Motorbrændstof

Der er som hovedregel ikke godtgørelse for afgift af olie og gas, der bruges som motorbrændstof. Det gælder også for motorbrændstof til stationære motorer.

Eksempler på forbrug af motorbrændstof, hvortil der ikke er godtgørelse:

  • Registrerede køretøjer - f.eks. biler
  • Kompressorer
  • Generatorer (Der kan dog opnås godtgørelse for energiafgifter, hvis særlige betingelser er opfyldt, se under "Elfremstilling"
  • Entreprenørmaskiner
  • Trucks
  • Stationære motorer.

Landbrug

Der gives godtgørelse for afgift af olie og gas, der bruges ved mark- og skovarbejde og lignende, dvs. ved aktiviteter inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl.

Landbrugsvirksomheder m.v. kan kun få godtgørelse af olieafgiften til motordrift, hvis der anvendes farvet olie.

Landbrugsvirksomheder kan dog ikke få godtgørelse, hvis motorbrændstoffet anvendes til registrerede motorkøretøjer, som f.eks. person- og varebiler.

Desuden er motorbrændstof, der anvendes af fly, skibe og tog godtgørelsesberettiget.

 

Beierholms branchegruppe for fiskeriet.jpg

Skematisk oversigt over godtgørelsesreglerne for motorbrændstof

I dette skema vises godtgørelsesreglerne for afgift af energi til motorbrændstof:

 

Hovedregel for godtgørelse af olie- og gasafgift0%
Olie- og gasafgift til landbrugsaktiviteter98,4%
Olie- og gasafgift til jernbane- og færgedrift samt anden erhvervsmæssig sejlads100%
Olie- og gasafgift til afprøvning af skibsmotorer ved fremstilling heraf100%
Hovedregel for godtgørelse af CO2-afgift 0%
CO2-afgift til landbrugsaktiviteter0%
CO2-afigift jernbanetransport 0%
CO2-afgift til færgedrift og anden erhvervsmæssig sejlads 100%

 

 

Elfremstilling

Energiafgiften på brændstof, der anvendes i generatorer til fremstilling af el, kan under visse betingelser godtgøres. Det er bl.a. en betingelse, at anlægget bliver registreret som elproducent efter elafgiftsloven, og at der betales elafgift af den del af elproduktionen, der ikke er godtgørelsesberettiget.

Denne bestemmelse tager sigte på momsregistrerede virksomheder med anlæg til fremstilling af el til eget brug på f.eks. byggepladser og grusgrave m.v.

De nærmere regler herfor gennemgås ikke yderligere her, men det er altid muligt at kontakte Skatteafdelingen, hvis du vil vide mere.

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.

Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance