Kompensation for faste omkostninger

I uge 15 åbner virk.dk for ansøgninger.

Som en central del af hjælpepakkerne kan (alle) virksomheder få dækket en del af deres faste omkostninger (en af hjælpepakkerne).

Kompensationen

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Gælder for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst DKK 25.000 i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Virksomheden skal desuden forvente et fald i omsætningen på mindst 40% i hele perioden eller i en periode have haft forbud mod at holde åbent og ikke have haft omsætning i hele denne periode.

Kompensationen udgør op til 80% af de faste omkostninger i virksomheden i perioden. 

Hvis virksomheden i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft en omsætning i hele perioden, kan man dog få kompensation for alle virksomheds faste omkostninger i perioden, hvor der ikke har været mulighed for at holde åbent.

Hvordan gør man i praksis?

Der skal ansøges på virk.dk. Det er oplyst, at der bliver åbnet for ansøgninger i uge 15.

Som del af ansøgningen skal man opgøre det forventede fald i omsætningen i virksomheden samt virksomhedens forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

For at kunne søge om kompensation skal der medsendes en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at den opgjorte omsætning og de faste omkostninger er opgjort korrekt. Det er derfor vigtigt at tage kontakt til din daglige revisor for at aftale det praktiske.

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet ansøgningen, får virksomheden hele kompensationen udbetalt på virksomhedens NemKonto.

Forudsætning for at søge

Alle virksomheder med et dansk CVR-nr. - uanset branche, virksomhedsform m.v. - kan søge om kompensation, hvis der i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har været faste omkostninger på mindst DKK 25.000.

Derudover skal virksomheden opfylde en af følgende:

 • Virksomheden kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40% som følge af corona-virus/covid-19
 • Virksomheden har haft forbud mod at have åbent og har ikke haft en omsætning i lukningsperioden.

Foreninger, fonde eller selvejende institutioner er også omfattet, hvis offentlig støtte udgør mindre end 50% af driftsudgifter.

Hvor stor er kompensationen?

Der kan fås kompensation for en andel af virksomhedens faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i virksomhedens omsætning:

 • Nedgang på 40-60%: Kompensation 25%
 • Nedgang på 60-80%: Kompensation 50%
 • Nedgang på 80-100%: Kompensation 80%.

Hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent i en periode, og ikke har nogen omsætning i denne periode, kan man få kompensation for 100% af virksomhedens faste omkostninger.

Hvis virksomheden f.eks. oplever en nedgang i omsætningen på 75%, kan man få kompensation for 50% af de faste omkostninger. Man kan dog ikke få udbetalt mere i kompensation end den samlede nedgang i omsætning i virksomheden.

Hvordan opgøres omsætningen?

Virksomhedens fald i omsætning opgøres ud fra den forventede omsætning for 9. marts til og med 8. juni 2020. Denne sammenlignes med virksomhedens omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Det er faldet i omsætning, der afgør kompensationsgraden.

Det er de regnskabsmæssige principper, der skal anvendes. I praksis giver dette naturligvis en del udfordringer, idet det er en ”skæv” periode.

Hvilke omkostninger?

Man kan få kompensation for en andel af virksomhedens faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, virksomheden skal afholde, selvom virksomhedens omsætning falder i en periode.

Eksempler på faste omkostninger, som i udgangspunktet vil blive dækket. Listen er ikke udtømmende:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software m.v.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Revision m.v. af årsregnskaber
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.

Bemærk, at det er en konkret vurdering for hver virksomhed.

Desuden kan man få støtte til 80% af udgifter (dog højst DKK 16.000) til revisorerklæring, hvis ansøgning om kompensation imødekommes.

Der skal ansøges for hele perioden på én gang. Når ansøgningen er godkendt, kan der ikke sendes flere ansøgninger. 

Det gælder også, hvis virksomheden i en periode har haft forbud mod at holde åbent. I den situation skal der laves én samlet ansøgning, der både dækker perioden, hvor der har været forbud mod at holde åbent, samt den resterende periode. 

Hvad skal jeg forberede?

Man skal have virksomhedens NemID/medarbejdersignatur klar. Revisor eller andre kan ikke søge på vegne af virksomheden.

For at virksomheden kan få kompensation, skal ansøgningen indeholde følgende informationer om virksomheden:

 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni
 • Omsætning for en tidligere periode
 • Faste omkostninger i de foregående tre måneder
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni
 • Virksomhedens navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.  

Efterfølgende kontrol

Ved udgangen af perioden vil der skulle ske indberetning af:

 • Virksomhedens faktiske omsætningsnedgang. Hvis denne har været højere eller lavere end den omsætningsnedgang, som blev indmeldt ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen
 • Virksomhedens faktiske faste omkostninger i perioden. Hvis disse har været højere eller lavere end de faktiske faste omkostninger, som blev indmeldt ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen.

Der vil ske efterregulering såvel i opad- som nedadgående retning. Vi afventer nærmere oplysninger om dokumentationen m.v.

Der vil blive foretaget en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende kontrollere, at omsætningen er faldet. Erhvervsstyrelsen anvender nedgangen i moms som en målestok for omsætningstabet. 

Erhvervsstyrelsen sammenligner derfor virksomhedens momsindberetninger for 2019 med virksomhedens momsindberetninger for 2020. For virksomheder, der ikke betaler moms, anvender Erhvervsstyrelsen lønsumsafgiften som målestok.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi hjælper gerne med at få søgt m.v.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share