COVID-19 - kørsel i udenlandske køretøjer

Kørsel i Danmark

I perioden fra 1. april til 31. maj 2020 kan borgere med bopæl i Danmark under visse vilkår lovligt køre i et udenlandsk indregistreret køretøj til Danmark.

Der tillades kun direkte kørsel fra grænsen til anmelderens bopæl, og udelukkende med henblik på at den herboende kan vende hjem fra udlandet til dennes bopæl i Danmark.

Et køretøj kan kun indføres i og udføres af landet én gang efter denne bestemmelse.

Underretning til Motorstyrelsen

Kørslen i det udenlandske køretøj betinger, at der er sket underretning til Motorstyrelsen.

Underretningen skal ske, inden køretøjet tages i brug i Danmark via hjemmesiden www.skat.dk/motor-udland.

Systemet udsteder en elektronisk kvittering for underretningen, som skal medbringes under kørslen.

Køretøjet må kun føres af den person, der har anmeldt kørslen, og af personer der tilhører den pågældendes husstand.

Udførsel af køretøjet

Når køretøjet igen skal udføres, skal der på tilsvarende vis ske underretning til Motorstyrelsen, inden køretøjet køres direkte fra bopælen til grænsen.

Underretningen skal ske via www.skat.dk/motor-udland

Den elektroniske kvittering skal medbringes under kørslen.

Køretøjet skal udføres senest den 31. december 2020. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.