Skattekreditordningen

Styrk din virksomheds likviditet med skattekreditordningen

Iværksættervirksomheder med innovative ideer kan have betydelige udgifter til forskning, udvikling og innovation, og først efter nogen tid kommer der gang i salg og dermed indtjening og likviditet. Der kan derfor være underskud i de første år.

I den situation er skattekreditordningen en oplagt mulighed for at få frigjort likviditet til fortsat udvikling af virksomheden.

Hvad går skattekreditordningen ud på?

Hensigten med skattekreditordningen er at styrke likviditeten i virksomheder, som har haft underskud, der skyldes afholdte udgifter til forskning og udvikling. 

Med skattekreditordningen kan virksomheden få udbetalt skatteværdien af den del af underskuddet, der er gået til forskning og udvikling. 

Hvilke virksomheder kan benytte sig af skattekreditordningen?

Skattekreditordningen kan benyttes af selskaber og personligt ejede virksomheder under virksomhedsordningen. I princippet er den relevant for alle brancher, der har udgifter til forskning og udvikling – dog er den særligt oplagt for virksomheder inden for fx medicin, it- og cleantech. 

  Beierholm - hos kunden.jpg

   

  Hvad er definitionen på ”forskning og udvikling”?

  Skattekreditordningen retter sig mod virksomheder med et innovativt element i deres udviklingsarbejde. Det kan være udviklingsarbejde i forbindelse med nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, mekanismer, processer, systemer eller tjenesteydelser. Forsøgs- og udviklingsarbejdet skal indebære originale undersøgelser med henblik på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden.

  Hvilke omkostninger kan regnes med?

  Det er en betingelse, at omkostningerne skattemæssigt anses for omfattet af definitionen på udgifter til forsøg og forskning. De mest almindelige omkostninger, der falder ind under skattekreditordningen, er udgifter til:

  • Løn og ekstern konsulentassistance
  • Direkte omkostninger, råvarer og hjælpematerialer mv.
  • Lokaler
  • Maskiner
  • Inventar.

   

   

  Resultatbudget – indtægter og udgifter

  Hvor meget kan din virksomhed få udbetalt?
  Din virksomhed kan få udbetalt skatteværdien af op til 25 mio. kr. Det betyder en maksimal udbetaling på 5,5 mio. kr. (22% af 25. mio. kr.). Det udbetalte beløb er ikke skattepligtigt. Til gengæld kan underskud ikke fremføres til modregning i positiv indkomst i efterfølgende år. 

  Der skal anmodes om skattekredit for hvert indkomstår, og senest i forbindelse med indgivelse af rettidig selvangivelse. Underskud fra tidligere år kan således ikke indgå i beregningen i senere indkomstår.

  Beierholm - skattekreditordningen.jpg

   

  Et tænkt eksempel

  Lad os antage, at din virksomhed i et regnskabsår har haft et skattemæssigt underskud på 1 mio. kr. Af disse stammer de 400.000 kr. fra udgifter til forskning og udvikling. Med skattekreditordningen kan din virksomhed få udbetalt 22% af 400.000 kr., dvs. 88.000 kr. Herefter kan resten af underskuddet på 600.000 kr. fremføres til modregning i din virksomheds fremtidige indtægt.

  Har du flere selskaber, bliver beløbet opgjort på grundlag af den samlede indkomst.

  Ansøgning og udbetaling

  Har du ønske om at benytte skattekreditordningen, skal du indberette det til Skattestyrelsen senest samtidig med selvangivelsen for det pågældende år. Pengene bliver udbetalt i november efter det pågældende indkomstår.

  Kontakt Beierholm, hvis du er i tvivl

  Har du spørgsmål til din virksomheds muligheder med skattekreditordningen, er du velkommen til at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.