Iværksætteri og startup

Vi skaber overblik og tryghed for iværksættere

Beierholms iværksættergruppe består af erfarne revisorer og rådgivere med en fælles mission om at gøre det let for dig som iværksætter at koncentrere sig om det, du brænder for. Vi hjælper hver dag iværksættere og startups med at finde rundt i reglerne, se mulighederne i økonomien og ikke mindst skabe tryghed om deres projekter.

Vi er med dig på hele rejsen

Det betyder, at vi kan hjælpe dig fra første dag – med etablering og opstart, valg af selskabsform, moms- og skatteregler, finansiering, fradragsmuligheder, bogføring og regnskab.

Men vi tilbyder også økonomisk og strategisk sparring, når din forretning bliver større: De første ansættelser. Investering i produktion. Finansiering af nye tiltag. Nye markeder og eksport. Store beslutninger, som kræver mange overvejelser – og tal, du kan regne med.

Endelig er vi der også, når investorer banker på døren, eller du overvejer at sælge. 

Uanset hvor du er på rejsen, står vi klar med kompetent rådgivning, der flytter din forretning i den retning, du ønsker.

Beierholm rådgivning og revision 28

Tag os med på råd fra start

Ingen har lyst til at komme skævt fra start. Det kan være både demotiverende og dyrt. Derfor anbefaler vi altid, at du tager os med på råd så tidligt som muligt. Det er vores erfaring, at det betaler sig – også i kroner og øre.

Start med to timers gratis rådgivning

Overvejer du at tage springet som iværksætter, men ved ikke helt hvordan? Er du allerede i gang, men mangler nogen at sparre med? Har du brug for råd i en konkret situation? Så kontakt os og få to timers gratis iværksætterrådgivning.

2 timers iværksætterrådgivning
Beierholm rådgivning og revision 45

Mere inspiration

Du kan også finde svar på mange spørgsmål i menuen her.

 

 

2 timers gratis iværksætterådgivning

Book 2 timers gratis rådgivning og få mere tid til kerneforretningen

Er du i tvivl om, hvilken virksomhedsform, du skal vælge? Eller mangler du gode råd til budgettet eller vejledning om skat og moms? Vi tilbyder dig 2 timers gratis rådgivning fra din lokale Beierholm-rådgiver.

Book allerede nu et uforpligtende møde og lad os tale om udvikling og optimering af din virksomhed. Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig for at aftale mødetidspunkt. Skriv i emnefeltet: "2 timers gratis rådgivning".

Hvad kan vi hjælpe med?
 

Q&A for iværksættere

Her finder du svar på spørgsmål stillet af iværksættere. Følg med.

Spørgsmål

Jeg er ny cafeejer og skal til møde i banken og tale om hjælp til at komme gennem den nuværende krise i samfundet. Hvordan forbereder jeg mig bedst?

Svar

Dit pengeinstitut eller en investor er ofte din vigtigste forretningsforbindelse – især i denne tid, hvor aktiviteten i din branche helt lukket ned. Du forbereder dig bedst på deres spørgsmål ved at udarbejde et solidt materiale om din virksomheds nuværende situation og planerne for fremtiden for at komme på den anden side af coronakrisen.

I den nuværende situation skal du se på likviditeten. Det er helt afgørende at din virksomhed kan betale sine regninger. Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for de næste måneder, dels med lønninger og hjælpepakken omkring lønkompensation og dels med faste omkostninger og hjælpepakken omkring kompensation for faste omkostninger.

Tjener du penge?

Du skal som ny cafeejer og iværksætter altid have styr på, hvor du tjener penge, og hvor du bruger penge. Du skal vise, hvordan din indtjening har udviklet sig inden krisen og desuden synliggøre, hvilke aktiviteter der skaber positiv udvikling i din virksomhed efter krisen. Hvis du har takeaway som aktivitet, skal dette ligeledes fremgå separat.

Hvis du ikke har styr på tallene i din virksomhed, kan det blive svært at overbevise andre om, at din virksomhed har potentiale til at komme gennem krisen.

Har du råd til driften?

Likviditeten er afgørende, for om du kan betale virksomhedens regninger. og om du kan investere. Et godt overblik over indtægter og udgifter er således vigtigt, og banken har stor fokus på netop likviditeten, når de skal vurdere din business case og især i krisetid. Overvej, om du kan ændre betalingsfrister hos dine leverandører og især for betaling af husleje, så du sikrer, at du altid har penge i kassen, når dine regninger skal betales.

Medarbejdernes kompetencer er virksomhedens styrke

Banken vil også bede dig præsentere de styrker i virksomheden, som ikke kan ses af regnskabstallene, blandt andet dine og dine medarbejderes kompetencer.

Banken lægger vægt på, om din virksomhed har den rette ledelse og de rette medarbejdere. Kort sagt; om virksomheden har de kompetencer, der er nødvendige for at drive den i det marked, hvor den skal leve.

Inden dit møde i banken er det derfor en god idé at overveje, hvordan de kompetencer, du har som leder, og de kompetencer, du henter gennem dine medarbejdere, støtter op om virksomhedens drift. Hvor stærke er I? Husk, at det ikke er negativt at indrømme, hvis du konstaterer et behov for at opgradere kompetencerne på et område. Det viser blot, at du kan forholde dig kritisk til dig selv og din virksomhed.

Hvis du har brug for yderligere sparring og rådgivning for at kunne forberede dit materiale til banken bedst muligt, så tag fat i din revisor. Det er altid fornuftigt at få et ekstra sæt øjne på materialet.

Thomas Nic. Nielsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

Spørgsmål

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Svar

Et af de første store valg, du skal træffe som iværksætter, er valg af virksomhedsform. Det er centralt, at du får valgt netop den virksomhedsform, som passer til din virksomhed, og det afgørende er ofte den risiko, du ønsker at hæfte med. Grundlæggende har du mulighed for at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. 

I personligt regi hæfter du som indehaver med din private formue for de forpligtelser, som opstår i virksomheden, mens du i selskabsform hæfter med det indskud, som du har foretaget i forbindelse med stiftelsen. Det er dog værd at bemærke, at banken i mange tilfælde vil kræve, at du kautionerer personligt for selskabet, således at du alligevel hæfter personligt. Populært sagt handler det om selv at lægge hånden på kogepladen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt at overveje, hvilke risici og forpligtelser som knytter sig til aktiviteterne i din virksomhed. I bund og grund handler dit valg af virksomhedsform om, hvorvidt du (og din familie) kan sove trygt om natten.

Dit valg af virksomhedsform har betydning for, hvad du skal betale i skat
Hvis du vælger at drive personlig virksomhed, kan du bruge reglerne i virksomhedsskatteordningen (VSO). Det betyder i hovedtræk, at din personlige virksomhed bliver beskattet på samme vilkår, som hvis du drev virksomhed i selskabsform. 

Du kan således spare overskuddet op i virksomheden mod en foreløbig skat på 22% svarende til beskatningen i selskabsform. Du skal betale almindelig indkomstskat af de hævninger, som du har foretaget i løbet af året, dvs. de pengebeløb, som du har overført fra virksomhedskontoen til din private økonomi. 

Når du driver virksomhed i selskabsform, betaler virksomheden en selskabsskat på 22% af årets resultat efter afholdte lønomkostninger. Du betaler selv indkomstskat af den løn, som du modtager fra selskabet, ligesom du kender det fra ethvert andet lønmodtagerjob. 

Vælger du som kapitalejer i selskabet at trække yderligere penge ud af selskabet i form af udbytte, bliver dette beløb beskattet som aktieindkomst med 27/42% afhængigt af størrelsen på udbyttet. 

