og vores revisorkollegaer og er derfor bekendt med udviklingen inden for de forskellige erhverv, brancher m.v.

Samtidig tager vi ansvar for at få afdækket relevante forhold med henblik på at sikre, at vores løsningsforslag giver reel merværdi for vores kunder. På den måde finder vi sammen den optimale løsning i den konkrete situation. Har du f.eks. brug for at vide mere om skatte- og momsforhold i forhold til personalegoder?

Sammen med vores store netværk af skatte- og afgiftsspecialister i hele verden kan vi også tilbyde en hurtig og effektiv rådgivning på det internationale område - det kunne f.eks. være om reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, som gælder for medarbejdere, som rejser i Danmark og udlandet.

Eller hvad med en varebil og skat, moms og afgifter i denne sammenhæng? Vi har udgivet en publikation om skat, moms og afgifter omhandlende varebiler (gulpladebiler) samt om skat, moms og afgifter omhandlende personbiler (hvidpladebiler).

Skat er en omkostning - få rådgivning i skat hos os

Virksomheder og personer vil gerne, at beskatningsgrundlaget er optimeret, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte skat.

Vores skatterådgivning sikrer, at alle relevante skattemæssige forhold belyses - såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan skattebetalingen optimeres på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

 • Faste driftssteder og filialer
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Strukturering af virksomheder
 • Aktie- og anpartsselskaber m.fl.
 • Leasing, herunder finansiel leasing
 • Faste driftssteder og filialer
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Strukturering af virksomheder
 • Aktie- og anpartsselskaber m.fl.
 • Leasing, herunder finansiel leasing
 • Joint ventures, entrepriseaftaler mv.
 • Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler
 • Køb og salg, ejerskifte, generationsskifte mv.
 • Etablering af selskaber i udlandet eller i Danmark
 • Fonde, foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Udarbejdelse af selvangivelser for personer og selskaber
 • Review af selvangivelser og andre skattemæssige opgørelser
 • Skatteberegning, kildeskatter, lempelsesberegninger og acontoskat.
 

Vi hjælper gerne som rådgiver i skat

Har du en problemstilling, som du ikke kan "få hul på"? Måske blot et enkelt spørgsmål? Prøv at stille det til eksperterne i Beierholms skatteafdeling, som rådgiver i skat, moms og afgifter. Vi lover dig et svar inden for nogle få dage. Her skal du ikke forvente en fyldig redegørelse, og du får ikke egentlig rådgivning, som du kan basere konkrete handlinger på. Men vi kan med størst sandsynlighed hjælpe dig på vej og give dig et vink om, hvordan du kan komme videre.

Spørg om skat
Beierholm rådgivning og revision 5

Find din specialist i Beierholm

Har du brug for hjælp til at udvikle din forretning eller løse en problemstilling, har vi en række specialister, som kan hjælpe dig med en lang række specialeområder inden for skat og moms, corporate finance (køb og salg), digitalisering, finansiering, it-revision, it-sikkerhed, jura, pension, bæredygtighed mv.