Få hjælp til køb og salg af virksomheder af Beierholms specialister

Hos Beierholm har vi hjulpet mange SMV’er med køb og salg af virksomheder, og vi ved derfor, at der kan være mange grunde til, at man som ejerleder går med disse tanker. Ofte hører disse tanker dog til i en af to kategorier; At lave et ejer- eller generationsskifte eller at skabe vækst i den nuværende forretning. 

Læs herunder, hvordan Beierholm kan hjælpe dig, hvis du vil sælge eller købe en virksomhed. 

 
 

Salgsforberedelse – er din virksomhed gearet til at blive solgt? 

Hvis du vil sælge din virksomhed, hjælper Beierholm med forberedelserne. Vi kan rådgive dig om den rette ejerstruktur eller koncernstruktur til et salg. Både hvis du vil sælge hele virksomheden, eller hvis du kun vil sælge dele af den. Herudover kan vi hjælpe dig med at sætte den rette rapportering op og sikre, at du kan levere de kpi’er og data, en potentiel køber vil efterspørge. 

Beierholm rådgivning og revision 4
 
Beierholm_vaerdiansaettelse.jpg

Værdiansættelse – hvor meget kan du få for din virksomhed? 

Vi kan værdiansætte din virksomhed og rådgive dig om, hvad du kan gøre for på kort sigt og lang sigt at øge virksomhedens værdi. Er der f.eks. lejeaftaler, du bør opsige eller genforhandle? Kan du ansætte flere sælgere og øge omsætningen? Eller kan du organisere kundedata, som vil øge virksomhedens værdi?

 

Kontakt til potentiel køber - fortrolighed 

Beierholm har et stort netværk af små og mellemstore virksomheder inden for næsten alle tænkelige brancher. Vi har også flere investorer, kapitalfonde m.v. i vores netværk, som er specialiserede i små og mellemstore virksomheder. Det betyder, at vi kan foreslå mulige købere til din virksomhed. Hvad enten det er hele eller blot dele af den, du vil sælge. Alt foregår anonymiseret og diskret, indtil der laves en fortrolighedsaftale. 

Beierholm - aftale om salg korridor exit.jpg
 
Beierholm-Due-Diligence.jpg

Due diligence rapport – giv køber sikkerhed for værdien 

Vi udarbejder også due diligence rapporter, som dokumenterer den finansielle situation for din virksomhed. De fleste købere vil gerne se en due diligence rapport for at sikre, at de ikke køber katten i sækken. 

Vi udarbejder også due diligence rapporter hvor andre rådgivere har salgsmandatet – advokat, konsulenthus el.lign. Her udfærdiger vi også rapporter over budgetter, regnskaber m.m. 

 

Forhandling af pris og vilkår ved salg 

Beierholm har stor erfaring med at forhandle pris og vilkår for et salg, og vi har hjulpet med salg af selskaber i alle størrelser inden for alle brancher. Det kan komme dig til gavn – især hvis du ikke før har solgt eller købt en virksomhed.  

Kontakt Beierholm, hvis du vil sælge din virksomhed 

Tal med din revisor, eller kontakt Beierholm Corporate Finance

Beierholm ejerskifte.jpg
 
 
Beierholm kontakt.jpg

Kontakt til potentielle købsemner 

Ønsker du at købe hele eller dele af en virksomhed, bør du tale med Beierholm. Vi har omfattende netværk af små og mellemstore virksomheder over hele landet og inden for en bred vifte af brancher.  Vi kan hjælpe med at finde mulige købsemner ud fra de kriterier, du ønsker, og skabe en første – anonym – kontakt, hvis du ønsker det. 

Vi kan også finde købsemner i andre lande. Hvis du vil ind på et nyt marked er det ofte lettere at købe en eksisterende, lokal virksomhed, end selv at starte fra bunden. Som medlem af det internationale samarbejde HLB har vi gode kontakter over det meste af verden, og vi er vant til at arbejde på tværs af landegrænser. 

 

Kontakt til potentiel sælger 

Beierholm kan kontakte den eller de virksomheder, du ønsker at købe. Vi gør det anonymiseret, så ingen ved, hvem det er, der viser interesse. Du behøver ikke deltage, før en sælger er interesseret i et eventuelt salg, og der er indgået en fortrolighedsaftale, Non Disclosure Agreement. 

Uvildige - 6 gode raad hvis du selv vil investere.jpg
 
Beierholm-Due-Diligence-rapport.jpg

Due diligence, så du ved, hvad du køber 

Beierholm udarbejder en due diligence rapport på den virksomhed, du ønsker at købe. Så du har overblik over deres finansielle situation, aktiver m.m., inden du køber. Vi kan også hjælpe dig med at vurdere indholdet i en due diligence, sælger selv har fået udarbejdet. 

 

Forhandling af pris og vilkår for køb 

Når du ønsker at købe, kan vi også hjælpe med at forhandle pris og vilkår. Det er en stor hjælp at have en erfaren partner med ved forhandlingsbordet, når aftalen skal lukkes. Beierholm har hjulpet ved køb og salg af mange virksomheder i forskellige brancher i ind- og udland. 

Kontakt Beierholm, hvis du vil købe en virksomhed.

Tal med din revisor, eller kontakt Beierholm Corporate Finance

Beierholm-aftale.jpg