Afgifter

Det er vores erfaring, at følgende afgiftsområder typisk volder vanskeligheder:

 • Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergi
 • Opgørelse af overskudsvarme
 • Ændringer i afgiftssatser
 • Opsætning af målere
 • Godtgørelse af eldistributionsbidrag
 • Godtgørelse af vandafgift
 • Elradiatorer og elektriske vandvarmere
 • Brændstof til motordrift.

Vores erfaring er, at der er særlige vanskeligheder med bilregistreringer ved bl.a.:

 • Beregning af registreringsafgift
 • Mulighed for afgiftsfritagelse
 • Udførsel af biler til udlandet
 • Indregistrering i Danmark
 • Varebiler m.v.

Energi og miljø

Reglerne inden for energiafgiftsområdet er komplekse. Derfor er der stor risiko for at håndtere afgifter forkert. Vi hjælper med, at virksomheden kun betaler de korrekte energiafgifter.

Vi kan afdække de vigtigste forhold i forhold til særlovgivningen på området, herunder optimering af fradragsmuligheder og tilskudsordninger. Det er vigtigt, at virksomhedens procedurer og beregningsmetoder hele tiden er opdaterede og hensigtsmæssige. Kun herved kan det sikres, at der ikke betales for meget i energiafgifter.

Erfaringen siger os også, at en del firmaer overser de tilskudsmuligheder, der er en vigtig del af den grønne afgiftspakke.

En del virksomheder har, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energi-effektivisering m.v., mulighed for at få del i de midler, der er afsat til statstilskud til dækning af CO2-afgifter.

 

Beierholm bæredygtighed produktionen.jpg
 

 

Energiafgifter

Udgifterne til energiafgifter har siden de grønne afgifter blev indført i 1995 været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder i Danmark. Det er derfor af største betydning, at virksomhederne får optimeret deres godtgørelse af energiafgifter.Afgiftsreglerne er komplicerede, og vi har erfaring med, at mange virksomheder stadig ikke udnytter alle mulighederne for at optimere afgiftsbelastningen.

Hvilke energiprodukter er der afgifter på?

Der er afgifter på de fleste energiprodukter, som almindelige momsregistrerede virksomheder anvender enten til procesformål eller til opvarmning. En del af energiafgiften kan godtgøres, mens en stor del ikke er godtgørelsesberettiget.

Der er energi- og CO2-afgift på disse brændsler (herunder fjernvarme): 

 • Benzin og olieprodukter
 • Kulprodukter
 • Naturgas.

Der er energiafgift på:

 • Elektricitet.

Herudover er både brændsler og elektricitet som oftest belastet med svovlafgift og NOXafgift. Afgiftssatserne for brændselsprodukter fremgår af bilag 1 bagerst i vores publikation om energiafgifter.

Nedenfor har vi beskrevet de mest almindelige energiafgifts- og godtgørelsesregler.

 

Energiafgifter - INDEKS

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte vores moms- og afgiftsspecialister, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser. 

 

 

Bilregistrering

Registreringsafgifter

Ved opgørelsen af registreringsafgiften er der en risiko for, at afgifterne er forkert opgjort, idet reglerne på området er meget komplekse. Vi bistår gerne med gennemgang af virksomhedens procedurer for at sikre, at der betales de korrekte registreringsafgifter. 

Naturligvis har bilregistreringsafgiften allerstørste betydning for bilkøberne, men også for udlændinge der kommer til Danmark, bilforhandlere m.fl. kan det have stor økonomisk betydning, at opgørelsen er korrekt.

Der er senest åbnet mulighed for, at ansatte i udenlandske virksomheder eller erhvervsdrivende, der enten har etableret sig eller udfører virksomhed i udlandet, kan benytte firmabil uden registreringsafgift, selvom de har bopæl i Danmark.

Beierholm Varebiler gulpladebiler.jpg

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.