Ny digital bogføringslov er nu vedtaget

Hovedpunkter

 • Den vigtigste nyhed i bogføringsloven er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen
       
 • Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000   
   
 • De endelige regler, herunder ikrafttræden og de mere detaljerede regler til digital bogføring, kendes først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom.

Du kan danne dig et overblik på vores oversigtside Ny bogføringslov 2022.

Få ændringer til det fremsatte lovforslag

Lovforslaget til den nye digitale bogføringslov, som er detaljeret beskrevet i vores nyhed d. 27.04.22, er nu vedtaget med ganske få ændringer. Den eneste væsentlige ændring til det fremsatte lovforslag er muligheden for, at kravet om brug af digitale bogføringssystemer kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter afhængigt af virksomhedens omsætning, og således ikke kun på baggrund af regnskabsklasse. Denne ændring åbner mulighed for, at kravet om digitale bogføringssystemer for regnskabsklasse A fra 1. januar 2026 eksempelvis gøres gældende for virksomheder med en omsætning på over DKK 1.000.000 i første omgang, og at virksomheder med en omsætning mellem DKK 300.000 og 1.000.000 først omfattes senere.

 

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

Ikrafttræden over flere år

Den nye bogføringslov træder i kraft d. 1. juli 2022, men de væsentlige bestemmelser om brug af digitale bogføringssystemer og kravene hertil indføres dog over en årrække for at sikre tid til at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre udbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner.

Det er erhvervsministeren, der - i samråd med skatteministeren - fastsætter de nærmere bestemmelser for ikrafttræden. Det er dog anført i lovbemærkningerne, at kravet om, at de omfattede virksomheder skal bruge digitale bogføringssystemer, tidligst vil være gældende fra 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D, og tidligst 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A. Der vil således være tid for alle virksomheder til at sikre overholdelsen af de nye regler inden ikrafttræden.

Yderligere retningslinjer afventes fra Erhvervsstyrelsen

De endelige regler, herunder ikrafttræden og de mere detaljerede regler til digital bogføring, kendes først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom. Vi afventer således fortsat retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen på en række områder, herunder:

 • Kravene til digitale bogføringssystemer inkl. regler om anmeldelse og registrering samt fastsættelse af ikrafttræden 
     
 • Hvilke bilag der mere præcist omfattes af den digitale opbevaringspligt     
   
 • Nærmere regler om offentligt modtagecenter gennem anvendelse af den fællesoffentlige digitale infrastruktur for udveksling af e-dokumenter     
   
 • Nærmere regler om digital kommunikation, herunder anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digitale signaturer.

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Beierholm vil i den kommende tid løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion.

Hvis du ønsker at bliver opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en af vores specialister.