Hvor stor en andel af afgiften kan godtgøres?

Bortset fra EU’s minimumssats på 0,4 øre pr. kWh, godtgøres afgiften på el for virksomheders forbrug til let proces fuldt ud. I 2022 godtgøres elafgift således med i alt 89,9 øre pr. kWh frem til og med 30.06.2022. Fra 01.07.2022 og frem til og med 31.12.2022 godtgøres elafgiften med 75,9 øre pr. kWh.

På samme måde kan størstedelen af afgiften på brændsler i form af olie, gas og kul godtgøres. Dog skal der betales afgift på DKK 4,50/GJ af energiprodukterne. Denne afgift kaldes procesafgift, og det er EU’s minimumsafgift på brændsler. Afgift på brændsler forbrugt til procesformål godtgøres således i 2021 med 92,86%.

Afgifts- og godtgørelsessatserne for el og for udvalgte brændsler for perioden 2018 til 2021 fremgår af vores publikation om energiafgifter (i bilag 2) og kan ligeledes findes i Beierholms app.

Beierholm-tilbud-formuende-kunder.jpg

Særligt for landbrug m.v.

For virksomheder, der beskæftiger sig med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl, gælder der særlige regler for godtgørelse af energiafgifter på brændsler. Afgiftsgodtgørelsen af olie, gas og kul til procesformål, herunder motordrift, udgør 98,4% for disse virksomheder.

 

Beierholm-energiafgifter-landbrug.jpg

 

Afgiftsgodtgørelsen på disse energiprodukter er således kun nedsat med 1,6% for landbrugsvirksomheder.

Det er dog kun muligt at få godtgørelse af olieafgift til motordrift, hvis der anvendes farvet olie.

Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.