Det betyder reelt, at beskatningen ved overskud i de to virksomhedsformer er tæt på identisk.

Ved underskud er der imidlertid forskel på de to virksomhedsformer. Har du underskud i din personlige virksomhed, kan du modregne underskuddet i din eller din ægtefælles øvrige lønindkomst og dermed mindske årets skattebetaling. I et selskab kan et underskud først modregnes i fremtidige overskud i selskabet, og der ligger således en likviditetsmæssig fordel i den personlige virksomhedsform.

Vi har her beskrevet nogle af de vigtigste forskelle mellem de to virksomhedsformer til brug for din overvejelse. Din revisor drøfter gerne valget med dig og hjælper dig med at vurdere, hvilken virksomhedsform der passer til dig og din virksomhedsaktivitet.

Christian Buckwald Nielsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

Spørgsmål

Jeg arbejder i øjeblikket på at overtage et autoværksted. Jeg har haft møde med min bank, og de mener ikke, det er en god idé at overtage forretningen. Er der andre muligheder for at få finansiering på plads?

Svar

Det kan være svært for en mindre eller mellemstor virksomhed at skaffe finansiering i forbindelse med ejerskifte. Det kan synes underligt, at pengeinstitutter ikke vil låne penge ud, nu når det går godt i Danmark, og pengeinstitutterne flyder over med likvider. Men pengeinstitutterne er blevet mere forsigtige, samtidigt med at Finanstilsynet lægger mange restriktioner på udlån. 

Tit skyldes et afslag fra banken, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed, eller også er virksomhedens egenkapital for lille til, at virksomheden kan få hele finansieringen i pengeinstitut. I sådan et tilfælde kan der være brug for en ekstern finansiering – fx i form Vækstfonden.

Vækstlån eller vækstkaution fra Vækstfonden

I forbindelse med andre ejerskifter har vi haft god succes med at få Vækstfonden ind som finansieringsparter i samarbejde med banken.

Vækstfonden kan dels hjælpe med et Vækstlån, hvor virksomheden skal låne mere end 1 mio. kr. Lånet vil lette din adgang til anden finansiering i pengeinstituttet. Vækstfonden kan også hjælpe med en Vækstkaution, hvor det kan lette adgang til finansiering i pengeinstitut, hvis virksomheden har behov for et lån på under 2 mio. kr.

Ved et Vækstlån foretager Vækstfonden en kreditvurdering af sagen ud fra jeres forretningsplan, 24 måneders budget og dine private økonomiske forhold.

Ved en vækstkaution har du dialogen med banken, og vækstkautionen sørger for at pengeinstituttet er dækket op til 75% af et eventuelt tab. Det er derfor pengeinstituttet, som skal indstille til, at der oprettes en vækstkaution.

Risikovillig kapital realiserer drømme, men er relativt dyr

Du skal dog være opmærksom på, at finansiering via Vækstfonden er dyrere end finansiering i pengeinstitut. Det skyldes, at det er mere risikovillig kapital. Herudover skal du være opmærksom på, at du selv skal stille kaution overfor Vækstfonden.

Jeg vil derfor råde dig til at genoptage dialogen med pengeinstituttet og få undersøgt, hvordan Vækstfonden kan bringes i spil i forbindelse med fremskaffelse af finansieringen. Herudover vil jeg foreslå, at du tager fat i revisor eller anden rådgiver, som har erfaring i forbindelse med fremskaffelse af kapital.

Thomas Nic. Nielsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

Spørgsmål

Det kræver DKK 40.000 at stifte et ApS. Kan man bruge de DKK 40.000 på selskabets udgifter?

Svar

Når du stifter et ApS med DKK 40.000, må selskabet gerne bruge pengene til at afholde selskabets omkostninger fx til køb af varelager, rejseudgifter, administrationsudgifter etc. 

Kommer egenkapitalen ned under halvdelen af DKK 40.000, skal selskabet tage stilling til hvordan egenkapitalen bliver genoprettet.

