Bæredygtighed bringer både arbejdsglæde og kundetilfredshed

Med et klimaregnskab og en bæredygtig handlingsplan har JDH-BYG nu et endnu bedre overblik over værdikæden og en øget konkurrencekraft via energibesparende tiltag samt et mere attraktivt kundetilbud.

JDH-BYG rådgiver og hjælper både privat- og erhvervskunder med at realisere ombygninger, tilbygninger og renoveringsprojekter, og håndterer alt fra små serviceopgaver i den ene ende af skalaen til store byggeprojekter i den anden.

Beierholm-JDH-BYG-bæredygtighed-narrow1.jpg
Beierholm-JDH-BYG-bæredygtighed-high2.jpg

Værdisæt vigtigere end vækst

Grundlægger og tømrermester, Jørgen Hedeager, har i dag ca. 50 ansatte og en stærk virksomhedskultur bygget på et fælles værdisæt.

- Vi har vores egne arkitekter, konstruktører, tømrere, murere og malere og kan varetage en opgave fra første spadestik til sidste penselstrøg. Vi har mennesket i fokus i alt, hvad vi laver, og vi bygger på sammenhold, godt håndværk og gode relationer, fortæller Jørgen Hedeager. 

Den opskrift, tilsat en innovativ tankegang, har været vellykket for JDH-BYG, der bl.a. har en håndfuld Børsen Gazelle statuetter som synligt bevis på virksomhedens succes.

- Vækst har aldrig været et mål i sig selv. Vores fokus har altid været at skabe en forretning med et stærkt sammenhold med vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Uanset hvilken opgave vi løser, gør vi det med dedikation, åbenhed og respekt for både kunde og håndværk. Heri spiller bæredygtighed en stadig større rolle. Det betyder noget for os, forklarer Jørgen Hedeager.

 

Kort om JDH-BYG

  • JDH-BYG rådgiver og hjælper både privat- og erhvervskunder med at realisere ombygninger, tilbygninger og renoveringsprojekter – fra helt små serviceprojekter til store byggeprojekter. 
     
  • JDH-BYG beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser og har egne arkitekter, konstruktører, tømrere, murere og malere.
     
  • JDH-BYG har ca. 50 medarbejdere.
     
  • JDH-BYG har fem gange været Børsen Gazelle-virksomhed.

Med mennesket i centrum

Statsaut. revisor i Beierholm, Jesper Resdal Thomsen, har i flere år været tæt sparringspartner for JDH-BYG, og det var på et af de fælles rådgivningsmøder, som afholdes med jævne mellemrum, at samtalen faldt på klima og bæredygtighed.

- JDH-BYG er en dygtig og visionær virksomhed, som arbejder med en meget åben og ærlig kommunikation, og det er afgørende, når vi skal levere rette og rettidig rådgivning. Jeg er ofte i dialog med Jørgen, og det handler om meget mere end regnskab og revision. Vi gennemgår forretningen og vender virksomhedens overvejelser for fremtiden, og her havde Jørgen selv et ønske om en ny bæredygtighedsstrategi. Så vi tog vores specialister med ind i samarbejdet og igangsatte den ønskede proces sammen med Jørgen, forklarer Jesper Resdal Thomsen, der bl.a. spillede procesleder, Jens Duedahl, på banen til at styre arbejdet med udarbejdelsen af et miljøoverblik og et klimaregnskab.

Det magiske er, at vores medarbejdere finder allerstørst arbejdsglæde i at arbejde med de bæredygtige materialer.
Jørgen Hedeager, grundlægger og tømrermester i JDH-BYG.
Beierholm JDH-BYG case.jpg
Jørgen Hedeager.

Med data og dialog som fundament

- Det første vi gjorde, var at kortlægge virksomhedens værdikæde og finde ud af, hvordan vi sammen med Jørgen kunne indhente de nødvendige data. Det handler om at få skabt et overblik og en enkelthed i forhold til hvor og hvordan, der kan sættes ind, så der kan træffes både tilvalg og fravalg på et oplyst grundlag, forklarer Jens Duedahl, der ledte processen med hjælp fra Beierholms bæredygtighedsspecialister.

For JDH-BYG var det essentielt, at virksomhedens ansatte blev bragt ind i dialog og beslutningsproces. Medarbejderinddragelsen, som foregik gennem workshops med Beierholm, berigede ikke blot projektet med flere nuancer og perspektiver, men styrkede også den fælles forståelse og det fælles ejerskab. 

- Bæredygtighed er vigtigt for vores medarbejdere. De ønsker at tage ansvar sammen med samarbejdspartnere og kunder, når vi bygger. Vi tror på, at en bæredygtig omstilling motiverer og løfter stoltheden over godt håndværk, og det magiske er, at vores medarbejdere finder allerstørst arbejdsglæde i at arbejde med de bæredygtige materialer, fortæller Jørgen Hedeager. 

 

Vejen ind på nye markeder

Men det er ikke kun medarbejderne, som ønsker bæredygtigt byggeri. Kunderne kalder også på det.

- Hele processen omkring den nye bæredygtighedsstrategi har allerede haft en stor positiv indvirkning internt i virksomheden, men vi kan også se, at det bliver en afgørende faktor i forhold til vores kunder. Ikke mindst nu, hvor vi servicerer flere erhvervskunder, vurderer Jørgen Hedeager, som bakkes op af Beierholms Jens Duedahl. 

- Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed kommer til at fylde mere og mere hos virksomhederne. Både grundet lovgivning, men efterspørgslen hos kunder og samarbejdspartnere er også stigende. Den efterspørgsel skal imødekommes, hvis du som virksomhed vil være relevant i fremtiden, vurderer han.

Det vil JDH-BYG, og de vil tilmed være blandt de bedste – både i servicering af kunderne, men i lige så høj grad også som arbejdsplads. De to ting hænger nemlig uløseligt sammen, hvis du spørger JDH-BYGs grundlægger.

Beierholm-JDH-BYG-bæredygtighed-high1.jpg
Beierholm-JDH-BYG-bæredygtighed-narrow3.jpg

Et skridt ad gangen

Han og resten af virksomheden er nu godt fra land med en ny bæredygtighedsstrategi, som, udover at have øget arbejdsglæden har resulteret i en håndgribelig handlingsplan, der skridt for skridt bringer JDH-BYG nærmere deres målsætninger for en cirkulær forretningsmodel.

- Først og fremmest er vi nu meget klogere på vores aftryk på klimabelastningen og kan bedre vurdere, hvor og hvordan vi skal sætte ind, siger Jørgen Hedeager, som er i gang med flere konkrete indsatsområder.

Foreløbigt er JDH-BYG bl.a. godt på vej mod en CO-2 neutral serviceafdeling, hvor afdelingens tømrere nu kører i el-biler. Derudover vælges der byggematerialer, som reducerer CO-2 udledning, og så er et af de kommende skridt at kigge mere på virksomhedens leverandører.

Et klimaregnskab består af tre faser

Scope 1: Identifikation af den klimabelastning virksomheden selv har kontrol over. Altså alt på egen matrikel. Maskiner, firmabiler etc.

Scope 2: Identifikation af den klimabelastning på det virksomheden køber ind til matriklen. Varme, el etc.

Scope 3: Identifikation af klimabelastningen i resten af virksomhedens samlede værdikæde. Produktion, transport import, forarbejdning, salg og bortskaffelse af materiale etc.

Det handler om handling

- At arbejde med bæredygtighed er ikke et projekt, du afslutter. Det er en dynamisk og vedvarende proces, der skal tages i etaper, hvor du som virksomhed selv sætter tempoet. Den erkendelse er vigtig. Det gør arbejdet overskueligt, og du kan benytte bæredygtighedsprocessen som en drivkraft og en værdiskabende del af forretningsstrategien. Netop det er JHD-BYG lykkes med, fremhæver Jens Duedahl og supplerer.

- Denne første fase har givet afklaring, indsigt og overblik i form af en miljørapport og et klimaregnskab med en konkret handlingsplan. Flere ting er allerede implementeret, og nu skal der løbende følges op. Bl.a. med et nyt årligt klimaregnskab, hvor udviklingen på de forskellige indsatser kan følges. Et skridt ad gangen. Det er vejen frem.

For JDH-BYG er arbejdet med bæredygtighed blevet mere håndgribeligt og realistiske målsætninger hjælper med at sætte retning, der med et fælles fodslag løfter virksomheden mod nye højder, hvad angår både arbejdsglæde og konkurrencekraft nu og i fremtiden.

- Fra tidligere at være båret af almindelig sund fornuft er vores arbejde med bæredygtighed nu sat i system. Der er kommet en struktur og en handlingsplan, så vi i fællesskab kan udvikle en endnu mere bæredygtig forretning, siger Jørgen Hedeager. 

Beierholm-Jesper-Resdal-Thomsen.jpg
Jesper Resdal Thomsen, partner og statsaut. revisor i Beierholm.
Beierholm-Jens-Duedahl.jpg
Jens Duedahl, chef for salgsudvikling og procesleder i Beierholm.

Udfordring

JDH-BYG havde en ambition om at arbejde mere struktureret og målrettet med klima og bæredygtighed. Ambitionen var rodfæstet i et ønske om at bidrage til den fælles indsats for en mere bæredygtig klode ved at bidrage med flere bæredygtige byggeprojekter, og herigennem styrke medarbejderfastholdelse samt imødekomme efterspørgsel fra kunder

Løsning

Der blev udarbejdet et miljøoverblik og et klimaregnskab, som gav indblik i og overblik over hvor i værdikæden, klimabelastningen var, og hvor stor den var. En handlingsplan gav mulighed for at prioritere, planlægge og igangsætte konkrete indsatser, der som en del af løsningen foregik ved hjælp af en involverende proces i form af møder med ledelsen og workshops med alle ansatte.

Resultat

Processen i sig selv bragte stor værdi i form af fælles forståelse og ejerskab med dertilhørende øget motivation og arbejdsglæde blandt medarbejdere. Konkret har det resulteret i et styrket overblik over virksomhedens værdikæde og en struktur med konkrete handlingspunkter og håndterbare mål. Den bæredygtige handlingsplan bidrager tilmed til en øget konkurrencekraft med besparelsesmuligheder på bl.a. energiforbrug samt en mere bæredygtig virksomhedsprofil, der kan imødekommende den stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger.

Vi kan også hjælpe dig

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og hvilke muligheder for rådgivning og sparring, vi tilbyder, står vi altid klar til en indledende snak om din situation og dine behov.

Kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at møde dig.

Her kan du skrive en kort besked til os som indledning til mødet.