Selskabsselvangivelse

Selskaber skal årligt udarbejde en selvangivelse. Selvangivelsen udarbejdes på grundlag af årsrapporten for selskabet. Selvangivelser for selskabet indbefatter aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde mv.  

Selskabsselvangivelsen udgør grundlaget for skatteansættelsen. Når selvangivelsen er indsendt til myndighederne, eller hovedtal er indberettet via TastSelv-løsningen, vil det være vanskeligt at komme med ændringer i selvangivelsen. Det er derfor vigtigt at gøre arbejdet ordentligt.

Vi udarbejder gerne selvangivelsen, foretager et review af selskabets udkast til selvangivelse eller foretager en overordnet gennemgang af selskabets udkast til selvangivelse. Alt sammen efter konkret aftale. Ved at inddrage os i arbejdet opnår ledelsen sikkerhed for, at selvangivelsen udarbejdes optimalt for selskabet. Vi udarbejder en erklæring om vores arbejde, hvilket har en positiv virkning i forhold til skattemyndighederne.

Når vi bistår med udarbejdelse af selvangivelsen, lægger vi afgørende vægt på, at selskabets ledelse har haft lejlighed til at tage stilling til de valgte principper og trufne skøn mv. Vi sikrer, at disse valg og skøn er inden for skattelovgivningen og gældende praksis, og naturligvis rådgiver vi med henblik på, at selskabets opgørelse er optimal i forhold til selskabets aktuelle situation. Endelig sikrer vi os, at der er en klar sammenhæng mellem selvangivelsen og den skat, som afsættes i selskabets årsregnskab.

Mindstekravsbekendtgørelsen oplister kravene til, at en selvangivelse er korrekt udarbejdet. Læs bekendtgørelsen:

For mindre virksomheder

For større virksomheder

Vi har udarbejdet standarder og tjeklister til brug for udarbejdelse af selvangivelse, således at vi kan sikre, at reglerne overholdes og indkomstopgørelsen optimeres.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share