Dette gælder, hvis du har brugt mere end DKK 20.000 på driftsudgifter i form af rejseudgifter, administrations-udgifter m.m. uden at have indtægter nu eller på kort sigt. Er pengene brugt på aktiver i form af driftsmidler eller varelager, er egenkapitalen ikke forringet, og du vil ikke være omfattet af ovenstående regler omkring kapitaltab.

Joachim Laumark Stephansen

Statsautoriseret revisor

Spørgsmål

Min arbejdsgiver har tilbudt mig at investere i min nuværende arbejdsplads. Det er et anpartsselskab, hvor jeg kan købe 10% af selskabet. Kan jeg bruge Etableringskonto- og iværksætterordningen til det formål?

Svar

Man kan godt bruge Etableringskonto- og iværksætterordningen ved køb af anparter. Det er dog et krav, at investeringen udgør minimum DKK 89.500, og at ejerskabet er på mindst 25% af kapitalen eller mindst 50% af stemmerne. Da du er blevet tilbudt en 10% ejerandel, dur ordningen således desværre ikke i dit tilfælde.

Læs mere om etableringskonto- og iværksætterordningen i Beierholms publikation her.

Spørgsmål

Må mit holdingselskab investere, fx i aktier, ejendomme, etc.?

Svar

Man kan sige, at et holdingselskab er ejerens ”pengetank”. Dets primære formål er at eje aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber. Men udover at eje aktier eller anparter kan dit holdingselskab også investere overskydende likviditet på anden vis.

Investering i børsnoterede aktier er en af mulighederne - enten hvor du selv handler på en handelsplatform. eller hvor du lader banken eller lignende står for handlerne. Inden du går i gang med at handle bør du sætte dig ind i de omkostninger, som er forbundet med handel af børsnoterede aktier. Her tænker jeg specielt på kurtage, som er det beløb du betaler ved hvert køb og salg og på depotgebyret, som du bliver opkrævet for at have aktier i depot (se mere på https://uvildige.dk/investering-af-overskud).

Det er også en mulighed at investere i ejendomme, Du kan købe en ejendom og selv stå for at leje den ud – enten i et separat selskab eller gennem dit holdingselskab. Alternativt kan du købe aktier i nogle af de store børsnoterede ejendomsselskaber og således investere i ejendomme.

Andre investeringsmuligheder er fx solcelleanlæg, vindmøller, parkeringshuse, etc. Sådanne investeringer sker typisk gennem investeringsfonde, hvor der er et minimumsindskud på DKK 750.000.

Joachim Laumark Stephansen

Statsautoriseret revisor

Spørgsmål 

Jeg driver en webshop med salg af små og store husholdningsapparater. Jeg vil gerne supplere vores markedsføring med nogle konkurrencer og lodtrækninger, hvor deltagerne kan vinde præmier i form af nogle af vores varer. Er der noget, jeg skal være opmærksom på med værdien af disse præmier?

Svar

Når du afholder en konkurrence eller lodtrækning, vil du typisk være omfattet af spilleafgiftslovens regler om ”spil uden indsats”.

Lovpligtig registrering for spil hos Skattestyrelsen

Hvis værdien af den enkelte gevinst overstiger 200 kr. (kontant præmie) eller 750 kr. (præmie i form af naturalier), skal du registreres hos Skattestyrelsen for spilleafgift, og du skal betale en afgift på 17,5% af den del af gevinsten, som overstiger de 200/750 kr. Vær opmærksom på, at du skal registreres for spil hos Skattestyrelsen, inden konkurrencen sættes i gang.

Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at man kan nøjes med at betale spilleafgift. Disse betingelser er følgende:

 1. Det skal være gratis at deltage i konkurrencen

Du må ikke kræve en modydelse for at deltage i din konkurrence. Det må fx ikke være et krav for at deltage, at deltageren køber en bestemt vare, ydelse eller på anden måde bliver stillet over for et krav om betaling.

