Brancher

Hos Beierholm har vi specialister med erfaring og ekspertise inden for en række brancher, så vi altid møder dig der, hvor du og din virksomhed er. Det sikrer dig indgående branchekendskab, kvalitet og effektivitet, uanset om det gælder Skat, moms og afgifter, Regnskab, Revision, Rådgivning eller andet. 

Apoteker

Beierholm har omfattende erfaring med at servicere apotekere gennem flere generationer. Vi hjælper i dag en væsentlig andel af Danmarks apoteker, og 95% af vores apotekerkunder svarer, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”.

Vores specieludviklede modeller og systemer giver apotekerne en effektiv løsning, der tilgodeser alle de særlige forhold i branchen, ligesom de får en kyndig sparringspartner til beslutninger om forretningen.

Vores medarbejdere med ekspertise inden for apoteker er lokaliseret på vores kontorer i København og i Frederikshavn, hvorfra vi hjælper kunder i hele landet med:

 • Bogføring, budgettering og økonomistyring
 • Nøgletalsanalyser og benchmarks
 • Driftsregnskab
 • Processen med at etablere eller ophøre
 • Beskatning
 • Rådgivning om privatøkonomi – finansiering/investering/pension etc.

Vi rådgiver derudover farmaceuter, der ønsker at søge bevilling. Herunder assisterer vi med udarbejdelse af 10-års prognoser samt forretningsplan til brug for ansøgning.

Læs mere om vores ydelser for apoteker her.

 

 

SPECIALISTER

Dan Knudsen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 14
dak@beierholm.dk 

Michael L. Pedersen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 21
mli@beierholm.dk 

Søren Rasmussen
Frederikshavn/Skagen
Tel.: +45 98 42 22 66
Dir.: +45 96 22 17 66
sor@beierholm.dk 

Bo- og opholdssteder

Hos Beierholm har vi stort kendskab til socialpædagogiske opholdssteder og botilbud og ved, at det er en branche, der i høj grad er præget af særlovgivning samt tilsynsmyndighedernes stigende krav til kvaliteten af revisorarbejdet. Tilsynsmyndighederne stiller bl.a. høje krav til kvaliteten i den udførte forvaltningsrevision samt til indsendelse af budgetter og reviderede årsregnskaber.

Hos Beierholm kan vi gennem vores brancheerfaring og kompetencer inden for forvaltningsrevision hjælpe dig med:

 • Regnskabsmæssig assistance
 • Opstilling af årsrapporter, der lever op til kravene i særlovgivningen
 • Budgetudarbejdelse
 • Budgetopfølgning
 • Rådgivning af den daglige ledelse og bestyrelse vedrørende:

  • Forretningsgange
  • Økonomistyring,
  • Finansiering
  • Generel økonomisk rådgivning

 • Skattemæssig assistance vedrørende opgørelse af skattepligtig indkomst m.v.

Læs mere om vores ydelser her.

Hent informationen Skatteregler, Bo- og Opholdssteder, 2017

SPECIALISTER

Marianne Christoffersen
Kolding, Kokholm
Tel.: +45 76 34 26 00
Dir.: +45 76 34 26 19
mac@beierholm.dk 

Mette Berntsen
Odense
Tel.: +45 66 15 85 55
Dir.: +45 63 15 49 87
meb@beierholm.dk 

Ole Hosbond Poulsen
Farsø/Aars
Tel.: +45 98 63 14 44
Dir.: +45 96 66 84 66
ohp@beierholm.dk 

Ole Nørrelund Hansen
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 08
onh@beierholm.dk 

Per Lund Nielsen
Holstebro
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 79
pln@beierholm.dk 

Susanne Sørensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 66
sus@beierholm.dk 

Boligforeninger (private andelsboliger)

Vi er hos Beierholm specialiseret i at rådgive boligforeninger inden for både regnskab, revision og økonomisk rådgivning.

