Etablerings- og iværksætterkontoen

Etableringskonto- og iværksætterordningen er en ofte overset mulighed for at udskyde sin beskatning

Det kan være en dyrt at starte egen virksomhed. Både hvis du køber en eksisterende virksomhed, og hvis du starter din egen virksomhed fra bunden.

Der skal måske betales for goodwill, købes produktionsudstyr og it mv. samt afholdes driftsomkostninger. Alle disse investeringer skal finansieres. Dette sker ofte ved en kombination af egen opsparing og lån i pengeinstitut.

I den forbindelse overser mange iværksættere muligheden for at gøre brug af etablerings- og iværksætterordningen.

  Beierholm - likviditetsovervejelser SMV.jpg

   

  Opsparing til egen virksomhed med fradrag i skatten

  I korte træk er det en skattebegunstiget ordning til at hjælpe iværksætterkulturen på vej – med ordningen kan du spare op på særlige bankkonti (etableringskonto eller iværksætterkonto) og trække indbetalingerne fra i skat.

  Går du således med en langsigtet drøm om at starte egen virksomhed, kan du med fordel indbetale et beløb hvert år til kontoen i banken og få et ekstra skattefradrag på selvangivelsen. 

  Ordningen kan bruges i årene frem til etableringen og 4 år efter etableringen. 

  Hvilken kontoform skal du vælge?

  En tommelfingerregel er, at du bør bruge iværksætterordningen, hvis du betaler topskat. Indbetalingerne til denne ordning giver fradrag i den personlige indkomst, og dermed reduceres topskatten. En indbetaling på DKK 1.000 giver således en skatteudskydelse på ca. DKK 520. 

  Betaler du ikke topskat, kan du måske med fordel bruge etableringskontoordningen. En indbetaling til denne ordning på DKK 1.000 giver en skatteudskydelse på ca. DKK 256.

  Hvilken ordning du bør vælge, afhænger af en konkret vurdering.

  Skatteudskydelsen forbedrer din likviditet

  Ved at benytte etablerings- eller iværksætterkontoen styrker du virksomhedens likviditet og soliditet ved etableringen af virksomheden og får derved bedre finansieringsvilkår i øvrigt. Virksomheden får altså en forbedret likviditet i de første år, forudsat at du opsparer skatteværdien af indbetalingerne. 

  Indsætter du fx 1.000 DKK på en iværksætterkonto, vil du ikke skulle betale indkomstskat af beløbet, men kan i stedet for bruge de 1.000 DKK til at købe inventar mv. for, når du etablerer virksomheden. Men ”prisen” herfor er, at du ikke kan afskrive skattemæssigt på inventaret mv. i de følgende år – derfor taler man om skatteudskydelse.

  Skattemæssigt fradrag uden indbetaling

  Det er muligt at få fradrag for indbetalinger i 2021 for indskud foretaget i perioden fra 16. maj 2021 til og med 15. maj 2022. Herved er det også muligt at opnå fradrag i 2021, hvis man allerede nu ved, at man når at etablere virksomhed inden 15. maj 2022.

  I så fald giver ordningen mulighed for, at du kan skrive fradraget på selvangivelsen for indeværende år, dvs. 2021, uden at have penge op af lommen. Skatteværdien af fradraget udbetales som overskydende skat i løbet af foråret året efter, medmindre andre forhold medfører en restskat. 

  Krav

  For at bruge ordningen kræver loven, at iværksætteren arbejder mindst 50 timer om måneden i virksomheden. Endvidere skal der være investeret mindst DKK 93.600 i 2021 og DKK 94.700 i 2022 i forbindelse med opstarten, for at de opsparede penge kan frigives eller fradrages uden indbetaling. Det er meget vigtigt at overholde disse regler, idet man ellers bliver pålagt strafrenter. 

  Konsekvenser

  Når etablering af virksomheden er sket, vil fradragene på selvangivelsen blive beskattet ved enten reduktion i afskrivningsgrundlaget (for eksempel ved køb af driftsmidler) eller reduktion af det beløb, der kan trækkes fra i skatteopgørelsen (ved driftsudgifter).

  Beierholm rådgivning og revision 16

   

  Tag din revisor med på råd

  Selvom det kan være fristende selv at indbetale på etablerings- eller iværksætterkonto og trække det fra på selvangivelsen, så anbefaler vi, at du tager en revisor med på råd først. Din revisor kan give dig overblik over, hvad du skal være opmærksom i forhold til din konkrete virksomhed og dermed større tryghed for, at du har handlet korrekt på længere sigt. Er du i tvivl om mulighederne, er du velkommen til at kontakte os. 

   

  Vi glæder os til at høre fra dig