Beierholm yder kompetent rådgivning inden for bæredygtighed

Virksomheder har et ansvar i den grønne omstilling

Vi ser ind i en fremtid, hvor verden er udfordret på klima, miljø, mental sundhed, ansvarlig virksomhedsledelse og en række andre områder. Vi skal alle bidrage til at løse denne disse udfordringer. Og da 99% af dansk erhvervsliv udgøres af SMV’er, spiller disse en nøglerolle for at nå i mål med den grønne omstilling.

Omfattende EU-lovgivning på bæredygtighedsområdet pålægger virksomhederne en lang række krav omkring CO2-udledning, klimaregnskab, indsatser og rapportering. Ganske vist rammer denne lovgivning først de store virksomheder, men kravene bevæger sig hastigt ned gennem værdikæden til SMV’erne, fordi de typisk er underleverandører til de store virksomheder.

Uanset virksomhedsstørrelse eller branche er det nødvendigt at tage bæredygtighedsopgaven alvorligt. Og jo før man kommer i gang og får indsigt i området, jo bedre er man rustet til at træffe de rigtige beslutninger – og dermed få størst udbytte af indsatsen.

Beierholm Bæredygtighed kan hjælpe dig med den grønne omstilling

Vi ved godt, at bæredygtighed allerede er på dagsordenen i rigtig mange virksomheder. Men vi ved også, at den ofte giver flere spørgsmål end svar, når det kommer til at få overblik over de mange krav og regler, der følger med. Konsekvensen er, at tvivl og forvirring spænder ben for viljen til faktisk at gøre noget. Det vil vi gerne ændre på.

Hos Beierholm Bæredygtighed ser vi det som en kerneopgave at gøre det komplekse enkelt og ruste vores kunder til en mere bæredygtig fremtid. Derfor tilbyder vi som betroet sparringspartner 360 graders rådgivning inden for bæredygtighed, så du kan vende udfordringer på bæredygtighedsområdet til muligheder.

Uanset, om det drejer sig om at få udarbejdet klimaregnskab for din virksomhed, skabe øget konkurrencekraft eller hjælp til erklæringer, er vi som rådgivere med dig hele vejen, så du kan komme grønnere ud på den anden side. Uanset hvor du er på din bæredygtighedsrejse, er vi fleksible og rådgiver altid i overensstemmelse med dine egne ambitioner.

For når spørgsmålet er grønt, er det simple svar orange!

Beierholm-bæredygtighed-svaret-orange.png

Sådan arbejder vi med din bæredygtighed

Det kan være vanskeligt at træffe beslutning om, hvordan man kommer i gang med arbejdet omkring  virksomhedens bæredygtighed. Emnet er komplekst, og det kan være vanskeligt at navigere rundt i  myndighedskrav, EU-direktiver og rapporteringsprincipper. Derfor arbejder Beierholm ud fra en proces på  5 faser, som skaber overblik over din virksomheds bæredygtighedsrejse.

Beierholm-Baeredygtighed-boks-overblik-og-prioritering-web.png

Det kan være omfattende og komplekst at regne ud, hvor I bør starte, når det kommer til bæredygtighedsområdet.
Hos Beierholm starter vi med at skabe overblik over jeres udfordringer og muligheder. Vi drøfter, hvad der er væsentligt at prioritere, og hvad der giver jer gevinster på kort og lang sigt - i rejsen mod en mere bæredygtig virksomhed.

Beierholm-Baeredygtighed-boks-analyse-og-behandling-web.png

Det er ofte besværligt og tidskrævende at indsamle og behandle data fra et område, der er nyt for de fleste. 
Hos Beierholm sikrer vi, at I rammer det rette detaljeniveau, og at jeres dataindsamling giver den rette indsigt, så I kan træffe de rigtige valg.

Beierholm-Baeredygtighed-boks-strategi-og-maalsaetning-web.png

Der er bæredygtige muligheder i alle brancher. Også i jeres. Men for at de kan vendes til fordele, er det nødvendigt at lægge en god strategi. 
Hos Beierholm udvikler vi strategier, der er afstemte, konkrete og som giver mening for jeres virksomheds størrelse og aktiviteter. Det er afgørende, at I kan se jer selv i realistiske målsætninger og potentiale.

Beierholm-Baeredygtighed-boks-handling-og-udvikling-web.png

Store beslutninger kan virke uoverskuelige. Hvilke initiativer skal iværksættes og hvornår?
Som jeres sparringspartner sikrer vi, at planerne omsættes til konkrete udviklingstiltag, og at I handler på strategien og udvikler jer i takt med jeres ambitioner.

 

Beierholm-Baeredygtighed-boks-rapportering-og-erklaering-web.png

Det kan være svært at vide, hvad I præcist skal rapportere på – både ift. myndigheder og egen indsigt.  Hos Beierholm har vi indsigt i jeres branche. Derfor vurderer vi i fællesskab, hvad de lovgivningsmæssige krav er, og hvordan de påvirker jeres forretning og fremtidige potentiale. Har I også brug for revisors erklæring, løser vi også det - alt efter hvilke behov, I har.

Udbyttet ved arbejdet med bæredygtighed

Gevinsterne er lette at få øje på:

 • En virksomhed kan opnå konkrete besparelser ved at optimere produktionsprocesser og reducere mængden af anvendte ressourcer.

 

 • Rejsen mod bæredygtighed giver engagerede medarbejdere og et godt udgangspunkt for at tiltrække ny arbejdskraft.
 • Bæredygtighed og grøn omstilling skaber nye forretningsmuligheder og vækst, da nye produkter kan udvikles og afsættes på både eksisterende og nye markeder eller via nye partnerskaber.
   
 • En bæredygtig virksomhed skaber positive resultater for miljøet og samfundet.
 • Bæredygtige initiativer giver virksomheden gode og positive historier at fortælle om den selv og dens produkter, og de historier efterspørges i stigende grad blandt kunder, ligesom de kan øge værdien af en virksomheds brand.

Introduktion til bæredygtighedsbegreberne

Der findes mange forkortelser, begreber og betegnelser, som bruges i flæng når, der tales om virksomhedernes bæredygtighedsindsats. Men hvad betyder de egentlig, og hvad er vigtigt i forhold til din virksomhed?

Når du skal i gang med at arbejde med bæredygtighed i din virksomhed, kræver det en vis grundforståelse for at kunne træffe beslutning om, hvilke aktiviteter man skal sætte i gang. Her er et hurtigt overblik over de mest centrale begreber.

 

Ofte stillede spørgsmål

Et klimaregnskab er en omfattende rapport, der kvantificerer en virksomheds samlede udledning af drivhusgasser i forhold til dens aktiviteter og operationer. Det giver en detaljeret oversigt over virksomhedens klimapåvirkning og omfatter typisk udledninger i tre forskellige "scopes": direkte udledninger fra egne aktiviteter, indirekte udledninger fra købt elektricitet, varme og køling samt andre indirekte udledninger i forsyningskæden. Klimaregnskabet er afgørende for at identificere og reducere drivhusgasemissioner og for at overvåge fremskridt mod klimamål og -forpligtelser.

En ESG-rapport (Environment, Social, Governance) er en omfattende rapport, der indeholder information om en virksoms præstationer og praksis inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Dette kan inkludere håndtering af klimaforandringer, arbejdsforhold, mangfoldighed og inklusion, etik og integritet, samt bestyrelsesstruktur og beslutningsprocesser. Rapporten giver interessenter indsigt i virksomhedens bæredygtighedspraksis og dens forvaltning af ikke-finansielle risici og muligheder.

CSRD-direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, er en EU-lovgivning, der sigter mod at styrke og harmonisere rapporteringen af bæredygtighedsinformation for europæiske virksomheder. Direktivet udvider kravene til rapportering om emner som miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål samt diversitet og ikke-finansielle præstationer. Det sigter mod at fremme gennemsigtighed, ansvarlighed og sammenlignelighed mellem virksomheder og styrke investorers og interessenters beslutningsgrundlag. Læs mere her

CSRD gælder for store virksomheder og offentlige selskaber i EU med over 500 ansatte. Disse enheder er forpligtet til at rapportere om en række ikke-finansielle oplysninger, herunder information om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold samt diversitet og menneskerettigheder. Direktivet sigter mod at styrke gennemsigtighed og ansvarlighed blandt store virksomheder. Regnskabsklasse D er omfattet pr. 1. januar 2024 og regnskabsklasse C-stor er omfattet fra 1. januar 2025. Læs mere her

Mindre og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan opnå flere fordele ved at integrere bæredygtighed i deres praksis. Dette kan omfatte forbedret omdømme og troværdighed, adgang til nye markeder og kundesegmenter, omkostningsbesparelser gennem ressourceeffektivitet og bedre risikostyring. Arbejdet med bæredygtighed kan også fremme innovation og differentiering på markedet.

At rapportere for hele værdikæden indebærer at inkludere og vurdere indvirkningen af en virksomheds aktiviteter på alle involverede led i produktionsprocessen. Dette omfatter leverandører, produktion, distribution og brug af produkter eller tjenester samt håndtering af affald og genanvendelse. En helhedsvurdering af værdikæden er afgørende for at identificere muligheder for forbedringer og optimere bæredygtighedsindsatsen på tværs af alle processer og interessenter. Værdikæden opdeles i scope 1, 2 og 3.

En dobbelt væsentlighedsanalyse er en strategisk tilgang, hvor en virksomhed identificerer og evaluerer de mest betydningsfulde bæredygtighedsmæssige faktorer både for virksomheden selv og for dens interessenter. Dette involverer en systematisk vurdering af de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter, der er mest relevante og indflydelsesrige. Formålet er at forstå, prioritere og reagere på de faktorer, der er afgørende for både virksomhedens succes og samfundets trivsel.


Beierholms bæredygtighedskursus

 – bliv klogere på bæredygtighed i din virksomhed og få dit første klimaregnskab

Den grønne omstilling kan være en stor og vanskelig opgave for mange mindre og mellemstore virksomheder, men i fællesskab med andre virksomheder i et netværkssamarbejde, bliver det nemmere at håndtere. Med Beierholm Bæredygtigheds kursustilbud for SMV’ere kommer I let i gang, og I får undervejs i bæredygtighedskurset, der er bygget op som et netværksforløb, blandt andet:

 • Erfaring i brug af rapporteringsværktøj til f.eks. beregning og mål for CO2-reduktioner
 • Læringsportal med viden- og læringsværktøjer til grøn og bæredygtig omstilling
 • Netværkskommunikation, dialog og erfaringsudveksling
 • Hjælp til valg af eventuel IT-platform.

Med andre ord bliver det med Beierholms bæredygtighedskursus nemmere for din virksomhed at opsamle data, sætte mål samt synliggøre og dokumentere virksomhedens bæredygtighedsindsats. 

Download brochure om kurset
Beierholm - kontakt os allerede i dag.jpg
 

Book et møde

Når spørgsmålet er grønt, er det simple svar orange

Med Beierholms rådgivningspakke om bæredygtighed er vi klar til at hjælpe virksomheder med at bevare eller øge deres konkurrencekraft i en ny verdensorden, hvor der stilles krav til bæredygtighed og ansvarlighed i hele værdikæden.

Kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at møde dig.

 
Her kan du skrive en kort besked, hvis du ønsker et møde med os - som indledning til mødet.