SPECIALIST

Morten Egholm Alsted
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 64
mna@beierholm.dk

Dagligvarebutikker

Beierholm har over mange år bl.a. serviceret alle selvstændige brugsforeninger i hele landet og har stor indsigt og ekspertise i dagligvarehandel.

SPECIALISTER

Claus Bredvig
Holstebro/Hvide Sande
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 82
ccb@beierholm.dk 

Henrik Welinder
Odense
Tel.: +45 66 15 85 55
Dir.: +45 63 15 49 00
hwe@beierholm.dk 

John Dahl Larsen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 32 68 83
jdl@beierholm.dk

John Nielsen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 98 16
jon@beierholm.dk 

Marianne Christoffersen
Kolding, Kokholm
Tel.: +45 76 34 26 00
Dir.: +45 76 34 26 19
mac@beierholm.dk 

Michael Bach
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 00
mbh@beierholm.dk 

Ejendomme

Hos Beierholm er vi specialister i værdiskabende revision og økonomisk rådgivning for kunder inden for ejendomsbranchen.

Fiskeri

Fiskeri er en branche, der i høj grad er præget af særlige regler omkring kvoter og rettigheder. Og de seneste års udvikling har medført, at der ofte forventes eller forlanges et meget højt finansieringsbehov især hos nye fiskere, når de skal etablere sig.

Hos Beierholm har vi flere års erfaring med og kendskab til fiskerierhvervet og ved derfor, hvor følsom industrien er over for både nationale som europæiske lovændringer. Det stiller krav til, at revisoren forstår, hvordan branchen fungerer, når der eksempelvis skal udarbejdes budgetter til brug for finansiering eller planlægges et generationsskifte.

Beierholm kan tilbyde dig rådgivning inden for:

 • En totalløsning med løbende bogføring
 • Bytning/afregning/lønkørsler
 • Årsregnskab og selvangivelser
 • Branchetilpassede budgetter
 • Generationsskifte eller omdannelse til selskab
 • Præcis og overskueligt materiale til både dig og til pengeinstituttet.

Ved at vælge Beierholm, er det de samme personer, som hjælper dig med alt vedrørende bogholderi, regnskab osv.

Læs mere om vores ydelser her.

SPECIALISTER

Claus Bredvig
Holstebro/Hvide Sande
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 82
ccb@beierholm.dk 

Dennis Høyer
Frederikshavn/Skagen
Tel.: +45 98 42 22 66
Dir.: +45 96 22 17 67
dho@beierholm.dk 

Fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere

Beierholm har omfattende erfaring og specialkompetencer i betjening af fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere. Branchen er kendetegnet ved stigende administrative byrder og typisk ved, at organisationen er for lille til at etablere en (kvalificeret) regnskabs-/økonomifunktion. Vi oplever også, at der kan være en sårbarhed overfor sygdom og f.eks. ferie i selskaberne. Samtidig bliver der stillet meget høje krav til virksomhedens organisation som underlagt den finansielle lovgivning og tilsyn fra Finanstilsynet. 

De reguleringsmæssige krav ændres ofte, og der kommer løbende flere og mere komplekse regler. Fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere oplever ofte, at det kan være svært at være up-to-date med kravene. Dette gælder både i forhold til den finansielle lovgivning, Finanstilsynets krav og den særlige regnskabslovgivning.

Beierholm hjælper fondsmæglerselskaber og kapitalforvaltere med administrative opgaver som 

 • Outsourcing-leverandør (bogholderi, løn- og personaleadministration)
 • Vi støtter gennem intern management-/risikorapportering herunder budgetopfølgninger, budgetudarbejdelse m.v.
 • Opstartsrådgivning for finansielle iværksættere (start-ups)
 • Ansøgningsmateriale til licensansøgninger 
 • Rapportering til Finanstilsynet (løbende indberetninger, meddelelse om kvalificerede andele)
 • Skat (selvangivelse, indberetning af lønninger, indberetninger af lønsumsafgift og moms).

Læs mere om vores brancheydelser til Fondsmæglerselskaber og kapitalforvalter her.

SPECIALIST

Thomas Andersen
Hobro
Tel.: +45 98 52 09 99
Dir.: +45 96 53 32 64
tan@beierholm.dk 

Forsyningsvirksomheder

I Beierholm er vi specialister i administration af private vandforsyninger. Vi kan tilbyde totalløsninger, som indebærer alle de behov I som vandværk har i administrationen, og vi kan sammensætte netop den løsning som jeres vandværk har behov for. Blandt vores ydelser kan vi tilbyde følgende, målrettet danske vandværker:

Opkrævning af rater
Vi laver alle rate opkrævninger for jer. Om i har 1, 2, eller 4 gør ingen forskel.

 • Rater opkræves via PBS og FI-kort
 • Udarbejdelse af rykkeliste

Rykker
Vi udsender rykkere til de forbrugere, som vi har aftalt med vandværket. Rykkere kan sendes enten via PBS eller som post alt efter aftale. En kombination vil også være muligt her, således at den første rykker bliver sendt via pbs og anden rykker bliver sendt med posten.

Aflæsninger og årsafregning
Ved årsafslutning tilbyder vi hjælp med udsendelse af aflæsningskort og efterfølgende indtastning af aflæsninger. Har i fjernaflæsningsmålere sørger vi for at vores system kan samarbejde med jeres og at vi kan indhente oplysningerne direkte fra jer.

 • Udsendelse af aflæsningskort
 • Indhentning af målertal, med kontrol af tallene
 • Aflæsningstal videresendes og godkendes af bestyrelsen
 • Aflæsningstal videresendes til spildevandsforsyning/kommune
 • Årsopgørelse udarbejdes og kontrolleres inden udsendelse
 • Årsopgørelse med opkrævning/tilbagebetaling via Nets og FI-kort

Bogføring og Moms
Vi udarbejder bogføring på baggrund af udleverede bilag og kontoudtog. Bogføringen vil blive udført alt efter hvor mange momsopkrævninger vandværket har. Hvis vandværket har specifikke ønske til hvor ofte bogføring skal udarbejdes er der også mulighed for det. Vandværket vil modtage en bogføringsbalance for den valgte periode. Hvis vi har adgang til jeres bank, vil vi kunne indhente posteringerne og på den måde spare noget indtastningstid.

Regnskab
Regnskabet udarbejdes på baggrund af bogføringen og årskørslen. Hvis det har interesse holdes vi gerne et regnskabsmøde hvor regnskabet gennemgås og kommende års budgettal kan udarbejdes.

Flytter
Flytteopgørelser vil blive udført kort efter at vi modtager flytteoplysningerne. Der vil være en løbende dialog mellem Beierholm og vandværket om til- og fraflytning samt tilgang og afgang fra vandværket.

SPECIALISTER

Jacob Pedersen
Odense
Tel.: +45 66 15 85 55
Dir..: +45 63 15 49 93
jpd@beierholm.dk

Per Lund Nielsen
Holstebro
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 79
pln@beierholm.dk 

Svend Skaarup Sand
Nykøbing Falster
Tel.: +45 54 84 88 00
Dir.: +45 29 46 97 19
ssa@beierholm.dk 

Fysioterapeuter

Fysioterapeuter arbejder i en i branche, hvor der i stigende grad er fokus på limitering af omsætningen fra den enkelte region.

En mulighed for branchen er f.eks. at have mere fokus på omsætning uden for sygesikringen for at opnå en bedre indtjening eller ansætte nye fysioterapeuter frem for at have en model for indlejere.

Hos Beierholm har vi stor erfaring med denne branche, så du kan få den sparring og rådgivning, som du har brug for med afsæt i din praksis og de udfordringer, som du står overfor. Beierholm kan hjælpe med alt fra administrative lettelser til automatiserede processer.

Beierholm kan hjælpe dig med bl.a. månedsopdelt resultatbudget og med overskuelige, værdiskabende økonomirapporter.

SPECIALIST

Thomas Nic. Nielsen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 70
tnn@beierholm.dk 

Håndværkere

Hos Beierholm er vi specialister i værdiskabende revision og økonomisk rådgivning for håndværkere.

Iværksættere og væksthuse

Hos Beierholm har vi indgående kendskab til og stor erfaring med at hjælpe iværksættere og væksthuse med blandt andet værdiskabende revision og økonomisk rådgivning.

SPECIALISTER

Heino Pedersen
Farsø/Aars
Tel.: +45 98 63 14 44
Dir.: +45 96 66 84 70
hpe@beierholm.dk 

Jesper Resdal Thomsen
Aarhus, Dusager

Tel.: +45 87 32 57 00
Dir.: +45 87 32 57 61
jrt@beierholm.dk 

Kasper Green Jensen
Slagelse
Tel.: +45 55 77 08 77
Dir.: +45 55 78 24 48
kgj@beierholm.dk 

Lars Pedersen
Næstved
Tel.: +45 55 77 08 77
Dir.: +45 55 78 24 33
lap@beierholm.dk 

Peter Davidsen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 67
pda@beierholm.dk 

Thomas Nic. Nielsen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 70
tnn@beierholm.dk 

Kirker

Hos Beierholm har vi arbejdet med kirkeregnskaber i mere end 30 år. Vi har igennem alle årene ydet rådgivning og sparring i forhold til eksempelvis moms, løn, og økonomistyring for mange kirker.

Vores fundament for revision af kirkeregnskab er derfor baseret på indgående indsigt i og forståelse for kirken som organisation og arbejdsplads. Det gør os unikke, og giver os mulighed for at gøre en mærkbar forskel for dig – uanset om det drejer sig om bogføring, regnskab eller rådgivning.

Vi kan blandt andet tilbyde hjælp med:

 • Bogføring
 • Udarbejdelse af regnskab og budget
 • Drift og personaleadministration
 • Regnskabsrapporter tilpasset jeres behov, så I får en klar sammenhæng mellem de ting, I bruger penge på og de mål, I har sat for menighedsrådsarbejdet.

Beierholms specialydelser for kirker:

Grundlæggende regnskabspakke

Den grundlæggende regnskabspakke indeholder bogføring, kvartalsrapportering, momsafregning, årsregnskab, herunder klargøring til revision og løbende dialog med menighedsrådet.

Tillægsmuligheder – f.eks.:

 • Betaling af regninger
 • Fakturering og debitoropfølgning
 • Deltagelse i menighedsrådsmøder
 • Indlæsning af diverse materiale på DAP’en
 • Kommunikation med Provstiet
  Budget
 • Interne kurser omkring regnskabsforståelse
 • Økonomiske analyser 

Lønpakker

Sammensættes efter behov, og kan indeholde: indberetninger, fraværsregistrering, refusioner mv.

SPECIALIST

Dorte Grøndal Hansen
Ringsted/Haslev
Tel.: +45  57 61 84 44
Dir.: +45 56 36 34 91
dgh@beierholm.dk 

Kædeforretninger og franchisekoncepter

Hos Beierholm er vi specialister i værdiskabende revision og økonomisk rådgivning for kædeforretninger og franchisekoncepter. Vi sikrer dig som franchisetager eller på kædekontoret, at der er et ensartet grundlag for rapportering. Hermed opnås grundlag for benchmark mellem forretningerne inden for og uden for kæden.

Vi udarbejder overskuelige og informative økonomirapporter med de centrale hoved- og nøgletal. Med Beierholm Benchmark kan du foretage sammenligninger og lære af de bedste i branchen. Det gælder overordnet men også med mulighed for opnå indtjeningsanalyser, så du kan vurdere indtjeningen fordelt på varegrupper. Dermed skaber du og vi i samarbejde grundlag for en bedre indtjening i din virksomhed.

SPECIALISTER

Thomas Nic. Nielsen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 70
tnn@beierholm.dk 

Peter Thor Kellmer
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 39
ptk@beierholm.dk 

Thomas Skou Jacobsen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 34
tja@beierholm.dk 

Læger og tandlæger

Hos Beierholm er vi specialiseret i værdiskabende rådgivning for både læger og tandlæger. Vi betjener et meget stort antal læger og tandlæger, enkeltpraktiserende som lægehuse.

Gennem vores lange og omfattende erfaring omkring privatpraktiserendes særlige udfordringer og rammebetingelser yder vi kompetent og nærværende rådgivning. Det gælder både for optimering af den daglige drift som ved at skabe overblik ved køb og salg af praksis.

Gennem Beierholm Benchmark kan vi give dig et overskueligt overblik for din situation, målt op mod andres performance.

Vi assisterer også med udarbejdelse af individuel formue- og pensionsstrategi, og med skatteoptimering via virksomhedsordning.

Kontakt os gerne for foredrag i bl.a. 12-mands grupper.

SPECIALISTER

Claus Knudsen Tilsted
Hobro
Tel.: +45 98 52 09 99
Dir.: +45 96 53 32 25
ckt@beierholm.dk
Jan Carøe Sørensen
Hobro
Tel.: +45 98 52 09 99
Dir.: +45 96 53 32 30
jcs@beierholm.dk

Pengeinstitutter

Beierholm har igennem mange år revideret og rådgivet lokale pengeinstitutter - og har derfor et indgående kendskab til og erfaring med branchen, den komplekse lov- og regnskabsregulering. Vi kender branchens udfordringer med konsolideringer og det aktuelt faldende renteniveau, der giver pres på basisindtjeningen.

Vi kombinerer kompetencer og professionalisme med lokalkendskab og nærvær. Vi har en praktisk og værdiskabende tilgang til løsning af opgaver for vores kunder, hvilket betyder, at vi kan tilbyde vores ydelser på et meget konkurrencedygtigt niveau.

Derudover har vi udviklet revisionsværktøjer, der er tilrettet de særkender, som mindre og mellemstore pengeinstitutter har, hvilket sikrer både kvalitet og effektivitet i udførelsen af opgaven. Beierholms specialister er certificerede af Finanstilsynet.

SPECIALISTER

Henrik Bjørn
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 55
hbj@beierholm.dk 

Henrik er certificeret til at påtegne pengeinstitutregnskaber og har mere end 15 års erfaring med revision og rådgivning af pengeinstitutter. Henrik har betjent en række pengeinstitutter gennem årene, ligesom han har deltaget i opgaverne med at fastlægge den endelige værdiansættelse af overdragelsen af aktiverne til Finansiel Stabilitet fra Amagerbanken.

Per Lindholt
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 15
plc@beierholm.dk 

Per har mere end 20 års erfaring med revision af mindre og mellemstore pengeinstitutter, og Beierholms repræsentant i Det finansielle udvalg under FSR – danske revisorer, hvor man beskæftiger sig med kommentering af relevante lovforslag og nye regler fra Finanstilsynet samt formidling af ny regulering inden for den finansielle sektor til FSR’s medlemmer.

Restauranter og caféer

Hos Beierholm har vi omfattende og årelang erfaring med værdiskabende revision og økonomisk rådgivning for restauranter og caféer.

Skoler

Beierholm er en af de største aktører inden for revision af frie skoler. Vi er revisor for en lang række frie grundskoler, efterskoler, private gymnasier, produktionsskoler, højskoler og kombinerede skoler.

Vi foretager revision og fungerer som sparringspartner for skolerne. Vi har flere gange hjulpet til ved etableringen af nye skoler, både med budgetlægning og med etablering af økonomisystem og lønsystem.

Skolens revisor skal revidere skolens regnskab ud fra Undervisningsministeriets revisionsinstruks. Reglerne kræver, at skolens revisor:

 • reviderer skolens regnskab, herunder særlig revision af lærerlønninger
 • attesterer skolens elevtal
 • reviderer tilskud modtaget fra henhv. Fordelingssekretariatet og Efterskoleforeningen
 • kontrollerer, at de tilskud, skolen har modtaget, er anvendt efter reglerne
 • vurderer skolens økonomistyring
 • vurderer skolens ”sparsommelighed”, ”effektivitet” og ”produktivitet”.

Beierholms rolle som sparringspartner er bredere og kan formes efter skolens ønsker og behov. Skolens revisor kan for eksempel:

 • medvirke til, at skolen overholder reglerne
 • medvirke til, at skolen får de tilskud, som den er berettiget til
 • sparre med skolen om økonomistyring og yde assistance med budget
 • sparre om finansiering ved større investeringer
 • sikre, at de ansatte får den rigtige løn
 • assistere med at etablere og udvikle interne forretningsgange samt regnskabs- og lønsystemer.

Budgetworkshops, lønseminarer og andre relationer

Vi afholder hvert efterår seks 2-dages budgetworkshops, hvor deltagerne kommer og arbejder med eget budget i Beierholms budgetmodel. Det sker under kyndig vejledning af revisorer fra Beierholm. I 2016 havde vi deltagelse af 114 skoler.

Vi har siden 2002 afholdt budgetworkshops sammen med Danmarks Private Skoler (tidligere Danmarks Privatskoleforening). I 2016 havde vi deltagelse af 33 skoler fordelt på 2 budgetworkshops.

Vi udvikler en del individuelle budgetworkshops, hvor vi er ude på enkelte skoler og laver 1-dags budgetworkshop sammen med skolen.

Lønseminarer 

Vi afholder hvert forår mellem 2–6 lønseminarer (afhænger af deltagerantallet). I 2016 havde vi deltagelse af 158 skoler.

Beierholm rækker langt ud

Vi laver ad hoc kurser til skoleforeninger - sidst afholdte var for Kristne Skoler.

Vi har tæt kontakt til Undervisningsministeriet.

Vi deltager i Undervisningsministeriets revisornetværk.

Vi er med til at undervise andre revisorer indenfor området.

Vi er medlem af FSR’s udvalg for offentlig revision og afgiver høringssvar på området for frie skoler.

Hvis du vælger Beierholm, hjælper vi dig med at holde overblikket ved at udvikle regneark og metoder til den daglige økonomistyring, herunder blandt andet:

 • Regneark til budgettering
 • Korttidsbudget
 • Langtidsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Regneark til løn
 • Lønafstemning
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Regneark til statstilskud
 • Beregning af modtagne elevbetalinger.

I Beierholm udfører vi også opgaver for andre skoler end vores revisionskunder. Opgaverne er hovedsageligt budgetassistance og lønassistance. 

Vi samarbejder med:

 • Tabulex, hvor vi er sparringspartner på økonomiprogrammet
 • ProLøn, hvor vi er sparringspartner på lønprogrammet, og hvor vi tilbyder et minikursus for den enkelte skole.

