Fem bud på værdiansættelse

Med købers øjne: 5 ting, der påvirker din virksomheds værdi

1. Du gør køber tryg

Forestil dig, at det er dig, der skal købe noget – for eksempel et hus. Det er en stor investering, og du vil selvfølgelig ikke nøjes med at se på pæne billeder. Du vil ind i huset og besigtige alle rum. 

Det er ikke anderledes med en investor, der overvejer at købe hele eller dele af din virksomhed. Hvis han under sin besigtigelse konstaterer, at der er skimmelsvamp bag et klædeskab, eller at en revnet mur er malet nødtørftigt over, så bliver han utryg. 

Spørgsmålene vil uvægerligt melde sig: Hvis der er revner i overfladen, hvad skjuler der sig så ellers af ting længere under overfladen og længere nede i fundamentet? Den slags skaber utryghed, og utryghed får prisen til at falde.

Derfor: Hav styr på butikken fra inderst til yderst.

 

 

Beierholm - hav styr på butikken.jpg

2. Du kan tåle at blive kigget i kortene

Hvis du ved, at du inden for en årrække vil sælge din virksomhed eller tiltrække en investor, er revision et element, der kan medvirke til at skabe tryghed.

Mange virksomheder har mulighed for at fravælge revision. Det giver en besparelse på kort sigt. Men hvis ingen har kigget virksomheden i kortene, hvordan kan en køber så vide, at han får, hvad han betaler for?

Den problematik kan du minimere ved at vælge revision. Når en revisor foretager revision, er det i rollen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Der laves en erklæring på, at virksomhedens tal stemmer overens med virkeligheden. Den erklæring er et vigtigt element for en potentiel køber, da det skaber øget tryghed. 

Du sender et signal til omverdenen om, at du ikke har noget at skjule. Det skaber den gennemsigtighed, som enhver køber eller investor ønsker. 

 

Beierholm rådgivning og revision 14

3. Du har styr på aftaler og kontrakter

Vi ser en tendens til, at iværksættervirksomheder har færre værdier i form af fysiske aktiver som maskiner, biler og andet materiel end hidtil. Derimod har de i stigende grad immaterielle værdier såsom goodwill, kunder, varemærke, patenter og licensaftaler.

Derfor er det vigtigt for en potentiel køber, at du indgår fornuftige aftaler, der kan medvirke til at sikre fremtidig indtjening og samtidig ikke udgør en risiko eller ugunstig omkostning.

Er din omsætning afhængig af en licensaftale – fx en ret til at sælge et bestemt varemærke – så vil en køber interessere sig for, hvor ofte aftalen skal genforhandles, og om du har indgået en god, lang aftale. 

Der kan også være tale om leasingaftaler. Er det leasede materiel relevant og hvor længe løber aftalen? Sørg også for at have lejeaftaler, der sikrer brugsretten i lang tid. Sørg også for, at du kan komme ud af dem inden for en overskuelig fremtid.

Vi hjælper dig gerne med at skabe overblik: Hvilke aftaler, kontrakter, ejeraftaler og formelle dokumenter skal du have styr på, og hvor de kan forbedres? Ifm. et salg bør du få alle aftaler tjekket hos en advokat.

Beierholm rådgivning og revision 20

4. Du kan holde på dit hold

Nøglemedarbejdere hænger ikke på træerne, og det ved en potentiel køber. I mange virksomheder er jockeyen lige så vigtig som hesten, og falder jockeyen af undervejs, er det ikke til at vide, hvor hesten ender. Typisk ønsker en køber jo at drive virksomheden videre som hidtil, men understøtte den i at blive endnu større. Her spiller nøglemedarbejderne, ja, en nøglerolle.

Derfor vil en køber ofte være interesseret i en vis grad af sikkerhed for, at han kan regne med de vigtigste medarbejdere, og det er ikke altid nok, at de brænder for projektet. I den situation kan det være en god idé at gøre nøglemedarbejderne til medejere af virksomheden. Det skaber alt andet lige en højere grad af commitment, og det viser køber, at han kan regne med holdet. 

Derudover kan man indgå en aftale, hvor de medejende nøglemedarbejdere forpligtes til at geninvestere deres ejerandel i virksomheden efter købers overtagelse.

 

Beierholm rådgivning og revision 2

5. Du er altid klar til (uventede) gæster

Når der kommer gæster – uventet eller ej – er det rarest for alle parter, at du ikke skal til at gøre hovedrent, fem minutter før de banker på. I værste fald vender de jo om i døren. Oversat til købersprog handler det om, at du altid forsøger at tænke et fremtidigt salg ind i din måde at drive virksomheden på. Det betyder, at når en potentiel køber banker på døren, så er du altid i stand til at fremvise:

  • En vision og strategi for, hvad virksomheden vil opnå
  • En opdateret forretningsplan
  • Gennemarbejdede budgetter med realistiske forudsætninger
  • Klart overblik over, hvad virksomhedens kernekompetencer er
  • En tydelig beskrivelse af virksomhedens indtjeningsgrundlag – produktgrupper, varer, ydelser
  • Velbeskrevne forretningsgange og rutiner
  • Økonomisk rapportering, der viser virksomhedens indtjening og pengebinding
  • En selskabsstruktur, der er optimeret til en kommende investor
  • Et skalerbart koncept, der kan implementeres på nye markeder
Beierholm events latte

Søg rådgivning i god tid

Som sparringspartner for tusindvis af iværksættere er det vores erfaring, at det betaler sig at tage en revisor med på råd fra start. Du er velkommen til at kontakte Beierholms iværksættergruppe til en uforpligtende snak om, hvordan du kan optimere din virksomhed til et fremtidigt salg – og skabe tryghed for en kommende køber.