BEIERHOLM BENCHMARK

Er din virksomhed placeret over eller under gennemsnittet for din branche?

Beierholm udarbejder løbende analyser for udvalgte brancher baseret på regnskaber fra virksomheder i hele landet. Og her hos Beierholm får du gavn af, at vi har det mest omfattende datagrundlag i branchen for mindre og mellemstore virksomheder. Det skaber et fælles grundlag for rådgivning om, hvor du bør optimere for at indfri dine forretningsstrategiske mål.

 

Analysen består af fire hovedelementer

Indtjeningsanalyse

Giver indblik i sammensætningen af din virksomheds indtægter og omkostninger og afdækker potentiale og udfordringer i driften.

Balanceanalyse

Beskriver din virksomheds værdier og afdækker aktuelle og fremtidige muligheder for finansiering.

Nøgletalsanalyse

Går tæt på din virksomheds væsentligste nøgletal sammenholdt med best practice for din branche.

Styrker og potentialer

På et personligt møde gennemgår vi analysens resultater og kommer med anbefalinger til, hvordan du kan optimere ud fra vores brancheindsigt.

Få indsigt i, hvor du bør optimere for at udvikle din virksomhed

Nogle af de centrale spørgsmål, som vi eksempelvis kan hjælpe med at besvare, er:

  • Udnytter du potentialet for din virksomheds indtjeningsevne?
  • Er forrentningen af din investering i virksomheden god?
  • Er der behov for at styrke lagerstyring eller time-/sagsstyring?  
  • Er der økonomisk råderum til de nødvendige investeringer?
Benchmark rapport 991 x 570

Få konkrete anbefalinger

Indtjeningsanalysen

Sammenholder din indtjening med branchens og giver en dyb forståelse af forskellene og dermed også mulighederne for at optimere din virksomhed.

Balanceanalysen

Sammenligninger branchens balancetal med balancen i din virksomhed for at kunne optimere den investerede kapital og finansieringen heraf.

Nøgletalsanalysen

Sammenstiller udvalgte nøgletal for din virksomhed med branchens.

Styrker og potentialer 

Uddrag af de vigtigste hoved- og nøgletal for din virksomhed. Løbende fokus og måling giver mulighed for at efterleve planer og nå mål.

Benchmark - procent 991 x 570

Få et bedre overblik og se potentialet i din virksomhed med BEIERHOLM BENCHMARK

Det er nemt og overskueligt at gennemføre BEIERHOLM BENCHMARK, og udbyttet er dybere indsigt i potentialet i din virksomhed. Analyseresultater og anbefalinger præsenteres på et personligt møde og tager udgangspunkt i best practice i din branche.

 

Beierholm branchegruppen for pengeinstitutter.jpg

 

1. INDSIGT

I forbindelse med aftalen om BEIERHOLM BENCHMARK oplyses omsætning og antal ansatte.

Beierholm rådgivning og revision 13

 

2. ANALYSE

Beierholm gennemfører indtjenings-, balance- og nøgletalsanalysen og forbereder anbefalinger.

Beierholm møde - HERO

 

3. RÅDGIVNING

Personligt møde, hvor Beierholm gennemgår analysen og præsenterer anbefalinger og muligheder for at optimere.

Kontakt Beierholm om Benchmark og opdag
flere muligheder for din virksomhed

 

 

Kontakt din revisor, hvis du er kunde i Beierholm