Filial i Danmark

Hvis et udenlandsk selskab ønsker at drive virksomhed i Danmark, kan det ske i form af et selskab eller en filial. Naturligvis er der typer af virksomhed, der ikke kræver etablering af en filial, men ofte vil det være tilfældet, hvis der skal udøves en mere omfattende virksomhed i Danmark.

En filial beskattes principielt som et dansk selskab, dvs. med en skatteprocent på 22. Regler for indkomstopgørelse, selvangivelsespligt, afregningspriser m.v. er som for aktieselskaber m.fl. Der er således ikke generelle forskelle på at udøve virksomhed i filialform eller selskabsform.

Beierholm - det gode budget

Ved etablering af en filial i Danmark er der erfaringsmæssigt en række praktiske forhold at være opmærksom på, herunder særligt:

 • Ved stiftelse af filialen
 • Assistance med at udfylde relevante blanketter inkl. juridiske dokumenter for det udenlandske moderselskab. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (erhvervsstyrelsen.dk)
 • Udnævnelse af filialbestyrelser og fastsættelse af tegningsregler
 • Etablering af bogholderi og økonomisystemer m.v.
 • Relevante anmeldelser i forhold til skat og afgifter, herunder medarbejdere
 • Vejledning om drift af virksomhed i Danmark 
 • Strukturelle forhold
 • Overførsel af overskud m.v. til udenlandsk ejer
 • Internationale skattemæssige forhold
 • Eventuel omdannelse af filial til selskab, eller omvendt
 • Assistance ved ophør og sletning af filialen
 • Driftsforhold
 • Vejledning i bogholderi og regnskabsførelse, forretningsgange m.v.
 • Vejledning om praktiske forhold ved ansættelse af medarbejdere
 • Årlig indsendelse af moderselskabets årsrapport
 • Administrative opgaver i relation til driften i øvrigt
 • Skatte- og afgiftsmæssige forhold
 • Vejledning om særlige fradrags- og beskatningsregler for filialer
 • Finansieringsstruktur for filialen
 • Afregningspriser m.v. med udenlandske enheder
 • Assistance med udarbejdelse af selvangivelse for filialen
 • Vejledning om betaling af acontoskat for filialen
 • Assistance vedr. indberetning af oplysninger til skat m.v., herunder eIndkomst.

 

Beierholm - gratis hotline.jpg

Vi hjælper gerne

Vi bistår gerne med vores viden og erfaring, når en udenlandsk virksomhed skal beslutte, hvorvidt der er krav om at etablere en filial, og om det er forretningsmæssigt og skattemæssigt hensigtsmæssigt alternativt at etablere et selskab i Danmark. Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består og hvad det vil betyde i praksis.