Checkliste for overdragelsesfasen

1. Information til nøglemedarbejdere

1.1 Fremtidig jobsituation
1.2 Medarbejderens rolle i integrationsfasen

2. Aktiviteter i umiddelbar forlængelse af aftaleindgåelse

2.1 Information af relevante kreditgivere
2.2 Information af offentlighed, kunder m.fl.
2.3 Overdragelse af telefon, telex m.m.
2.4 Opsigelse af serviceaftaler, abonnementer, samarbejdskontrakter m.fl.
2.5 Forsikringsopsigelse
2.6 Overdragelse af rettigheder til alarmer, edb-programmel
2.7 Ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
2.8 Ændring af offentlige registreringsforhold vedr. moms, A-skat, told m.v.
2.9 Ændring af tegnings- og fuldmagtsforhold i pengeinstitut
2.10 Ændringer af konti til modtagelse af indbetalinger fra betalingskort
2.11 Ændring/standsning af PBS-betalinger
2.12 Igangværende garantisager

3. Aktiviteter til gennemførelse på overdragelsesdagen

3.1 Fysisk optælling af varebeholdninger
3.2 Svømmende varer, såvel købte som solgte
3.3 Skæring af forbrugsafgifter (el, vand og varme)
3.4 Fysisk beholdning af olie, kul og gas
3.5 Kontrol af fysiske aktivers tilstedeværelse
3.6 Inddragelse af bilnøgler, boksnøgler, kreditkort, benzinkort m.m.
3.7 Optælling af kontantbeholdninger
3.8 Overdragelse af koder til tyverialarm
3.9 Overdragelse af og evt. ændring af registreringsattester til motorkøretøjer

4. Aktiviteter til gennemførelse efter overdragelsesdagen

4.1 Opgørelse af skæringsposter (renter, ejendomsskatter, vægtafgifter, forsikringer m.m.)
4.2 Opgørelse af skyldig løn og feriepenge
4.3 Afholdelse af generalforsamling
4.4 Omregistrering af motorkøretøjer
4.5 Denunciation af overtagne fordringer
4-6 Udarbejdelse af regnskab pr. statusdag

in
Share
f
Share
Share