Advokatselskab

Reglerne for advokater fremgår af retsplejelovens kapitel 12 samt bekendtgørelse nr. 1427 af 11. december 2007, hvoraf det af § 124 fremgår, at advokatvirksomhed blandt andet kan drives i følgende form:

  • Kommanditaktieselskaber (partnerselskabsform)
  • Advokatholdingselskaber.

Dette giver mulighed for at planlægge erhvervsaktiviteten på kort og lang sigt, da det således er interessant at etablere personlige holdingselskaber, der ejer andelen i advokatselskabet: Holdingselskabet kan videreføres efter udtræden, de opsamlede midler i holdingselskabet kan holdes for krav rettet mod advokatselskabet, og der kan løbende ske formuepleje.

Holdingselskabet vil være undergivet de generelle regler for selskabers beskatning. Det betyder bl.a., at afståelse af aktier kan ske skattefrit, og at udbytte er skattefrit, hvis ejerandelen er mindst 10%.

Beierholm rådgivning og revision 16

Vi hjælper gerne

Vi bistår gerne ved rådgivning om etablering af advokatselskaber, herunder mulighederne for at forberede tiden efter ophør med aktiv advokatarbejde m.v.