 1. Vinderen skal findes tilfældigt

Konkurrencen skal indeholde et element af tilfældighed for at være omfattet, fx i form af at vinderen udvælges ved lodtrækning eller lignende.

 1. Alle skal kunne deltage i konkurrencen

Den tredje betingelse, om at alle skal kunne deltage i konkurrencen, betyder, at konkurrencen skal være offentlig tilgængelig. Hvis du som udbyder af konkurrencen, gennemfører en udvælgelsesproces ud fra fx personlige egenskaber eller holdninger, anses konkurrencen ikke for at være offentlig tilgængelig for alle, og regler for spilleafgift kan derfor ikke anvendes.

Konsekvenser når din konkurrence ikke er omfattet af reglerne for spilleafgift

Hvis betingelserne for spilleafgift ikke er overholdt, skal vinderen af præmien betale indkomstskat af præmiens værdi.

Ud over det skattemæssige, så skal du være opmærksom på, at der ikke er momsfradrag for gaver, så der vil ikke være momsfradrag for køb af de gaver, der gives væk. Dette gælder også, selv om det er varer, du allerede har på lager. Der er dog en undtagelse, hvis der er tale om reklameartikler, og værdien er mindre end kr. 100.

Til slut kan jeg oplyse, at når det er gratis at deltage i konkurrencen, så skal du ikke indhente tilladelse fra Spillemyndigheden for at afholde konkurrencen. Så du skal blot huske at registrere dig hos Skattestyrelsen og betale afgiften, såfremt værdien af gevinsten overstiger 200/750 kr. Hvis gevinsten ikke overstiger disse beløb, er spillet/konkurrencen ikke afgiftspligtigt og skal ikke registreres.

Jesper Resdal Thomsen

Statsautoriseret revisor

Spørgsmål

Jeg har et IVS – hvornår skal det omregistreres til et anpartsselskab, og hvordan gør jeg?

Svar

Der er nye regler for omregistrering af IVS’er til ApS’er. I praksis indebærer lempelserne, der trådte i kraft i februar 2021, at det ved omregistrering af et IVS til et ApS nu er tilstrækkeligt, at alene selskabskapitalen udgør mindst DKK 40.000 og dermed ikke, at den samlede egenkapital skal udgøre mindst DKK 40.000. Det har stor betydning for dit IVS, hvis den samlede egenkapital er negativ, da selskabet nu kun skal forhøje den registrerede selskabskapital fra fx DKK 1 til DKK 40.000, dvs. maksimalt et behov for indbetaling af DKK 39.999 i ”restkapital”. Dette sidestiller efterfølgende dit IVS med et ApS.

Lempelserne indebærer desuden, at dit IVS nu kan omregistreres til et ApS uden en særskilt ”omregistreringserklæring” fra revisor. Du kan altså ”blot” afholde en ekstraordinær generalforsamling og beslutte at indbetale et beløb svarende til restkapitalen op til DKK 40.000 og samtidig beslutte at lade selskabet omregistrere fra et IVS til et ApS.

Dog har Erhvervsstyrelsen indført en ny regel om, at kontant kapitalforhøjelse skal godkendes af en revisor eller en advokat, men denne ”godkendelse” er ikke lige så omstændelig som den tidligere ”omregistreringserklæring” fra revisor.

Hvis du i stedet for et kontantindskud har et tilgodehavende som kapitalejer i selskabet, som minimum svarer til restkapital op til DKK 39.999, kan du vælge at konvertere dette tilgodehavende til selskabskapital.

