Beierholm Energiafgifter.jpg

Genvinding af varme (overskudsvarme)

Der skal betales afgift af overskudsvarme, som stammer fra en godtgørelsesberettiget proces, hvis overskudsvarmen udnyttes ved hjælp af særlige installationer.

Afgiften af overskudsvarme betales ved, at godtgørelsen for energiafgiften nedsættes. Reguleringssatsen er den samme, uanset om der anvendes gas, kul eller olie. Fra 1. januar 2021 skal der ikke betales overskudsvarme af elektricitet.

Der skal ikke betales overskudsvarmeafgift i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september, hvis virksomheden selv udnytter overskudsvarmen. Hvis overskudsvarmen derimod sælges, skal der betales overskudsvarmeafgift hele året.

Afgiften for overskudsvarme er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2022. Afgiften udgør DKK 25,8/GJ i 2022.

For overskudsvarme, der anvendes i virksomheder, der indgår i energieffektiviseringsordning, er afgiften DKK 0 i 2022.

Tidligere har der været andre regler for afgiften for overskudsvarme, der sælges, hvor afgiften udgjorde DKK 52,50/GJ i 2022, dog maksimalt 33% af vederlaget for overskudsvarmen.

Afgiften af overskudsvarme, der anvendes af virksomheden selv, udgjorde i perioden 2018 til 2021:

 

ÅrDKK/GJ
201851,00
201951,60
202052,10
202152,50

 

Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.