Har dine medarbejdere styr på deres ferie?

  Der optjenes ret til 5 ugers betalt ferie pr. ferieår, jf. ferieloven. Det er udgangspunktet, at alle 5 uger skal afholdes inden for ferieafholdelsesperioden.

  Den første ferieafholdelsesperiode lakker mod enden, men inden perioden udløber, er der nogle regler, som dine medarbejdere skal være særlig opmærksomme på.

  Overførsel af 5. ferieuge

  Du kan aftale med dine medarbejdere, at den 5. ferieuge skal overføres til den kommende ferieafholdelsesperiode, dvs. til afholdelse i perioden 1. september 2021 – 31. december 2022. Den overførte ferie anses for først afholdt i den nye ferieafholdelsesperiode.

  Aftale om overførsel af ferie skal være skriftlig og skal være indgået inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, dvs. senest d. 31. december 2021. Hverken du som arbejdsgiver eller dine medarbejdere kan kræve, at ferie overføres.

  Du skal som arbejdsgiver senest d. 31. december 2021 meddele FerieKonto (eller den, som skal udbetale feriepengene), at ferien overføres.

  Overførsel af ferie ved feriehindringer

  Hvis dine medarbejdere er afskåret fra at afholde alt ferie senest d. 31. december 2021 på grund af særlige forhold, f.eks. sygdom, barsel, strejke eller lignende, kan der overføres op til 4 ugers ferie til den kommende ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge skal fortsat aftales overført særskilt.

  Du skal som arbejdsgiver senest d. 31. januar 2022 meddele FerieKonto (eller den, som skal udbetale feriepengene), at ferien overføres.

  Pensionsrevision

  Udbetaling af 5. ferieuge

  Såfremt den 5. ferieuge ikke er afholdt senest d. 31. december 2021, og der ikke er indgået en skriftlig aftale med medarbejderen om overførsel til næste ferieafholdelsesperiode, skal den automatisk udbetales til medarbejderen senest d. 31. marts 2022.

  Undgå at ferie går tabt

  Muligheden for overførsel eller udbetaling af ferie omfatter kun den 5. ferieuge. Medmindre der er tale om feriehindringer, jf. ovenfor, vil den del af de første 4 ugers ferie, som ikke er afholdt senest d. 31. december 2021, gå tabt for medarbejderen.

  Hvis ikke de 4 uger afholdes, skal du som arbejdsgiver indbetale dem til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller tilsvarende privat feriefond.

  Ferie for miniferieåret

  Ferie, der er optjent i miniferieåret 1. januar – 31. august 2019, og som er overført til afholdelse i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021, skal også afholdes senest d. 31. december 2021

  Den 6. ferieuge

  Det er efterhånden blevet almindeligt, at lønmodtagere har ret til en 6. ferieuge. Den 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven, og optjening og afholdelse heraf er i stedet reguleret i lokallønsaftaler, overenskomster m.v.

  Der kan være forskellige regler for den 6. ferieuge og øvrig ferie. Det er derfor vigtigt, at du også som arbejdsgiver gør dig klart, hvad der gælder for den 6. ferieuge, da den også kan have betydning for medarbejderne i forhold til afholdelse af øvrig ferie, f.eks. hvad gælder i forhold til:

  • Optjening af 6. ferieuge
  • Afholdelse af 6. ferieuge
  • Overførsel af 6. ferieuge
  • Udbetaling af 6. ferieuge/tabt ferie.

  Hvis der f.eks. er regler for, at de 5 uger omfattet af ferieloven skal afholdes først, og den 6. ferieuge ikke kan overføres til næste ferieår, vil den 6. ferieuge gå tabt eller blive udbetalt afhængig af gældende regler, hvis ikke den nås afholdt.


  Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.