En kapitalforhøjelse ved gældskonvertering betragtes som en kapitalforhøjelse ved apportindskud. Indtil for et par år siden var det ikke muligt at gennemføre kapitalforhøjelser ved apportindskud – og dermed ikke kapitalforhøjelser ved gældskonvertering – i IVS’er. Der er imidlertid nu indført en undtagelse, der indebærer, at kapitalforhøjelser ved gældskonvertering er tilladt i IVS’er, men kun hvis det sker i forbindelse med en omregistrering, dvs. på samme generalforsamling, som beslutter omregistreringen.

En kapitalforhøjelse ved gældskonvertering kræver ikke revisorerklæring eller godkendelse, som omtalt ovenfor.

Vær opmærksom på, at hvis selskabets værdi på tidspunktet for gældskonverteringen er negativ, vil gældskonverteringen skattemæssigt for dig som kapitalejer ikke ske til kurs 100 og derfor kan der opstå et skattemæssigt tab på en hovedaktionærfordring, som ikke er fradragsberettiget.

Fristen for omregistrering er udskudt fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021 – altså en udskydelse på 6 måneder. Bemærk, at hvis du ikke har omregistreret dit IVS til et ApS senest 15. oktober 2021, kan og vil dit selskab formentlig relativt hurtigt blive tvangsopløst. 

Idet der er krav til formalia i forbindelse med beslutningen om kontant kapitalforhøjelse, eller gældskonvertering, herunder beslutning om omregistrering til ApS, vil jeg anbefale, at du kontakter din revisor.

Lasse Rosenborg Petersen

Statsautoriseret revisor

Spørgsmål

Hvordan kan jeg bruge skattekreditordningen?

Jeg er iværksætter. Indtil videre er aktiviteten i mit selskab udvikling af en produktionsmaskine, som jeg dels selv udvikler, og dels har jeg hyret en freelance-udvikler. Produktionsmaskinen skaber ny teknisk viden til at frembringe nye produkter i branchen. Jeg har budgetteret med udviklingsomkostninger til løn, software og hardware på DKK 1 million pr. år. Selskabet har ingen kunder og derfor ingen indtægter indtil videre. Jeg finansierer driften af virksomheden med mine egne midler.

Svar

Skattekreditordningen giver virksomheder mulighed for at få udbetalt den såkaldte ”skattekredit”, opgjort som skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling. Det drejer sig altså om en kontant udbetaling fra Skattestyrelsen. Udbetalingen er maksimeret til skatteværdien af underskud på DKK 25 mio.

Skatteværdien beregnes som selskabsskatteprocenten på p.t 22% af underskuddet.

Idet skatteværdien af underskud udbetales kontant, har du ikke mulighed for at fremføre dette underskud til modregning i virksomhedens fremtidige indtægter. Til gengæld har din virksomhed fået tilført likviditet til finansiering af de fremtidige drifts- og udviklingsomkostninger.

Fradragsberettigede udgifter til forskning og udvikling  

Fradragsberettigede forsknings- og udviklingsomkostninger er udgifter til teknisk og videnskabelig udvikling af nye materialer, produkter og tjenesteydelser, produktionsmetoder og processer.

Fradragsretten omfatter også løbende udgifter i virksomhedens eget regi, dvs. løn til de relevante medarbejdere og indkøb af materialer, men også udgifter til indkøbt forskning, som udføres af andre. En mindre andel af omkostninger til kontorleje, administrationsomkostninger, rejser og ophold mv. kan indgå i ansøgning om skattekredit.

Du skal dog være opmærksom på, at du som ejerleder må påregne tid til administrative og ledelsesmæssige opgaver. Selvom denne tid formodentlig er begrænset i en nystartet virksomhed, skal du lave en konkret vurdering og ikke medregne din samlede arbejdstid i udviklingsomkostningerne.

Udbetaling af skattekredit

I det konkrete tilfælde, hvor udviklingsomkostningerne beløber sig til DKK 1.000.000, vil udbetalingen udgøre DKK 220.000 og ske 20. november i året efter regnskabsåret. Følger dit regnskabsår fx kalenderåret 2020, vil dit selskab få udbetalt DKK 220.000 den 20. november 2021.

Hvis selskabet har skatte-, moms og afgiftsrestancer inkl. morarenter, vil dette udestående blive modregnet inden udbetaling af skattekreditten.

Ansøgning og tidsfrist

Anmodning om udbetaling af skattekredit skal indgives til Skattestyrelsen samtidig med selvangivelsen for det pågældende år, dvs. senest 30. juni 2021 for regnskabsåret 2020.  

Det er vores opfattelse, at du i det konkrete tilfælde kan opnå fordel af Skattekreditordningen. Din revisor kan hjælpe dig med de undersøgelser og den dokumentation, som du skal lægge til grund for din ansøgning om skattekredit.

Lasse Rosenborg Petersen

Statsautoriseret revisor

Spørgsmål

Jeg har planer om at etablere virksomhed i efteråret 2021. Hvornår skal jeg begynde at bruge etableringskontoordningen?

Svar

Du kan bruge etableringskonto- og iværksætterordningen i alle årene op til etablering af din virksomhed, i selve etableringsåret og i de efterfølgende fire år.

I årene op til etablering skal du indbetale pengene på en låst konto i banken, og beløbet skal med på selvangivelsen for at opnå fradraget. Pengene kan du først hæve igen, når du etablerer virksomheden. Her giver de dig ekstra likviditet, som du kan bruge til at betale etableringsomkostninger, såsom driftsmidler, goodwill og lignende – eller til at stoppe rentetaxameteret i banken.

Husk, at der er tale om et forlods skattefradrag, som udskyder noget af skattebetalingen for at skabe likviditet i virksomhedens første leveår. Det er derfor vigtigt, at du bruger pengene på omkostninger i virksomheden og ikke på privatforbrug.

Hvis du skal nå at bruge ordningen for 2020-selvangivelsen, skal pengene være indbetalt på bankkontoen inden den 15. maj 2021.

Du kan læse mere om etableringskonto- og iværksætterordningen i Beierholms publikation her.


Indsend dig spørgsmål til iværksættergruppen

Har du en iværksætter problemstilling, som du ikke kan "få hul på"? Måske blot et enkelt spørgsmål? 

Stil dit spørgsmål ved at sende en mail til iværksættergruppen Vi giver ingen fyldige redegørelser, og du får ikke egentlig rådgivning, som du kan basere konkrete handlinger på. Men vi kan sikkert hjælpe dig på vej og give dig et vink om, hvordan du kan komme videre.

Vi kan ikke love at give alle et svar, men vil vælge at besvare de spørgsmål og emner, som vi oplever, de fleste af jer er udfordret på, og som I kan have mest glæde af. 

Mød Beierholms iværksættergruppe

Beierholms iværksættergruppe er et stærkt hold af både unge og erfarne revisorer med en fælles mission om at gøre det let for dig som iværksætter at koncentrere dig om det, du brænder for. Vi hjælper hver dag iværksættere og startups med at finde rundt i reglerne, se mulighederne i økonomien og ikke mindst skabe tryghed om deres projekter.

Vi er med dig på hele rejsen

Det betyder, at vi kan hjælpe dig fra første dag:

 • Med etablering og opstart af virksomhed
 • Valg af virksomhedsform
 • Moms- og skatteregler
 • Finansiering
 • Fradragsmuligheder
 • Bogføring og regnskab.

Men vi tilbyder også økonomisk og strategisk sparring, når din forretning bliver større:

 • De første ansættelser
 • Investering i produktion
 • Finansiering af nye tiltag
 • Nye markeder og eksport

Store beslutninger, som kræver mange overvejelser og tal, du kan regne med. 

Endelig er vi der også, når investorer banker på døren, eller du overvejer at sælge.  

Uanset hvor du er på rejsen, står vi klar med kompetent rådgivning, der flytter din forretning i den retning, du ønsker.