Har du styr på virksomhedens fremtid?

Som ejerleder har du ansvaret for at sikre en målrettet udvikling af virksomheden.
I en travl hverdag, kan det være en udfordring både at have styr på driften og samtidig at få overblik over virksomhedens forretningsmodel, at få kortlagt de vigtigste udfordringer og muligheder, at få udarbejdet en fokuseret strategi, og ikke mindst at få strategien omsat til handling i praksis
Beierholms specialister tilbyder dig sparring, hvor vi sammen skaber en udviklingsproces, som afpasses til de særlige forhold i din virksomhed og din branche.

Sparring om forretningsudvikling

Som afsæt for sparringen anvender vi det internationalt anerkendte værktøj Business Model Canvas (BMC). Business Model Canvas'et visualiserer de vigtigste byggesten, der har betydning for hvordan din virksomhed skaber værdi. Undervejs i vores dialog identificerer vi sammen forretningens udfordringer og muligheder. Vi finder de mest værdiskabende tiltag for din forretning, og udarbejder en plan for at få implementeret tiltagene i praksis.

Udbytte for dig og din virksomhed - du får:

 • Et enkelt overblik over, hvordan din forretninger indfanger, skaber og leverer værdi
 • Evaluering af virksomhedens forretningsmodel
 • Nye forretningsidéer
 • Identificering og prioritering af konkrete tiltag (strategi)
 • En plan for implementering af tiltagene
 • Et godt udgangspunkt for en fælles forståelse mellem virksomhedens ledere og med bestyrelsen

Sådan gør vi i praksis

 

SparringsfaserKortlægning af forretningsmodellenValg af indsatserImplementering
Aktiviteter
 • Feedback (Benchmark)
 • Kortlægning af forretningsmodellen (BMC)
 • Vurdering af interne og eksterne forhold
 • Identificering af konkrete indsatser
 • Prioritering af indsatser
 • Plan for implementering af indsatser
 • Enighed om "den gode implementeringsproces"
 • Vurdering af forandringsbehov
 • Vurdering af ledelseskapacitet
 • Aftale om roller
 • Eksekvering og opfølgning
Udbytte for dig og din virksomhed
 • Overblik over virksomhedens forretningsmodel
 • Inspiration / refleksion
 • Overbliv over udfordringer og muligheder
 • Godt beslutningsgrundlag
 • Overblik over årsager og konsekvenser
 • Konkrete handlemuligheder
 • Hjælp til hensigtsmæssig prioritering
 • En håndgribelig plan
 • Kvalitativt grundlag for at få gennemført de nye tiltag
 • Klare roller
 • Klare aftaler
 • Hjælp til implementeringen i praksis
 

Kontakt os - vi er klar til at hjælpe

Hvad kan vi hjælpe med?