Udspil til en grøn skattereform

Regeringen har den 20. april 2022 fremlagt deres udspil til en grøn skattereform, der skal bidrage til, at Danmark når målet om en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 i forhold til udledningen i 1990.

Udspillet bliver fremlagt som et balanceret udspil til at skabe balance mellem hensynet til at nå klimamålet, bibeholde arbejdspladser, sikre at uligheden i Danmark ikke øges, samt at Danmark frigøres fra fossile brændstoffer. Hovedtrækket i den grønne skattereform er indførelse af en ny CO2-afgift samt foreslåede ændringer i de øvrige energiafgifter.

CO2-afgiften

Regeringen foreslår, at en fremtidig CO2-afgift skal opkræves på baggrund af virksomhedernes udledning af CO2 med DKK 750 pr. udledt ton i 2030.

For virksomheder, der allerede er omfattet af CO2- kvoter, vil der blive opkrævet en lavere afgift, som skal betales udover den nuværende pris på CO2-kvoter.

Afgiften vil blive indført i perioden 2025-2030. Indfasningen foreslås efter nedenstående afgiftssatser (DKK/T):

 202520262027202820292030
CO2-afgift350430510590670750
Kvoteomfattede virksomheder7308058859651.0451.125

Kvoteomfattede virksomheder med mineralogiske processer

730750775800825850

 

Ifølge udspillet vil afgiften blive pålagt på baggrund af udledningen af CO2, hvorimod den som udgangspunkt i dag opkræves på baggrund af mængden af brændsel.

For at sikre, at bl.a. benzin og diesel ikke bliver dyrere, foreslås det samtidig, at en række energiafgifter nedsættes, så den samlede energi- og CO2-afgift på benzin og diesel ikke øges. Derimod forventes det, at virksomheders samlede afgifter på brændsler til proces vil stige til ca. det dobbelte.

Tilskud til grønne investeringer

Med indførelsen af den høje CO2-afgift fremgår det af udspillet, at regeringen vil indføre en pulje på mia.DKK 7. Det er foreslået, at mia.DKK 4 skal anvendes til at støtte virksomheder, der har svært ved at omstilles til grønnere produktion, herunder fiskerierhvervet.

Samtidig fremgår det af regeringens udspil, at de ønsker at øremærke mia.DKK 3 til fangst og lagring af CO2.

Afsluttende bemærkninger

Der er som beskrevet tale om et udspil fra regeringen. Hvordan den endelige ændring af CO2-afgiften m.v. vil blive afhænger af de politiske forhandlinger i den kommende tid. Vi anbefaler dog, at alle virksomheder holder øje med de endelige ændringer og allerede nu gør sig overvejelser om muligheder og omkostninger ved omstilling til en grønnere produktion.

 

Kontakt os

Hvis du ønsker at drøfte de nuværende eller kommende ændringer af energi- og CO2-afgifter samt din virksomheds muligheder for grøn omstilling, er du naturligvis velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms specialister inden for afgifter og bæredygtighed.