Succession - skattefri overdragelse

Succession – hvem skal beskattes af overskuddet?

Succession giver dig en skattefri overdragelse af din virksomhed. Det betyder, at den nye ejer overtager dine skattemæssige forpligtelser i forhold til virksomheden og dens overskud. Det er dog kun beskatningen af virksomhedens fortjeneste eller gevinst på aktier og ikke selve virksomheden eller aktiernes værdi, du undgår at betale skat af. Værdien vil stadig blive beskattet i forbindelse med overdragelsen – uanset om det sker som et salg med en købssum, som en gave eller som arv. 

Ved ejerskifte uden succession bliver du som sælger beskattet af de skatterelevante aktiver ved overdragelsen. Altså den værdi der er skabt indtil salget.

Ejerskifte med succession – kun til de nærmeste

Ejerskifte med succession kan kun gøres inden for familien og til nære medarbejdere. Der er en række specifikke regler for, hvornår en virksomhed kan overdrages med succession – og til hvem. Overdragelse med succession kan både ske, mens ejeren er i live, og ved ejerens død, hvor virksomheden går i arv.

Tag stilling til succession i god tid

Det er vigtigt, at der bliver truffet beslutning, om overdragelsen skal være med eller uden succession, allerede når værdien af virksomheden fastsættes. Det betyder meget for den nye ejers økonomi, hvor meget han eller hun bliver beskattet det første år. Og dermed også for prisen på virksomheden.

Læs mere om værdiansættelse her.

 

Beierholm kontor højformat.jpg
Beierholm - stepvis overdragelse.jpg

 

Beskatning ved omdannelse af selskabsformen?

Gradvis overtagelse

En omdannelse til f.eks. interessentselskab eller aktieselskab giver dig mulighed for at overdrage din virksomhed i flere etaper. Det vil sige, at næste generation gradvist overtager ejerskabet, enten ved at købe dele af virksomheden eller ved at få dele af virksomheden som (delvis) gave. 

Hvis det er nødvendigt at ændre virksomhedens selskabsform før et generationsskifte, kan det gøres enten beskattet eller skattefrit. Det stiller forskellige krav til likviditeten, og det giver forskellige afskrivningsmuligheder for selskabet.

Læs også om finansiering af generations- og ejerskifte her.

Tal succession, skat og selskabsform med din revisor

Tal med Beierholm om, hvordan du og næste generation af ejere står skattemæssigt ved generations- og ejerskifte. Vi kan hjælpe dig med at vurdere fordele og ulemper ved succession. Og vi kan hjælpe med at vurdere behovet for at ændre virksomhedens selskabsform – og med at gennemføre omdannelsen, hvis det er tilrådeligt.

Tag fat i din revisor eller kontakt os her.

Hvad kan vi hjælpe med?
2 + 11 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.