Ejendomsskat 2024 - Nye regler for ejendomme

Beierholm-finanisel-rådgivning-realkreditlån.jpg

Boligejere betaler to slags skat af deres bolig. Den ene er ejendomsværdiskat, der beregnes af værdien af ejendommen og betales til staten over årsopgørelsen, den anden er såkaldt grundskyld, der betales til kommunen og beregnes af grundens værdi. Beskatningsgrundlaget er de nye ejendomsvurderinger fratrukket 20 pct. i forsigtighedsnedslag.

For den enkelte boligejer betyder reformen, at den samlede boligskat – ejendomsværdiskat og grundskyld - både kan stige, falde eller forblive uændret. Stiger din samlede boligskat ved overgangen, får du en skatterabat, der svarer til stigningen. Falder din samlede boligskat, så får du en besparelse. Men hvis værdien af din bolig stiger efter 2024, så stiger din skat også. Køber du bolig i 2024 bliver du omfattet af de nye regler – uden skatterabat.

 

Ændringer i ejendomsværdiskatten

I dag betales der 0,92 pct. i ejendomsværdiskat af ejendomsværdien op til et knæk på 3.040.000 kr. og 3 pct. af værdien derover. Fra 2024 falder ejendomsværdiskattesatsen til 0,51 pct. og samtidig hæves knækket til 9,2 mill.kr. med en sats på 1,4 pct. Selv om ejendomsværdierne stiger, så vurderer Skatteministeriet, at ca. 80 pct. af boligejerne skal betale en lavere skat.

Skat er aktuelt i gang med at udsende nye vurderinger, så hold øje med din e-Boks og tjek oplysningerne op imod BBR-registret – er der fejl i BBR, er det din pligt som boligejer hurtigst muligt at kontakte kommunen og få opdateret BBR og dermed vurderingen. Tidsfristerne er korte, så det anbefales at være på forkant med rettelser til BBR.

Ændringer i grundskylden

Da de nye ejendoms- og grundvurderinger er væsentligt højere, end de aktuelle vurderinger fra 2011 betyder det, at grundskyldspromillen bliver markant lavere. Reglen er nemlig, at den enkelte kommune ikke må modtage mere i ejendomsskat med det nye system.

F.eks. viser foreløbige beregninger, at grundskyldspromillen i København falder fra 34 promille til 5,4. I Aalborg falder den forventeligt fra 26,95 promille til 7,2, og i Aarhus falder den fra 24,58 til ca. 6,2 promille. De nye lavere grundskyldspromiller fastsættes i 2024 i den enkelte kommune.

 

Skift af ejendomskategori

Visse landbrugsejendomme kan skifte status til ejerbolig, hvilket kan medføre store ændringer i boligskatten, dog kan du udskyde skiftet af ejendomskategori. Hvorvidt det er en fordel eller ej afhænger af den konkrete situation.

 

Boligskatteberegner

Skatteministeriet har lavet en beregner, hvor man kan indtaste data om boligen og få en beregning af den nye skat, evt. skatterabat samt kompensation - læs mere via dette link

 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg