Fragtydelser ved eksport - skærpet momspraksis!

Gældende praksis

Som reglerne er i dag, er alle fragtydelser, der knytter sig til vareleverancer til og fra Danmark til lande uden for EU, momsfri.

Dette gælder både for transportører, der leverer fragtydelsen direkte til afsenderen eller modtageren af varerne samt eventuelle underleverandører, såsom transportører, mæglere og agenter. Således kan fragtydelserne faktureres gennem mange led, uden at der i nogle af disse led skal opkræves moms.

Regelændringen

Fra og med d. 22. december 2021 skærpes reglerne, så det alene er ”sidste led” - altså den transportør, der leverer fragtydelsen direkte til enten varemodtageren eller vareafsenderen - der kan levere fragtydelsen uden tillæg af moms.

Det betyder også, at danske underleverandører, skibsmæglere, agenter m.v. til danske hovedleverandører, efter ikrafttrædelsen skal opkræve 25% moms af sine fakturaer, hvis/når de ikke selv er ansvarlige for udførslen af varerne fra EU.

Konsekvenser ved denne skærpelse

Underleverandører m.fl. skal som nævnt opkræve dansk moms af deres fakturering af fragtydelserne, men der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for dem.

Til gengæld har de skærpede regler likviditetsmæssige konsekvenser for det næste faktureringsled, idet de underleverandører m.fl., der leverer fragtydelserne direkte til varemodtageren eller vareafsenderen, nu modtager en faktura med moms. Den opkrævede moms kan ganske vist fradrages, men virksomhederne skal lægge pengene ud i hele momsperioden, hvorefter pengene kan blive udbetalt. Det giver således en pengebinding hos de berørte virksomheder.

Det indebærer, at underleverandører fremover skal fakturere på følgende måde:

  • Hvis underleverandøren fakturerer en dansk vognmand, skal der opkræves 25% dansk moms   
  • Hvis underleverandøren fakturerer en vognmand i et andet EU-land, skal der faktureres uden moms efter reglerne om omvendt betalingspligt (reverse charge). Det medfører, at en række formelle krav skal opfyldes
  • Hvis underleverandøren fakturerer en vognmand i et land uden for EU, skal der faktureres uden dansk moms.

Hvis dette nyhedsbrev giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at rette henvendelse til jeres daglige revisor eller til Beierholms Skatteafdeling.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.