Forældrekøb - en vejledning

Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder ved forældrekøb. Informationen er på ingen måde udtømmende, hvorfor det altid anbefales, at man søger rådgivning hos en revisor.

Forældrekøb betyder i denne sammenhæng tilfælde, hvor forældrene køber en lejlighed, som det er meningen, deres barn skal bebo. Typisk i forbindelse med at barnet skal studere.

Det kan være en del af planen, at barnet senere skal overtage boligen til minimumsprisen efter gavebestemmelserne, med henblik på at benytte lejligheden som egen bolig i en periode og dermed opnå mulighed for et senere skattefrit videresalg.

September 2018
Skatteafdelingen, Beierholm
 

in
Share
f
Share
Share