"Nye" svenske regler - virksomheder

Den 1. januar 2021 indtrådte der nye regler i Sverige, som indførte det længe varslede ”økonomiske arbejdsgiverbegreb” i Sverige.

De nye regler medfører desuden også i flere situationer en forpligtelse i Sverige for danske virksomheder med aktivitet eller medarbejdere i Sverige.

Dette nyhedsbrev er relevant for danske virksomheder,

  • som sender medarbejdere til Sverige for at udføre arbejde for en svensk virksomhed, eller
  • som har medarbejdere, der udfører arbejde i Sverige for den danske virksomhed.

Betydningen af de nye regler for lønmodtagere bosat i Sverige og ansat i Danmark er gennemgået selvstændigt i et særskilt nyhedsbrev.

Svensk flag og mønter

Økonomisk arbejdsgiver – hvad betyder det?

Når man skal vurdere, om en medarbejder bliver skattepligtig i arbejdslandet ved arbejder i et andet land end medarbejderens bopælsland, har det ofte betydning, om medarbejderen er ansat af en arbejdsgiver, som hører hjemme i det pågældende arbejdsland. I denne situation skal medarbejderen nemlig som regel beskattes af sin arbejdsindkomst i arbejdslandet fra første arbejdsdag.

I forbindelse med denne skattepligtsvurdering, har Sverige tidligere - udelukkende - lagt vægt på, hvilken arbejdsgiver der stod på kontrakten (formel arbejdsgiver). Det betød, at en person kunne arbejde i Sverige uden at blive beskattet i Sverige, når personen formelt var ansat og aflønnet af en dansk arbejdsgiver (og personen holdt sig under 183 dage i Sverige indenfor en 12 måneders periode).

De nye regler, som trådte i kraft den 1. januar 2021 medfører, at Sverige ikke længere kun kigger på det formelle ansættelsesforhold. I stedet skal det vurderes, hvem der reelt og faktisk agerer som arbejdsgiver.

Denne vurdering kender vi allerede fra Danmark og flere andre lande. Vurderingen tager udgangspunkt i de faktiske vilkår for arbejdet, herunder bl.a. hvem der leder og instruerer medarbejderen, og hvem der bærer risikoen for medarbejderens arbejde.

Hvis en medarbejder - ud fra en økonomisk arbejdsgivers vurdering – reelt arbejder for en svensk virksomhed, bliver medarbejderen efter de nye regler skattepligtig i Sverige fra første arbejdsdag i Sverige.

Her vil der fremover være krav om løbende indberetning og indeholdelse af skat i Sverige.

Konsekvenser for danske virksomheder, som har medarbejdere, der udfører arbejde i Sverige

Hvis en dansk virksomhed sender medarbejdere til Sverige for at udføre arbejde hos eller for en svensk virksomhed, skal det altså først vurderes, om disse medarbejdere reelt arbejder for den danske arbejdsgiver eller for en svensk (økonomisk) arbejdsgiver.

Svensk økonomisk arbejdsgiver

Hvis medarbejderen reelt arbejder for den svenske virksomhed, så vil medarbejderen - i medfør af de nye regler - være skattepligtig til Sverige fra første arbejdsdag i Sverige.

Fast driftssted i Sverige

Hvis medarbejderen reelt arbejder for den danske virksomhed/arbejdsgiver, når de udfører arbejde i Sverige, skal det vurderes, om den danske virksomhed får fast driftssted i Sverige.

Hvis den danske virksomhed får fast driftssted i Sverige, vil medarbejderen være skattepligtig til Sverige fra første arbejdsdag i Sverige - af det arbejde, der udføres for det faste driftssted i Sverige. (Hertil skal selskabets eventuelle skattepligt til Sverige som følge af det faste driftssted også håndteres).

Ingen af delene

Hvis den danske virksomhed ikke har fast driftssted i Sverige, og medarbejderen ikke arbejder for en økonomisk svensk arbejdsgiver, vil medarbejderen alene være skattepligtig til Sverige, hvis denne opholder sig i Sverige mere end 183 dage indenfor 12 måneder.

Forpligtelser i Sverige, når medarbejderen er skattepligtig til Sverige

Hvis en dansk virksomhed i medfør af ovenstående har medarbejdere, der bliver skattepligtige i Sverige, medfører det en række forpligtelser for den danske virksomhed. Denne skal registrere sig i Sverige som udenlandsk arbejdsgiver, indrapportere løn på medarbejderne i Sverige samt indeholde og indbetale svensk skat for medarbejderne.

Hvis en dansk virksomhed har medarbejdere, der arbejder i Sverige uden at blive skattepligtige til Sverige, skal virksomheden sørge for, at dokumentationen for skattefrihed er på plads.

Svenske sedler samt lommeregner

Andre situationer

I den situation, hvor en dansk virksomhed udfører selvstændig virksomhed i Sverige – f.eks. ved entreprise eller konsulentarbejde – så skal den svenske part tilbageholde 30% af betalingen til den danske arbejdstager/virksomhed. Dette gælder uden hensyn til, om den danske virksomhed skal beskattes i Sverige eller ej.

Hvis en dansk virksomhed indgår aftale om arbejde udført af en svensk selvstændig erhvervsdrivende, som skal udføre sit arbejde fra Sverige, skal den danske virksomhed tilsvarende tilbageholde 30% af betalingen.

Forpligtelsen undgås, hvis den virksomhed, som skal modtage betaling, selv er registreret for skattebetalinger i Sverige (registreret for F-skatt). Denne registrering kan ske, uanset om virksomheden faktisk skal betale skat i Sverige eller ej.

Minimumsgrænser

Selvom en dansk medarbejder i en af de to ovennævnte situationer principielt bliver skattepligtig til Sverige fra første arbejdsdag i Sverige, så skal der alene ske beskatning (og dermed indberetning og skatteindeholdelse), hvis arbejdet i Sverige overstiger følgende minimumsgrænser:

  • 15 på hinanden følgende arbejdsdage, eller
  • 45 arbejdsdage samlet set over et kalenderår.

Det er endnu uvist, hvilke krav der evt. stilles til kontrol med dagene og dokumentation overfor de svenske skattemyndigheder, men vi følger udmeldingerne fra de svenske myndigheder tæt i samarbejde med vores svenske samarbejdspartnere.

Vores bemærkninger

Det er værd at bemærke, at de nye regler betyder, at en dansk virksomhed nu kan have arbejdsgiverforpligtelser i Sverige – uanset om den danske virksomhed har fast driftssted i Sverige eller ej.

Vi anbefaler derfor, at danske virksomheder, som enten selv udfører arbejde i Sverige eller udsender medarbejdere til at udføre arbejde for andre virksomheder i Sverige, konkret får vurderet, hvorvidt og hvordan de nye regler berører netop deres virksomhed og deres medarbejdere.

Beierholm kan sammen med vores samarbejdspartnere i Sverige få klarhed over, hvilke forpligtelser I som dansk virksomhed har i Sverige.

Vi tager gerne en uforpligtende snak i denne forbindelse.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.