SPECIALISTER

Charlotte Friis Voxted
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 14
cfv@beierholm.dk 

Dorte Grøndal Hansen
Ringsted/Haslev
Tel.: +45  57 61 84 44
Dir.: +45 56 36 34 91
dgh@beierholm.dk 

Jan Stender
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 16
jst@beierholm.dk 

Louise Corneliussen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 98 24
lco@beierholm.dk

Marianne Christoffersen
Kolding, Kokholm
Tel.: +45 76 34 26 00
Dir.: +45 76 34 26 19
mac@beierholm.dk 

Mette Berntsen
Odense
Tel.: +45 66 15 85 55
Dir.: +45 63 15 49 87
meb@beierholm.dk 

Morten Egholm Alsted
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 64
mna@beierholm.dk 

Niels Christian Boll
Aarhus, Jens Baggesens Vej
Tel.: +45 86 12 78 88
Dir.: +45 87 39 37 03
ncb@beierholm.dk

Niels Jørgen Kristensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 31
njk@beierholm.dk

Ole Hosbond Poulsen
Farsø/Aars
Tel.: +45 98 63 14 44
Dir.: +45 96 66 84 66
ohp@beierholm.dk 

Ole Nørrelund Hansen
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 08
onh@beierholm.dk 

Per Lund Nielsen
Holstebro
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 79
pln@beierholm.dk 

Susanne Sørensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 66
sus@beierholm.dk 

Ulla Koed
Aarhus, Jens Baggesens Vej
Tel.: +45 86 12 78 88
Dir.: +45 87 39 37 09
uko@beierholm.dk

Tilmeld dig Beierholms nyhedsmail

Felter markeret med er påkrævet

Transport

Igennem mange år har vi arbejdet tæt sammen med mange kunder inden for transportsektoren, hvorfor vi hos Beierholm har indgående kendskab til og erfaring med at hjælpe kunder inden for denne branche med både værdiskabende revision og økonomisk rådgivning.

Wealth Care

Vi har i Beierholm stor erfaring med at virke som sparringspartner for formuende kunder og ekspertise i at udføre konkrete ydelser inden for Wealth Care med blandt andet administration og opfølgning.

Vores assistance tager udgangspunkt i vores kunders behov og ønsker om at have overblik over formue og formueforvaltningen, minimal egen arbejdsbyrde ved formueforvaltningen og kontrol heraf, overholdelse af regnskabs- og skattelovgivningen ved rapporteringer, overholdelse af benchmarks og strategiske allokeringer, og ønsker om uafhængig sparring om øvrige økonomiske og skattemæssige forhold.

Beierholms ydelser er bl.a.:

 • Periodiske rapporteringer om de konsoliderede afkast fra forskellige forvaltere/selskaber
 • Sammensat team på forskellige kompetence niveauer efter behov (bogholdere, revisorer, skattespecialister og statsautoriserede revisorer)
 • Overholdelse af bogføringsloven, regnskabs- og skattelovgivningen
 • Gennemgang og rådgivning om forvaltningsaftaler
 • Kontrol af gebyrer, benchmarks, strategiske allokeringer mv.
 • Hjemsøgning af udbytteskatter, udfyldelse af W8-Ben formularer etc.

Læs mere om vores ydelser her.

SPECIALIST

Pia Axelsen
Hobro
Tel.: +45 98 52 09 99
Dir.: +45 96 53 32 70
pax@beierholm.dk

Webshops

Nethandlen har rundet 100 milliarder kroner i Danmark - og den har stor betydning for den samlede omsætning i detailhandlen.

Hos Beierholm ved vi grundet vores erfaring inden for og kendskab til branchen, at dét at drive en webshop kræver mindst ligeså stort fokus som at drive en traditionel virksomhed. Og vinderne er dem, der mest effektivt kan skabe trafik samt drifte deres webshop.

Beierholm kan hjælpe med at effektivisere de administrative rutiner, så webshoppen drives mest effektiv. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at udvide din webshop til andre lande, herunder rådgive omkring etablering, skatte- og momsregler i de enkelte lande m.v. Herudover kan vi assistere med modeller for økonomirapportering, således at du altid er opdateret med nyeste regnskabstal.

SPECIALIST

Brian Nielsen
Hadsund
Tel.: +45 98 57 24 44
Dir.: +45 96 71 58 02
bni@beierholm.dk
in
Share
f
Share
Share
vr porn