Energi anvendt til private formål

Energiafgift af energi anvendt til private formål kan aldrig godtgøres. Der kan f.eks. være tale om energi anvendt til boligformål – enten til virksomhedsejeren eller til medarbejdere.

Hvis virksomheden og bolig forsynes med energi fra samme anlæg/ledningsnet, skal der ske en fordeling af forbruget.

Fordelingen kan ske ved måling, men der er ikke krav om konkret måling af den del af energien, der anvendes til private formål.

Den private andel af energien pr. år kan beregnes på grundlag af disse standardsatser:

  • 80 kWh pr. m2 til opvarmning
  • 3.000-3.600 kWh til varmt vand for 1-4 personer 
  • 2.000 kWh til lys og husholdning for lejligheder
  • 4.000 kWh til lys og husholdning for parcelhuse
  • For et 1-familiehus på 120-130 m2 fastsættes olieforbruget til 2.500 liter
  • For et 1-familiehus på 120-130 m2 fastsættes gasforbruget til 2.200 m3.
Beierholm_energiafgifter_private formål.jpg
Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.