Potentialevurdering

I forbindelse med etablering af virksomhed/ny aktivitet er det nødvendigt på forhånd at vurdere, om ideen i det hele taget er holdbar, og om der er basis for dens realisering. Husk, at det kan være et lige så godt råd at få at vide, at opstarten ikke bør finde sted. I denne information beskrives kort nogle af de overvejelser, der kommer til udtryk i en potentialevurdering forud for den afgørende beslutning.

Overvejelser

Det er naturligt, at revisor inddrages som rådgiver i vurderingen af potentialet forud for nye, væsentlige aktiviteter. 

Alt andet lige deltager Beierholm som revisor normalt i forhandling med pengeinstitutter m.fl., og som udgangspunkt assisterer vi udelukkende en potentiel kunde over for pengeinstituttet, såfremt vi selv er overbevist om ideens bæredygtighed. 

Forløbet afsluttes med en risikobedømmelse og en konklusion med hensyn til opstart. Den videregives - efter aftale med kunden - til de samarbejdspartnere (pengeinstitut, advokat m.fl.), som har medvirket i forundersøgelsen/potentialevurderingen.

Nøgleområder

I forundersøgelsen afdækkes/afklares de væsentlige risikofaktorer. I vor assistance vil vi undersøge og medvirke til, at følgende punkter er tilstrækkeligt belyst: 

1. Idégrundlag/ målsætninger/ handlingsplaner

2. Udarbejdelse af styrkeprofil

         a. Markedsundersøgelse

         b. Vurdering af virksomhedsledelse/iværksætter

         c. Personalebehov

         d. Investeringsbehov

         e. Finansiering

         f. Forsikringer, risiko/pension. 

3. Prognoser/budgetter/kalkuler  

4. Virksomhedsform  

5. Skat, formueforhold, testamente m.v. 

 

1. Idégrundlag/målsætninger/ handlingsplaner

I den indledende fase rådgives om strategisk planlægning og om formulering af idégrundlaget, målsætningerne og handlingsplanerne for at sikre realistiske og bæredygtige forudsætninger for starten af en ny virksomhed eller aktivitet. 

2. Kundens styrkeprofil

For at kunne foretage en samlet bedømmelse af styrker og svagheder forud for ny virksomhed eller aktivitet assisterer Beierholm med opstilling af en styrkeprofil, der bl.a. omfatter:

 • Analyse af marked for kundens produkter, herunder beskrivelse af produktet/service ydelsen, selve markedet, konkurrenterne samt overvejelser af markedsføringsstrategi (eventuelt i samarbejde med anden rådgiver).
 • Analyse af forudsætningerne for, at den valgte ledelsesform er til stede i virksomheden.
 • Analyse af, hvilke medarbejdere der er behov for, og behovets påvirkning af oplæringsomkostninger. Er der adgang til kvalificeret arbejdskraft?
 • Opstilling af investeringsbehov - såvel i anlægsudstyr som i personale.
 • Revisor rådgiver om fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder - også omfattende tilskudsordninger og leasingløsninger.
 • Opstilling af forsikringsbehov med henblik på sikring af hele virksomheden, herunder nøglepersoner. 

3. Prognoser/budgetter/kalkuler

Informationerne fra styrkeprofilen samles i en konklusion, der danner udgangspunkt for de salgsprognoser, kalkuler og budgetter, som udarbejdes sammen med dig. Der bliver således sat tal på handlingsplaner, forudsætninger m.v. 

4. Virksomhedsform

Såvel ved opstart som ved etablering af ny aktivitet er valget af virksomhedsform vigtigt. De væsentligste virksomhedsformer er:

 • Enkeltmandsvirksomhed.
 • Interessentskab.
 • Selskab.  

Rådgivning om fordele og ulemper ved de forskellige former indeholder:

 • Hæftelsesform og andre juridiske forhold
 • Mulighed for støtte og kreditter
 • Skattemæssige forhold samt omkostninger ved stiftelse

5. Skat, formueforhold, testamente m.v.

For at sikre dels virksomheden, dels ejerne tilbyder Beierholm som en service at gennemgå relevante skattemæssige aspekter samt private forhold som sikring af formue og, via advokat, oprettelse af testamente m.v. 

Denne information omtaler kun kort nogle af de overvejelser, der bør gå forud for etablering af virksomhed eller ny aktivitet. Beierholm har medvirket i forundersøgelse/potentialevurdering i mange tilfælde inden for vidt forskellige brancher, og vi stiller gerne vor erfaring til rådighed. I hvert enkelt tilfælde indgås på forhånd en aftale om, hvad assistancen skal omfatte. Kontakt os og aftal en "køreplan" for forløbet.

in
Share
f
Share
Share