Er du klar til bogføringslovens krav pr. 1. januar 2023?

Beierholm-klar-til-2024.jpg

Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Kort om kravet og fristen for opfyldelse

Bogføringsloven indeholder et krav om, at bogføringspligtige virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring. Dette indebærer:

  • En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens løbende transaktioner registreres, samt 
  • En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis.

Desuden skal det anføres, hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de nævnte procedurer.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon med tilhørende vejledning, hvis primære formål er at hjælpe mindre virksomheder med at lave en korrekt beskrivelse af deres procedurer for bogføring. Mindre og ukomplekse virksomheder vil med fordel kunne tage udgangspunkt i denne skabelon for at opfylde kravet.

Ved offentliggørelse af skabelonen oplyste Erhvervsstyrelsen, at beskrivelsen skal foreligge ved starten af regnskabsår, der starter d. 2. oktober 2022 eller senere. For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår skal beskrivelsen således foreligge d. 1. januar 2023.

Alle selskaber er underlagt ovenstående krav. Desuden er personlige virksomheder, som har en årlig nettoomsætning på over DKK 300.000, også omfattet af kravet om procedurebeskrivelse.

Beierholm kan hjælpe dig i mål

Er du i tvivl, om din virksomhed er omfattet, eller har du brug for hjælp til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, står Beierholm klar til at assistere. Vi har udarbejdet skabeloner og værktøjer, som kan gøre udarbejdelsen af procedurebeskrivelsen nemmere, og som sikrer, at beskrivelsen lever op til bogføringslovens krav.

Digital bogføring

Bekendtgørelser er under udarbejdelse

Den største ændring, den nye bogføringslov har medført, er kravet om brug af digitale bogføringssystemer. De nærmere bestemmelser for digitale bogføringssystemer er fortsat under udarbejdelse, og der forventes ikke yderligere præcisering før i starten af 2023. Først når bekendtgørelserne foreligger, kan udbyderne af de digitale bogføringssystemer påbegynde arbejdet med at sikre overholdelse af de nye krav. Erhvervsstyrelsen forventer at have kontrolleret og registreret alle anmeldte systemer pr. 1. januar 2024, hvor der også vil blive offentliggjort en liste over de registrerede bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

I henhold til seneste tidsplan fra Erhvervsstyrelsen træder kravet om brug af digitale bogføringssystemer i kraft for regnskabsår, der starter d. 1. juli 2024 eller senere. For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår skal kravet således opfyldes d. 1. januar 2025.

 
 

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Informationen samles på vores side om ny bogføringslov. Beierholm vil løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion. Hvis du ønsker at blive opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en af vores specialister.

Beierholm-outsourcing