Forældrekøb

Et forældrekøb er som oftest en stor disposition, og vejledningen kan hjælpe til, at man føler sig på sikker grund, inden beslutningen tages.

Købet, driften og salget af en forældrekøbslejlighed, som skal lejes ud til barnet, giver anledning til forskellige overvejelser og problemstillinger.

Videoerne herunder skitserer nogle af de skattemæssige elementer og muligheder, man her som forældre bliver stillet overfor.

Mere om forældrekøb

 

Video 1: Introduktion – hvem henvender videoerne sig til

I denne video giver skatterådgiver Steen Johansen en introduktion til videoserien. Hvem henvender videoerne sig til, hvem kan bruge dem og hvem kan ikke, samt hvilke emner videoerne kommer ind på.

 

Video 2: Selvangivelsen – når du køber ejendom og bruger den til helårsudlejning

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til selvangivelsen, når du starter med helårsudlejning.

 

Video 3: Ejendomsværdiskat når ejendommen kun bruges til udlejning

I denne video fortæller Steen om hvad du skal være opmærksom på når du skal indberette din selvangivelse og er startet med helårsudlejning.

 

Video 4: Hvilke indtægter er du skattepligtig af?

I denne video kommer Steen ind på hvilke indtægter du skal beskattes af – og hvornår.

 

Video 5: Særligt om lejeindtægten ved forældrekøb

I denne video kommer Steen omkring de særlige forhold der er omkring lejeindtægten, når der er tale om ”forældrekøb”.

 

Video 6: Hvilke udgifter er der fradrag for – og hvilke er der ikke?

I denne video kommer Steen ind på hvilke udgifter du kan fratrække i den skattepligtige lejeindtægt – og hvilke udgifter du ikke kan fratrække.

 

Video 7: Særligt om reparationer og istandsættelser

I dette klip kommer vi ind på

  • Hvad er omfattet af ”reparationer” og er der fradrag for de udgifter
  • Hvorfor er der forskel på forbedring og vedligeholdelse - og hvordan finder man ud af skattemæssigt, hvad der er forbedring og hvad der er vedligeholdelse?
 

Video 8: Den særlige regel for fradrag for vedligeholdelse i de første tre ejerår

I denne video fortæller Steen om en særlig og pragmatisk praksis, som Skattestyrelsen bruger de første tre ejerår, når der skal ske fordeling af istandsættelsesudgifter på forbedring og vedligeholdelse. Vi har koblet et tal-eksempel på gennemgangen.

 

Video 9: Virksomhedsordningen

I denne video gennemgår Steen beskatningen af overskud ved udlejning og renteudgifter på ejendommen der udlejes, afhængigt af om man anvender virksomhedsordningen.

 

Video 10: Særligt om virksomhedsordningen og forældrekøb, ikke andre virksomheder

I denne video fortæller Steen om en særlig værnsregel, som er indført på renteudgifter og forældrekøbslejligheder, og hvilken betydning det har på, om man har fordel af at bruge virksomhedsordningen, når forældrekøbslejligheden er eneste virksomhed..

 

Video 11: Særligt om virksomhedsordningen og forældrekøb, flere virksomheder

I denne video fortæller Steen om en særlig værnsregel, som er indført på renteudgifter og forældrekøbslejligheder, og hvilken betydning det har på, om man har fordel af at bruge virksomhedsordningen, når forældrekøbslejligheden er en af flere virksomheder.

 

Video 12: Afslutning

Gjorde videoerne dig klogere? Eller sidder du stadig tilbage med spørgsmål? I så fald står vores revisorer og skattespecialister klar til at hjælpe dig.