Pas på lagerbeskatning

Beierholm-finanisel-rådgivning-aktivallokering2.jpg

Investering i værdipapirer er ikke kun et spørgsmål at finde kvalitetsinvesteringer med lave omkostninger og et attraktivt afkast- og risikopotentiale, beskatningen spiller også en vigtig birolle.

Realisationsprincippet

Investerer du almindelig opsparing – penge, som du har betalt skat af – i værdipapirer, er hovedreglen, at du skattemæssigt bør investere i værdipapirer, hvor afkastet primært beskattes ved salg - realisationsprincippet. Det er jo også ved salg, at du opnår en kontant realisabel værdi, hvor du kan beregne din skat og sætte pengene til side.

Alle enkeltaktier og enkeltobligationer er realisationsbeskattede. Men bevæger vi os ind på investeringsforeninger, herunder udenlandske ETF’ere, er det vigtigt at undersøge værdipapiret nærmere.

Danske investeringsforeninger/fonde, der udbetaler udbytte, er som hovedregel realisationsbeskattede og dermed velegnede til investering af frie midler. Fondene udbetaler udbytte årligt afhængig af det skattepligtige afkast inden i fondene. Ved udbetaling af dette udbytte tilbageholdes der automatisk 27 pct. i aconto udbytteskat og den endelige aktieindkomstskat reguleres over årsopgørelsen.

Lagerbeskatning

Det er også muligt at købe danske investeringsfonde, der er akkumulerende, hvor der altså ikke udbetales udbytte, men hvor det løbende afkast bliver inde i fonden og dermed – alt andet lige – får værdien af fonden til at stige over længere tid. Disse akkumulerende fonde er lagerbeskattede enten som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Det samme gælder alle udenlandske investeringsfonde, benævnt ETF’ere, de er skattemæssigt lagerbeskattede – uanset om de udbetaler udbytte eller ej.

Ulempen ved lagerbeskatning er, at investor skal betale skat eller får fradrag i sin aktie- eller kapitalindkomst af værdiændringen i kalenderåret. Det betyder for eksempel, at hvis du har investeret 500.000 kr. af dine frie midler i en lagerbeskattet fond, og den et år stiger 30 pct. - svarende til 150.000 kr., så forhøjes din aktie- eller kapitalindkomst med 150.000 kr., selvom du ikke har solgt din investering.

Det betyder, at du kan risikere helt op til 42 pct. i skat af en større eller mindre del af afkastet. Hvis du så året efter får et tab på f.eks. 5 pct. - svarende til 32.500 kr. (5 pct. (500.000 + 150.000)), så er fradragsværdien kun 27 pct. ved aktieindkomst og måske endda helt ned til ca. 25 pct., hvis det er fond, der er lagerbeskattet som kapitalindkomst og du har stor negativ kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter). Lagerskatten giver altså en uforudsigelig skat og risiko for overbeskatning.

Løsningen er individuel

Investor kan enten bruge af øvrige midler til at betale skatten i gode år eller sælge ud, mens investor i dårlige år får fradrag, der ikke nødvendigvis har samme skatteværdi som i gode år – altså risiko for en skattemæssig asymmetri.

Løsningen er langt overvejende at have realisationsbeskattede værdipapirer, hvor du godt nok løbende bliver beskattet af udbyttet, men hvor du skattemæssigt skubber kursgevinsten foran dig og dermed helt selv kan bestemme, hvornår der skal betales skat.

Rådgiverne hos Beierholm Finansiel Rådgivning optimerer altid sin investeringsrådgivning individuelt, især fordi, der er undtagelse til de hovedregler, der er beskrevet i denne artikel – især hvis du har egen virksomhed.

 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg